HÍRVIVŐ

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület Internetes Hírszolgálata

www.reformatus.ro

 

Feliratkozás: hirvivo-subscribe@yahoogroups.com

Hír beküldése: hirek@reformatus.ro

 

2007 október 05, VI. Évfolyam 41. szám (összesen 277 szám)

 

Előző szám

Legújabb szám

Következő szám

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Orth István - Tündérkert

Előadások a Protestáns Teológiai Intézetben

Csekefalvi megemlékező ünnepség

Pályázathirdetés középiskolai tanulók számára

Segítség szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak

Nőszövetségi Konferencia a Sepsi Egyházmegyében

Szekeres-találkozó

Kántorképző Tanfolyam - Kolozsvár, 2007 november 5-9

A kisbaconi láng

Megemlékezés Szárazajtán

63 év távlatából

Ki az, aki nem fél?

Az igaz gyöngy

Falunapok Magyaróson

Mérlegen a nyár

A Harangszó legújabb számából

 

 

 

KÖNYVESPOLC

 

 

Orth István - Tündérkert

 

 

Orth István Közép-európában, Nagyszékelyen született 1945 február 3-án; 1962-ben finom-kerámia és kályhás szakdiplomát szerez Váradon;1967-ben a Váradi Művészeti Líceumban érettségizik, 1971-ben elvégzi a Kolozsvári Református Teológiát, 1972-ben II. lelkészképesítő vizsgát tesz, majd 1976-ban a bukaresti Szépművészeti Akadémián diplomázik.

1971-72-ben doktorjelöltként bizántinológiát tanul a Bukaresti Ortodox Teológián, 1980-ban műemlékvédelem és restaurálás terén szerez oklevelet. 25 éven át (1976-2001) a szebeni Brukenthal Múzeum grafikai restaurátora, az ezredfordulótól pedig a szebeni Lucian Blaga Egyetem művésze. Tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének (az Országos Tanácsnak /1998-2006/ és a Szebeni Fiók elnöke 1998-2003). Alapító tagja a Barabás Miklós Céhnek és a Magyar Képzőművészetek és Iparművészek Társaságának. 2005-ben a 120 éves EMKE életmű-díjjal tünteti ki. Több mint 60 egyéni kiállítást szervez a határokon innen és túl, és számos nemzetközi szalon résztvevője. Kiállít metszeteket, pasztellrajzokat, olajképeket és reklámgrafikai munkákat. A kötetben szereplő sorozat nem teljes. Az eredeti képek mérete 62x48 cm.

 

A szövegrész összeállításakor a következő forrásokra támaszkodtunk:

David László, A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest 1981.

Drăguţ Vasile, Dicţionar Enciclopedie de artă medievală românească. Bucureşti 1976.

Fabini, Hermann, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen. Heidelberg 1999.

Kelemen Lajos, Művészettörténeti tanulmányok I-II. Bukarest 1977, 1982.

Képek az Erdélyi Református Egyházkerület életéből. Kolozsvár 2006.

Lestyán Ferenc, Megszentelt kövek I-II. Kolozsvár 1996

 

Az Album háromnyelvű, ára 65 lej

 

 

TALLÓZÓ

 

 

Előadások a Protestáns Teológiai Intézetben

Október 9. és 16.-án (kedd) Frans Bos Kolozsváron tanult hollandiai lelkipásztor előadást tart a Protestáns Teológiai Intézetben, amelyre minden lelkipásztort szeretettel hívunk. Mindkét előadás a lelkigondozásról szól. Az előadásokra, amelyeket megbeszélés követ, a teológiai intézet dísztermében 12:15 órai kezdettel kerül sor. Az előadások címei:

1. (október 9-én) Újabb fejlemények az (ápoló)otthonokban folyó lelkigondozás terén

2. (október 16-án) A hospice- és palliatív gondozás (gyógyíthatatlan, haldokló betegek gondozása)

Üdvözlettel, Kiss Jenő

 

 

Csekefalvi megemlékező ünnepség

Csekefalván a hét végén megemlékeznek az ötvenhatos eseményekről. Vasárnap 14 órától a Székelykeresztúr melléki település teleházában környékbeli fiatalok találkozóját szervezik. 15 órától az iskola mellett lévő kopjafánál emlékező beszédeket mondanak. A rendezvényt a Csekefalvi Ifjak Egyesülete és a református egyház szervezi.

Hargita Népe, 2007-10-05

 

 

Pályázathirdetés középiskolai tanulók számára

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Pro Universitate Partium Alapítvány és a Partiumi Magyar Művelődési Céh nyílt pályázatot hirdet középiskolai tanulók számára Ady Endre születésének 130. évfordulója alkalmából.

A bibliás Ady címmel meghirdetett pályázatunkra dolgozatokat várunk AZ egész Magyar nyelvterületről. Egy-egy dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a hét gépelt oldalt (210 sort). A dolgozathoz kérjük mellékelni a pályázó személyi adatait (név, életkor, tanintézetének neve stb).

