HÍRVIVŐ

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület Internetes Hírszolgálata

www.reformatus.ro

 

Feliratkozás: hirvivo-subscribe@yahoogroups.com

Hír beküldése: hirek@reformatus.ro

 

2008 június 06, VII. Évfolyam 23. szám (összesen 311 szám)

 

Előző szám

Legújabb szám

Következő szám

 

 

Tartalomjegyzék

 

Újraindul a weberek tanfolyama

Kölyök-nap - Sófalva 2008 június 1.

Szórványtalálkozó Plojesten

A dr. Aszalós János Emlékalapítvány pályázati felhívása

Trianonra emlékeztek

A székelyföldi reformáció évszázadai

Gyermeknap Székelymagyaroson

Címeres nemzeti zászló

Brüsszeli lobbi a magyar egyetemért

A régmúlt fekete hangszere - Restaurálják Erdély legrégebbi orgonáját

Aki nem csak hirdeti: szebb adni, mint kapni

 

 

 

Újraindul a weberek tanfolyama

A következő számítógépes tanfolyamunk Illyefalván lesz 2008 június 30 - július 4 között.

 

 

2004-2006 években 6 tanfolyamot tartottunk Marosvásárhelyen a Bod Péter Diakóniai Központban. Abban az időben az internetszolgáltatás infrastruktúrája elég kezdetleges fázisban volt, ezért gyakorlatilag egyházunknak 2 olyan konferenciaközpontja volt, ahol a feltételek adottak voltak ilyen jellegű tanfolyamok lebonyolítására (Kolozsváron és Marosvásárhelyen). Abban az időben sokan jelezték, hogy Erdély más régióiban is szükség lenne a tanfolyamainkra, mert különböző okok miatt a kollégák egy része nem tud 5 napra Marosvásárhelyre utazni.

Eltelt 3 év és ez alatt a hazai internetszolgáltatás infrastruktúrája rohamosan fejlődött (és fejlődik). Az elmúlt egy év alatt Illyefalván sikerült kialakítani egy számítógépekkel felszerelt termet, illetve egy hónapja lecseréltük az addigi rádiómodemes (elég lassú) internetkapcsolatot egy szélessávú kapcsolatra. Ezáltal minden feltétel adott a tanfolyamok beindítására.

 

 

Az illyefalvi tanfolyamok a már jól bejáratott marosvásárhelyi tanfolyamok mintájára épülnek:

- a tanfolyamra lelkipásztorokat és egyházi alkalmazottakat várunk, (a felekezeti hovatartozás nem kritérium)

- az oktatás magyar nyelven folyik

- 2 csoportban folyik a képzés:

kezdő

haladó

- igény szerint külön tanfolyamokat is szervezünk - pl Linux szerverek, webszerkesztés, számítógépes grafika, stb.

- 5 nap intenzív képzés: reggeltől estig - ha a résztvevők bírják, akár vacsora után is oktatunk (szinte minden eddigi tanfolyamon megszokott volt)

- aki csak teheti, hozza magával a saját számítógépét (számítógép, képernyő, billentyűzet, áramkábelek, hosszabbító/elosztó és hálózati kábel - ha van)

 

Kezdők tananyaga:

- hétfő: délelőtt a számítógépek hálózatba kötése, beállítások; délután általános hardverismeret (számítógép felépítése)

- kedd: operációs rendszerek (Windows és Linux) telepítése, beállítása, állománykezelés, tárolás, stb.

- szerda: szövegszerkesztés Wordban (és/vagy Open Office-ban)

- csütörtök: internet, email, messengerek, biztonság

- péntek: gyülekezeti nyilvántartó program és a könyvelési segédlet bemutatása

 

Haladók tananyaga:

- hétfő: délelőtt a számítógépek hálózatba kötése, beállítások; délután hálózati alapismeretek, UHU Linux

- kedd: Excel (táblázatkezelés, számítások táblázatban, képletek használata, diagramok, stb.)

- szerda: PowerPoint (bemutató készítés)

- csütörtök: Access (adatbázis kezelés)

- péntek: gyülekezeti nyilvántartó program és a könyvelési segédlet bemutatása

 

 

A szállás és étkezés a KIDA konferenciaközpontban lesz, az egy személy/nap szállás és étkezés árak az alábbiak:

 

RON

szállás

29

reggeli

8

ebéd

14

vacsora

9

 

 

egy teljes nap

60

 

A jelentkezéseket a misi@reformatus.ro email címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2008 június 12.