A beérkezett pályaműveket szakavatott zsűri értékeli.

Első díj: 500 lej

Második díj: 300 lej

Harmadik díj: 200 lej

 

Beküldési határidő: 2007. November 10.

Cím: Pro Universitate Partium Alapítvány, 410209 Oradea, Str. Primăriei nr. 27., jud. Bihor.

 

Eredményhirdetés: 2007. November 17-én, AZ érmindszenti református templomban.

 

A borítékra kérjük ráírni: Ady-pályázat.

 

 

Segítség szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak

A Református Mentő Misszió szeretettel ajánlja segítségét szenvedélybetegek (alkohol-, drog-, gyógyszer-, nikotin-, játékfüggők) és családtagjaik számára, a következő formákban:

- Egyéni tanácsadás, lelkigondozás.

- Támogató csoport (hetente, kéthetente)

- Segítő tábor szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak (Következő: 2007 november 5-16)

- 6-9 hónapos terápia a Drogterápiás Otthonban, a Maros megyei Magyarózdon. (18-48 év közötti, szenvedélybeteg férfiaknak)

A következő telefonszámokon érdeklődhet:

Kolozsváron: 0744-235639

Marosvásárhelyen: 0265-254460, 0741-313512, 0365-420384

Nagyváradon: 0359-401974 (este 20-22 óra között)

Székelyudvarhelyen: 0266-211541 (munkanapokon 11-16 óra között)

Szilágyságban: 0260-650808

 

Várjuk mindazokat, akik változást keresnek saját vagy családtagjuk életében!

Adorján Kálmán lp.

 

 

Nőszövetségi Konferencia a Sepsi Egyházmegyében

2007 szeptember 29-én tartottuk egyházmegyénkben az éves nőszövetségi konferenciát.

A megnyitó istentiszteleten Tóth Anna lelkipásztor nőszövetségi elnök szolgált, majd köszöntötte az egybegyült 80 nőt Dénes Csaba esperes úr és Egyed Sándor oltszemi lelkipásztor, házigazda. Meghívott szakemberek, dr. Szmolka Márta családorvos, Kovács Réka pszichológus, Beke Boróka lelkipásztor segítettek választott témánk megértésében és a megoldáskeresésben, amelyet így fogalmaztunk meg: "A szenvedélybetegségek hatása a családra".

Ebéd után kiscsoportos beszélgetések alatt mélyítettünk el a hallottakat.

Reméljük, hogy a résztvevő asszonyok sok figyelmeztetést és tanácsot hallottak, amelyek elindítanak a megelőzés utján valamennyiünket.

Köszönettel tartozunk az eseménynek otthont adó Oltszemi Nőszövetségnek, lelkipásztoruknak és a gyülekezet gondnokának áldozatos munkájukért és vendégfogadó szeretetükért.

Tóth Anna lelkipásztor

 

 

Szekeres-találkozó

A mezőmadarasi Szekeres család világtalálkozót szervez a család ősi fészkében, Mezőmadarason, Maros megyében, 2007. október 27-28-án annak emlékére, hogy 400 évvel ezelőtt, 1607 október 29-én mezőmadarasi Szekeres Gergely nemeslevelet nyert Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelemtől. Az eseményre leszármazottakat, oldalági rokonokat, a családdal bárminemű kapcsolatban álló személyeket, családokat várnak a világ bármely pontjáról. A rendezvény keretében a templomkertben monumentális kopjafát avatnak néhai Szekeres István (1924 - 1999) református lelkipásztor, Mezomadaras posztumusz díszpolgára emlékére, aki 1951 - 1974 között szolgálta a közösséget. Az ünnepi istentiszteleten nt. Ötvös József, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora hirdet igét. A Szekeres család történetét Szekeres Attila István heraldikus, újságíró ismerteti. További információk a http://www.mezomadarasi-szekeres.org honlapon, ugyanott regisztrálni is lehet. Érdeklődni a 0723-934318-as telefonon vagy az szsz@iid.hu e-mail lehet.

Szekeres Attila, 2007-10-03

 

 

Kántorképző Tanfolyam - Kolozsvár, 2007 november 5-9

 

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IGAZGATÓTANÁCSA

KOLOZSVÁR

400079 Cluj-Napoca, Str. I. C. Brătianu 51-53 Tel. (264) 592 453, Fax: (264) 595 104

E-mail: egyhazkerulet@reformatus.ro,

Honlap: www.reformatus.ro

Szám:  1733/2007. I.

 

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak

 

Székhelyén

 

Nagytiszteletű Esperes Úr!

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAMOT szervez, három részletben, Kolozsváron, a Református Kollégiumban (Farkas/ M. Kogalniceanu utca 16 sz.).

A tanfolyam első részét 2007. november 5-9 között tartjuk. Kezdési időpont: hétfő de. 10 óra, zárási időpont: péntek du. 2 óra.

A második rész megtartására 2008. február közepén kerülne sor, míg a harmadikra 2008. május közepén. 

Legalább érettségi diplomával rendelkezők iratkozhatnak be a tanfolyamra. 15-nél kevesebb jelentkező esetében a tanfolyam nem indul.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

- saját kezűleg írt kérés

- lelkészi ajánlólevél

- orvosi igazolás

- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

 

Jelentkezési határidő: 2007. október 25. Részvételi díj: személyenként 60 lej (ezt a tanfolyam kezdetén kell befizetni).

A jelentkezéseket írásban kérjük a következő címre: Eparhia Reformata din Ardeal, Consiliul Dirigent, 400079 Cluj, str. I. C. Bratianu nr. 51, jud. Cluj

A tanfolyamra kérünk hozni új Énekeskönyvet és Korálkönyvet, zenefüzetet, jegyzetfüzetet, írószert (ceruzát, radírt, tollat).

A novemberi tanfolyam idejére lehet szállást (korlátozott számban) és kosztot igényelni a Református Kollégiumban, napi 30 lej ellenében (diákkoszt, és 5-6 ágyas szoba). Kényelmesebb szállást a Diakóniai Központban lehet igényelni, tel. 0264/440-510. A koszt és szállás iránti igényt kérjük csatolni a bejelentkezési iratcsomóhoz.

Az eljövendő tanfolyamra, valamint az azon résztvenni szándékozók életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük,

 

Testvéri szeretettel,

Kolozsvár, 2007. október 3.

 

Dr. Pap Géza s. k.

Püspök

 

Gyenge János s. k.

előadótanácsos

 

 

A kisbaconi láng

 

 

Olyan csodálatos dolog felfedezni a világ szépségeit!

A minap Kisbaconban voltunk egy kis EMI csapattal, hogy résztvegyünk a Bodvaj egyesület és a kisbaconi református egyház meghívására Benedek Elek apó születésnapjának 148. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepségen a Magyar Népmese Napján. Komótosan akasztottuk vállunkra az elemózsiát kora reggel és ballagtunk a buszozás után át a dombokon gyalog a poros úton Kisbacon felé.

Fáradozásunkat azonban méltón jutalmazta aznap a sors. Fél év után tértünk vissza és jó volt látni, hogyan alakul hónapról-hónapra a kisbaconi tájház, melyet Erzsike néni a saját kis megtakarított pénzéből vásárolt és alakított ki. Jó volt látni, hogyan adja át a kovács a fiának az ősi mesterség fortélyait és öröm volt látni azt is, hogyan kalimpál az öreg vízimalom kereke, csaknem utolsó bástyaként őrizve a hagyományos mesterséget. De öröm töltötte el a szívünket akkor is, amikor a szépen felszerelt ifjúsági iroda gyarapodó készletét szemlélhettük, ahogy a pályázati pénzeket hasznosítva gazdagítják a település fiataljainak mindennapjait.

Öröm volt látni a faluban nyüzsgő sok kisgyereket, ahogy lelkesen tevékenykednek, milyen boldogság sugárzik a szemükben, mikor színpadra állhatnak és mesemondás közben elmerülnek az Elek apó teremtette mesevilágban . . . élmény volt látni a néző tekinteteket, ahogy a színpadra merednek, látni azokat a kis szemeket, ahogy néznek rád! . . . Komámasszony, komámasszony - mondta fejcsóválva a székely ruhába öltözött kisleány a színpadon és amilyen szépen és választékosan beszélt, biztos vagyok benne, hogy sok mesét hallott és olvasott és máris gazdagabb a szókincse, mint sok városi, a számítógép mellett felnövő gyermeknek.

Itt valakik jól sáfárkodnak a rájuk bízott tálentumokkal és az általuk elvetett búzamag is termékeny földre hull. Most már értjük, hogyan lehet az, hogy az átmeneti gazdasági válságban levő Erdővidék annyi jeles embert adott a magyar kultúrának és ad a mai napig is, hiszen sokszor elcsodálkozunk, mennyi tehetséges és művelt fiatal kerül ki arról a vidékről napjainkban. Önkéntesek, civilek, akik a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóján is a legtöbb rendezvényt szervezték, pedig Erdővidék a legkisebb régió a megyében.

Itt már kiskorban elkezdődik a tudatos kulturális nevelés és a modern világ is csak annyira lopakodott be a vidékre, amennyivel a fejlődést segítheti elő, de nem rombol csalfa bájaival.

Kedves házigazdáink, rendezvényszervező kollégák, köszönjük nektek az élményt és szívből kérünk, őrizzétek tovább a kisbaconi lángot!

Nemes Előd, Sepsiszentgyörgy

 

 

Megemlékezés Szárazajtán

 

Szeptember 26-a fekete betűkkel írta be magát Erdővidék és főleg Szárazajta történelmébe. Ezen a napon kicsit halványabban süt még a nap is, és az emberek szívét elönti a szomorúság és a gyász. Emlékeznek. Arra a tizenhárom szárazajtaira, akiket 1944 szeptember 26-án a Iuliu Maniu gárda partizánvadászat címen könyörtelenül kivégezett. Voltak akiket saját otthonukban lőttek le, másokat lefejeztek vagy brutálisan kivégeztek. A vád a visszavonuló német csapatok segítése a román csapatok ellen, és román katonák kivégzése volt. Emellett több százan kerültek integráló táborokba, ahonnan élve nem sokan tértek haza.

 

 

Az 26-i emlékünnepség istentisztelettel kezdődött, ahol Balázsi Zoltán bardoci református lelkipásztor hirdetett igét. A világban zajló katasztrófákkal, háborúkkal, szerencsétlenségekkel példázódva hívta fel a figyelmet az élet értékére. Ezt követően az emlékező sereg az iskola előtti emlékműhöz vonult, ahol folytatódott az ünnepség.

Itt szárazajtai református tisztelet mondott igét. Az emlékezés fontosságát hangsúlyozta: "emlékezzünk . . . úgy emlékezzünk, hogy többé ne történjenek hasonló dolgok, hogy többé ne legyen példa ilyen borzalmas irtogatásra . . . " A tiszteletes úr imája után a helyi Ajtai Abod Mihály általános iskola ünnepi műsora következett, majd a Nagybaconi Őszicsokor Nyugdíjasklub dalcsoportja rövid összeállítással tisztelgett a kivégzettek emléke előtt.

Bardocz Csaba Bacon község polgármestere felelevenítette az 1944 szeptember 27-ei eseményeket, szólt az emlékező sereghez, hangsúlyozva, hogy ez a tizenhárom ember, aki akkor életét vesztette addig fog élni számunkra, ameddig emlékezünk rájuk. Mindaddig köztünk lesznek, amíg évente sor kerül a megemlékezésre, virágot helyezünk el a tiszteletükre állított emlékműre, és eszünkbe jut ez a borzalmas nap.

Továbbá Benkő Emőke a Székely Nemzeti Tanács részéről szólt az egybegyűltekhez, majd ifj. Hoffmann István a Magyar Polgári Szövetség erdővidéki elnöke mondott beszédet.

Az ünnepség végén az emlékezők elhelyezték a kegyelet koszorúit az emlékművön. A hozzátartozók, családtagok, leszármazottak könnyes szemmel virágcsokrokkal emlékeztek. Koszorút helyezett el Bacon község polgármesteri hivatala, a szárazajtai református egyház, a helyi RMDSZ szervezete, a helyi Ajtai Abod Mihály általános iskola, a Baróti Szabó Dávid középiskola, Márton Árpád parlamenti képviselő erdővidéki irodája, a Székely Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Szövetség és a Vitézi rend. Az ünnepség zárómozzanataként az emlékezők együtt énekelték el a székely himnuszt.

 

 

63 év távlatából

 

A szárazajtai születésű, de jelenleg sepsiszentgyörgyi nyugalmazott református lelkipásztor, Pap Sándor egész életében emlékezni fog erre a feketebetűs napra. Akkor öt és fél éves kisgyerekként nem igazán észlelte és fogta fel mindazt ami történt. Gondoltaiban már csak emlékfoszlányok maradtak meg, amelyekre gyerekként felfigyelt. Nagyapja, Német Izsák, valamint két unokabátya Nagy Sándor és Nagy András vesztette életét ezen a napon.

 

 

Emlékeiben meséli, hogy "házunk a Középajta felé vezető úton, egy dombon a falu alsó részén van. Emlékszem, hogy egy szedett-vedett öltözetű katonákból álló csapat vonult be, akikre játék közben felfigyeltem. Egyikük megszólalt és a Fekete erdő felé vezető útról kérdezett bennünket. Gyerekként megcsillant a büszkeség bennem, hogy fiatal korom ellenére én útba tudom igazítani ezeket a katonákat. " Közben az események egyes részeiről szóló emlékek kimaradnak, de aztán visszatér néhány hang, kép és érzés. Visszaemlékszik, hogy aznap épp kukoricafosztás volt a nagyszülőknél, és szeretett volna ott maradni éjszakára, de édesanyja nem engedte. Így hazavitték a szomszédba aludni. Aztán eszébe jut egy újabb kép "emlékszem édesanyám megfogta a kezemet és együtt hallgattuk végig az ócska fazékkal beharangozott hirdetést. Mindenkit felszólítottak, hogy haladéktalanul menjen az iskola udvarra. Egyesek félelemből, mások hozzátartozóikat kísérve gyülekeztek. Senki nem értette mi történik, de mindenki tudta, hogy nem lesz jó vége. Engem édesanyám magával vitt, de a kapuban két katona állt az utunkba és nem engedtek be. Valószínűleg ők tudták mi fog bent történni, és gyerek lévén megkíméltek ennek a brutális öldöklésnek a látványától. Aztán elindultam hazafelé, majd betévedtem az iskola utáni második ház udvarára, ahol eljátszadoztam két gyerekkel. A következő kép, amely mai napig is megmaradt az emlékezetemben, az volt, amikor szekérrel visszamentünk az iskola udvarra, hogy hazavigyük nagyapám holtestét. Sokan megkérdezték ezután, hogy mennyire sokkolt az a látvány, ami ott fogadott, de elmondhatom, hogy különösebb traumát nem okozott számomra. Azokban az időben nagyon hozzászoktunk a zord körülményekhez és a vér látványához. Voltunk részünk benne bőven. Viszont édesanyámat nagyon megviselte, hogy végignézte édesapja és unokatestvérei lefejezését. Haláláig kísérte ez a nap, folyton rémálmai voltak és egész hátralévő életében magával hordozta ennek a borzalmas napnak az emlékét. Lelke soha nem nyugodott meg, mindennapjaiban lidércként követték a múlt eseményei. "

Közben még eszébe jut a nagyapja temetése "egy gyalulatlan deszkából készült koporsóba tettük, és kivittük a temetőbe, ahol elhantoltuk, majd egy asszony elmondta a Miatyánkot. Ennyi volt az egész. "

Mára már nagyon kevesen élnek azok közül, akik átélték ezeket a vérfagyasztó eseményeket, de a falu lakóiban mai napig él e szörnyű nap emléke, és minden év szeptember 26-án az áldozatokra emlékeznek.

Erdővidék - 2007-10-03

 

 

Ki az, aki nem fél?

Ez volt a 2007-es Vakaciós Bibliahét címe. Az idén a Dániel és társai történetét ismerhettük meg. A magyarlónai gyermekek is bebizonyították, hogy ők nem félnek!

 

 

Mint oly sok más helyen, Magyarlónán is hagyománnyá vált a vakációs bibliahét. A gyermekek mindig nagyon várják, izgatottak hogy mi is lesz a téma. A Koen alapítvány által forgalmazott, kidolgozott anyag nagy segítségünkre volt most is.

A 2007-es évben szeptember 3-án kezdődött ez a hét. Már első nap szép számban jöttek a gyermekek. Kiváncsian ültek be a református templom padjaiba. Türelmetlenül várták, hogy kezdődjön el a program, a szemek ragyogtak. Minden napot áhitattal kezdtünk, Szatmári Béla lelkipásztor adott nekünk útravalót. Az áhitat után énekeltünk Pap Orsolya vezetésével, Barazsuly Viktória Adrienn az ütőshangszereken, Szőllősi Zsófia furulyán, Gábora Éva óvó néni gitáron kisérték az énekeket, besegített Czakó Klaudia, Albert Blanka, Gergely Katalin, Kiss Asztrid, Kudor Kinga, Zongor Réka és Sz. Eszter.

Az éneklés hangulata mindig nagyon jó volt! A gyerekek szerették, a vezetőknek pedig örömöt jelentett látni, hogy a gyerekek boldogok. Dalolás közben a kisebb vezetők a napi villámjelenetet is előadták.

 

 

A nap a bibliai leckével folytatódott:

1. nap: Dániel és társai a babiloni udvarban

Az első történetet Deák Ildikó vallástanárnő mesélte el a gyermekeknek, ill. a gyermekek is résztvettek a történetben: ők voltak a szemléltető eszközök . . . Idegenben, más isteneket imádók közösségében is megmaradhatunk hitünkben . . .

 

 

2. nap. A király álma

Ezt a történetet Pálfy Enikő vallástanárnő mutatta be. A történet megismerése után a gyermekek maguk is "életre keltették" a szobrot: VII.-es bátor fiú válalta a váz szerepét, majd a gyermekek mondták, hogy milyen színű kendőt kössünk fel rá, így a végén előttünk állott az álom, majd a papirból készített kő összetörte a szobrot. Ezen a napon, csoportokra oszolva elő is adták a történetet: egy csoport színdarab-szerűen, másik mimikázva, harmadik versben, míg az ovisok színeztek . . . mindenki megértette, az Úr választ ad a tőle kérdezőknek.

 

 

3. nap. A három barát a tüzes kemencében

Ezen a napon, Máté István lelkipásztor avatta be a gyermekeket a történetbe. Megtudtuk: a hűséges gyermekét kimenti az Úr minden bajból. A korosztályonkénti kézimunka nagyon érdekesnek bizonyúlt.

 

 

4. Nap. Belsazár lakomája - Írás a falon

A lakomát Felházi Lenke kantornő mesélte el a gyermekeknek. Az ismétlésnél nagy zaj "kerekedett", ezért a díszletnek szolgáló várfal kapujának függönye mögül megjelent egy kéz és írni kezdett . . . meglepett tekintetek, arcra fagyott mosoly, megdermett mozdulat lett a jelenség eredménye . . . A türelmes Úr, keményen szól akkor, ha az istentelenségnek hangja feljut hozzá.

 

 

5. nap. Dániel az oroszlánok vermében

Az oroszlánok vermébe pillanthattunk Kálmán Kinga vallástanárnő által. Istennél, Istennel minden lehetséges. Ezen a napon is, az önálló munka után, a gyermekek lelkesen kérték, hogy legyen ma is csoportos színdarab . . . Ezért lett . . .

(Naponta 5 évestől 14 évesig, átlagban 65 gyereknek volt fontos az Isten Igéje.)

 

 

Hazainduláskor többen is azt kérdezték, holnap is jöhetünk? "Holnap" nem jöhettek már, de vasárnap igen, hisz vasárnap délután zártuk a hetet a szülők estéjével. Ezt az estét is, Szőllősi Etelka vallástanárnő vezette, bemutatva a szülőknek a hét eseményeit, azokat a csodálatos dolgokat amiben részünk lehetett. Bemutatta a 2007-es bibliai gyermekhétre összeállított énekes füzetet, amelybe a hét folyamán énekelt énekek kerültek. Az emléklapok kiosztását követően szeretetvendégségen vehettünk részt. Köszönettel tartozunk a szorgos kezű asszonyoknak . . . és a jókedvű adakozóknak.

Az egész hét fantasztikusan sikerült!

Az Úr áldása rajtunk volt kicsiken, nagyokon!

 

 

Barazsuly Viktória VIII. osztályos tanuló

 

 

Az igaz gyöngy

 

"Gyöngy a csillag, úgy ragyog,

gyöngyszilánkokként potyog.

Mint a szőlő fürtösen,

s mint a vízcsepp, hűvösen. "

József Attila

 

Jól tudjuk, hogy az igaz gyöngyöt a kimondhatatlan fájdalom szüli meg. Ugyanis a kagyló testébe bekerül egy porszem, amely sérti a kagyló testét, és ahhoz, hogy ezt a fájdalmat enyhítse, és végül megszüntesse, egy védőréteget képez a porszem köré, amiből tulajdonképpen megszületik az igaz gyöngy, a drága gyöngy.

Minden időben nagy szeretettel viselték nők és férfiak egyaránt az igaz gyöngyből készített ékszereket. Így manapság is a gyöngyékszer a női öltözet kiegészítője, és kiteljesítője. Egy csodálatosan szép gyöngyékszer kiemeli a nő szépségét, és egy ünnepélyes, magasztos érzést kölcsönöz a viselőjének. Ezért mindazok, akik szeretik a szépet, a művészit, nagy szeretettel viselik a gyöngyékszereket is. Hiszen a gyöngykészítés is egy művészet. Egy olyan művészet, amely fantáziát, időt, munkát és sok türelmet követel. Mindezek eredményeképpen születtek meg a teljesen egyedi "tű-kincsek". Mindenek előtt arra figyeljünk fel, hogy a kiállított gyöngyékszerek cseh üveggyöngyből készültek, amelynek már az előállítása is nagyon érdekes. Ezek az apró üveggyöngyök egyenként vannak felfűzve bőrre, vagy pedig ráerősítve tűre. És, amikor kitanulmányoztuk a gyöngyfűzés technikáját, akkor "már csak az marad hátra", hogy megkeressük a tökéletes színkombinációt, hogy kitaláljuk a legszebb mintát, hogy kiszámítsuk a legmegfelelőbb hossz méretet, és még mindig van valami. Ezek a cseh üveggyöngyök különböző színűek, méretűek és formájúak. Na most már, hogyan kombináljuk, ahhoz hogy a gyöngyékszer "beszéljen", és kifejezze ki készítette, és miért készítette, ki viseli, és miért választotta ezt a színűt, és ezt a mintájút, és miért talál "pontosan" ez a gyöngyékszer ehhez a ruhához, erre az alkalomra. Ha ránézünk egy festményre az önmagáról beszél, ha megtekintünk egy gyöngyékszert az is önmagáról beszél. Ezért a művészetet értékelő szem mindig megtalálja a maga számára legmegfelelőbb igaz gyöngyöt. Mi is megtalálhatjuk a magunk és szeretteink számára a legigazibb drága gyöngyöt a Kolozsvár - Hídelvei Református Templom gyülekezeti otthonában. Hiszen 2007. szeptember 23.-án vasárnap a délelőtti istentisztelet után mintegy hetven személy tekintette meg Felszegi Melinda "TŰ-KINCS" című gyöngykiállítását. A templomból nők és férfiak, fiatalok és idősek egyaránt a gyülekezeti otthonba siettek, ahol Szőllősi János hídelvei lelkipásztor áhítata után, mindannyian csodálták a szép és gyönyörű gyöngyékszereket. Öröm volt látni, hogy a gyülekezeti tagok mennyire értékelték a művészetet, és minő érdeklődéssel kérdezték a gyöngykészítés titkait. Valamennyien hangos szóval is kifejezték örömüket, hogy a gyöngykiállítás a házigazdák jóvoltából a következő hetekben is megtekinthető a Kolozsvár-Hídelvei Református Egyházközség gyülekezeti otthonában.

Felszegi Imre, Somkerék református lelkipásztora

 

 

Falunapok Magyaróson

Hetedik alkalommal találkoztak hét végén a sepsimagyarósiak a faluból elszármazottakkal, a településhez kötődő személyiségekkel. A lovas-hintósokat az uzoni Atlantisz fúvószenekar követte, hozzájuk csatlakoztak az istentiszteletről érkezők.

Dr. Ráduly István, Uzon község polgármestere és Szász Csaba helybeli református lelkipásztor vágta el a szalagot a vadonatúj gyermekparknál, melyet az önkormányzat készíttetett el a megújult elemi iskola udvarán. Az elöljárók beszámoltak az utolsó falunap óta megvalósított eredményekről, szólt a térzene a falu nagy szülöttéről elnevezett Kóréh Ferenc Kultúrotthon előtt, s a kellemes őszi napsütésben bemutatkozott az uzoni mazsorettek csoportja, majd a rövid kulturális műsor után Simon Lajos lovas íjászbemutatója következett. Az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet után felavatták az id. Kese Kálmán nevét viselő új egyházközségi könyvtárat, végül verset mondott Telchné Dancs Rózsa, egy kanadai magyar-angol folyóirat szerkesztője.

Kisgyörgy Zoltán, Háromszék, 2007-10-01

 

 

Mérlegen a nyár

 

 

A polgári és egyházi vezetés Uzonban is úgy érezte, hogy nyár végén jó, ha mérleget készít. Az ismétlés a tudás anyja - jegyezték meg, s mondandójukat főleg a mindennapi élet gyakorlati vetületeire összpontosították.

 

Készül a helyi hírlap

A júliustól szeptemberig terjedő munkálatokról és a közeljövő elképzeléseiről érdeklődtünk az önkormányzatnál, hisz ez képezi majd a hírlap tartalmát is. A felsorolásból - mert hol nincsen kudarc és nehézség - azok a munkák sem hiányoztak, melyeknek elvégzését az idő és a mindennapi beláthatatlan események fékezték, tették lehetetlenné. A hamarosan megjelenő Uzoni Hírlap számára foglalta össze dr. Ráduly István polgármester azt, amit fontosnak talált.

Sajnálatos módon megkésett az uzoni szennyvízhálózat és új ülepítőberendezés kivitelezése, mert a versenytárgyaláson megjelent két építőtársaság túlméretezte pénzügyi ajánlatait, s ezért azokat a közbeszerzési bizottság elutasította, de van remény arra, hogy október elején megkezdik a munkálatot, melyet tíz hónap alatt be kell fejezni. Várakoznak a szabadidő-park ügyében is. Uzon ugyanis megterveztette minden idők egyik legszebb és legtágasabb, két hektár kiterjedésű parkját a Feketeügy holt medre mellett. Tizennégymilliárd régi lejbe kerülne ennek a felszerelése, korszerűsítése. Erre készítettek egy pályázatot, és benyújtották a környezetvédelmi minisztériumba. "Ha nyertes lesz a pályázatunk - mondta a polgármester -, Kovászna megye legkorszerűbb szabadidő-parkját mondhatjuk magunkénak." Mint láttuk, kissé megváltozott az uzoni tömbháznegyed képe is: felújították az egykori kazánház omladozó épületét, bekerítették a házak melletti szemétgyűjtőt, hogy a szél a szemetet ne fújja szanaszét. Sikerült bekeríteni az iskolát, az orvosi rendelő és a sportcsarnok körüli telket, kialakították a Barompiac térségét, felújították a tűzoltószertár épületét és felszerelését, szemétládákat helyeztek el a főutcán.

Eddig még nem került sor a szentivánlaborfalvi járda nyár elején beharangozott megépítésére. Annak viszont örvendenek a laborfalviak, hogy megrendelték a település víz- és szennyvízhálózatának megvalósíthatósági tervezetét, itt is felújult a tűzoltószertár, villanyáramot vezettek a sportpályára.

- Mi egyelőre keveset kaptunk - mondták a bikfalviak -, de azt ígérték, hogy a nagyobb befektetésekre ősszel kerül sor. Felújult a tűzoltószertár, reflektorokkal világították meg a műemlék református templom épületét. Javítják a szertárt, jövőben sorra kerül az iskola is.

Időközben az Uzonhoz tartozó Lisznyón készítettünk riportot, s a falu életéről külön beszámolunk. Panaszt hallottunk azonban Lisznyópatakon, a helybeliek azt mondták: "több elképzelése volt a polgármesternek velünk kapcsolatosan, de nálunk idén az égadta földön semmi néven nevezendő dolgot nem csinált az uzoni tanács!"

- Nálunk szép játszópark épült, bekerítették az iskolát - így a sepsimagyarósiak -, és kijavíttatták a kilenc kilométeres bekötőutat. Mindent tudunk, mindent látunk, és köszönünk. Szeptember végén falunapot tartunk.

Uzonhoz tartozik a románok lakta Uzonfüzes is, képviselője van a községi tanácsban. Ezen a nyáron egy kilométer hosszú belső útszakaszt korszerűsíttetett itt a helyi tanács, s az elemi iskola udvarára gyerekparkot építettek.

 

Javítanak, jubileumot ültek, vendéget fogadtak

Évek óta javít-modernizál a kálvinista gyülekezet. Hogy mit és mennyit, azt egy fotósorozaton láthatta bárki, melyet nt. Ungvári Barna András helybeli lelkipásztor és egyházmegyei főjegyző készített. Már megkezdték a parókia melletti volt kántori lakás felújítását is, ahol majd helyet kap a rég megálmodott egyházi és falumúzeum, vendégszobák.

 

 

- 1997 szeptemberében avatták fel az uzoni gyülekezeti házat, a parókia új részét, és ennek tízesztendős jubileumi istentiszteletét tartottuk meg, ahol részt vett és igét hirdetett (Ján. 3:14-15) a gyülekezet volt lelkipásztora, t. Zsold Béla jelenlegi bukaresti református lelkész, aki azt is megfogalmazta: "érezve és látva a múlt összetartó erejét, az összefogást, a hitben való életet, öröm látni és tudni, hogy ezt az uzoniak most és a jövőben is meg fogják tartani". Díszvendégei voltak a gyülekezetnek a hollandiai, Oude Tonge-i testvérgyülekezet képviselői, akik nélkül nehezen készülhetett volna el az épületrész. Felszólalt az uzoni származású Szabó Ilona szenátor, Szabó Margit iskolaigazgató, id. Szabó Margit, a nőszövetség elnöke, én pedig kötelességemnek tartottam, hogy beszámoljak annak az elmúlt öt esztendőnek a tevékenységéről, mióta én szolgálom ezt a gyülekezetet. Az ünnepi istentiszteleten részt vett nt. Dénes Csaba, a Sepsi Református Egyházmegye esperese, aki megáldotta a gyülekezetet.

Augusztus utolsó vasárnapja nemcsak az újzsengének volt örömünnepe Uzonban, hanem annak a találkozásnak is, amikor a tíz, huszonöt és ötven évvel ezelőtt házasodottak adtak hálát az Úristennek azért, hogy ennyi időn keresztül megőrizte és megtartotta őket. Emlékeztek azokra is, akik hetvenöt évvel ezelőtt házasodtak össze, de mind ott vannak már a túlsó parton. Szeptember elején megtartották a vakációs bibliahetet. Erről azért érdemes szólni, mert volt olyan nap, amikor nyolcvan gyermek ült az imateremben és hallhatták a KOEN holland csoportosulás által összeállított Dániel-történet tanulságát, amit Nagy Hajnalka vallástanár magyarázott, s ahol a helybeli ikések jó segítségnek bizonyult

 

 

Látogatásunk után értesültünk, hogy az egyházközség vendége volt a Pest megyei Mende község önkormányzatának küldöttsége, amellyel évek óta baráti kapcsolatot tartanak fenn. A vendégfogadás "uzoni módra" történt, közös településtörténeti (Illyefalva,Sepsiszentgyörgy Vártemplom ,Óriáspice-tető) és honismereti (Csíksomlyó, Gyilkos-tó, Békási-szoros) kiránduláson vettek részt. A vendégeket köszöntő ünnepi előadáson énekelt az uzoni Szivárvány női kórus, és fellépett a mendei néptánccsoport.Vasárnap(szeptember 23-a) az örömteli hálaadás napja volt,amikor az ünnepi istentiszteleten Ungvári Barna-András helybeli lelkipásztor I.Mózes 47:13-24 alapján hirdette Isten igéjét,megható verset mondott Kiss Gábor 16 éves, mendei látássérült ifjú s énekkel köszöntötték a mendeieket az uzoni ikések is.Délután Uzonnal ismerkedtek a vendégek,este pedig a búcsúvacsora meghitt pillanataiban már a következő találkozást tervezték a testvérkapcsolatot ápolók.

 

 

 

A Harangszó legújabb számából

"Értékek mentén haladok" - ezzel a címmel közöl Tőkés László püspökkel készült címoldalas interjút, a Harangszó 19. száma. A nagyobb lélegzetű beszélgetésben szó esik többek között, a lelki rendszerváltozás szükségességéről és a szabad választás jogáról.

"Csak azt emeljük magunk fölé, akinek szíve nem fuvalkodik fel testvére ellen, és aki a mennyei parancsolatoktól el nem tér sem jobbra, sem balra" - írja a lap vezércikkében Csűry István.

A Gyülekezeti hírmondóban a Szatmári egyházmegyéhez tartozó Józsefháza száz éves templomáról olvashatunk. A 21. cserkész-világtalálkozóról, az egyik erdélyi résztvevő számol be.

Öt éve alakult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. A szervezet céljairól, rendezvényeiről László Kálmán elnök nyilatkozik a lapnak.

"Kell-e egyáltalán ilyen "rongyrázós" ökuménia?" - a nagyszebeni ökumenikus nagygyűlés kapcsán, Somogyi Botond tart görbe tükröt a mozgalom elé.

A Hírvivő rovat ezúttal egész oldalon jelentkezik egyházi hírekkel Nagyváradtól Zilahig, Temesvártól Erzsébetbányáig.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megrendelhető, a református lelkészi hivatalokban.

Fábián Tibor főszerkesztő