 

Az előző tanfolyamokról és a weberek csoport eddigi munkájáról bővebb információ található a http://www.reformatus.ro/weberek honlapon.

A weberek csoport nevében,

Szabó Mihály lp.

 

 

Kölyök-nap - Sófalva 2008 június 1.

 

 

Június 1.-én, a Sófalvi Református Egyházközség szervezésében először került sor gyermeknapi rendezvényre. Az egész közösséget megmozgató eseményt leginkább az általános jókedv és lelkesedés jellemezte.

Míg a felnőttek és nagyok idejét, figyelmét a helyhatósági választások foglalkoztatta, addig a parókia udvarán, gyülekezeti teremben a gyerekeknek, ifjaknak, szülőknek "felejthetetlen élményben volt részük" ( ahogyan azt pontosan ők fogalmazták meg és jelezték vissza).

A szép számú jelenlétnek titka valószínűen az volt, hogy nemcsak a gyerekek, hanem az ifjak is jelen voltak, akik nagy örömmel vették ki részüket a szervezésben és a különböző programok, vetélkedők lebonyolításában.

Színes és gazdag programban volt része mindenkinek. Ének, tánc, zene, rajz, ügyességi vetélkedők - mindennek volt helye - s a szünetekben kivetítve élvezhettük a magyar népmesék csodálatos világát. Még a megjelent szülőknek is jutott szerep, akik mosolyogva vigyáztak, hogy senki éhesen/szomjason ne maradjon és testi épségében kárt ne szenvedjen.

A "kölyök-nap" fénypontja a díjak, emléklapok átadása volt, valamint az azt követő megbeszélés, kiértékelés. A rendezvényt a helyi gyülekezet, a Communitas Alapítvány, a holland (Heerde/Epe-i) testvérgyülekezet, valamint a besztercei RMDSz támogatták.

"Jó lenne ezt minden évben így megtartani. . . " - ez volt mindenkinek egyöntetű következtetése, szándéka, óhaja a jövőre nézve.

 

Néhány kép az eseményről:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocz Gábor Sebestyén lp.

 

 

Szórványtalálkozó Plojesten

 

 

Az elmúlt hétvégén a plojesti szórványgyülekezet a Bukarest-szőlőalji gyülekezet képviselőit, rangos politikai és közéleti személyiségeket, valamint a kárpátokon kívüli régió lelkipásztorait fogadta. A bukaresti és plojesti gyülekezet között testvérgyülekezeti kapcsolat alakult ki az utóbbi évek folyamán. "Próbáljuk felkarolni a kis plojesti-i közösséget, szeretnénk enyhíteni gondjaikon, de az együvé tartozás érzését is szeretnénk egyúttal erősíteni" - mondta Nt. Bányai László bukaresti lelkipásztor. A Kárpátokon kívüli régióban szükség van a nagyobb összefogásra, egy olyan szórványkoncepcióra, amely biztosítaná a gyülekezetek jövőjét és segítene a lelkipásztorok megélhetési gondjain. Budai Richárd bukaresti RMDSZ elnök a szeretet fontosságáról beszélt, arról a szeretetről, amelyet napjainkban hiányolnak a kis szórványközösségek, de az elszigetelten élő idősebbek, vagy akár fiatalabbak is. A Ramnicu Valceai gyülekezet lelkésze aggodalmainkról és jövőbe vetett hitünkről beszélt, majd a gyülekezeti tagok köszöntése, bizonyságtételek és szavalatok hangzottak el.

 

 

Az összejövetelt szeretetvendégség követte, melyet megzavart a hirtelen kerekedett nyári zápor. A jelenlevők kifejezték azon óhajukat, hogy folytassák a találkozókat a szeretet és a kölcsönös megértés alapján. Ugyanakkor a jelenlevő lelkipásztorok szorosabb együttműködésben, egy hatékonyabb szórványgondozási stratégia kidolgozásában állapodtak meg.

 

 

Szántó Sándor lp, Ramnicu Valcea

 

 

A dr. Aszalós János Emlékalapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célkitűzése többirányú: az Erdélyi születésű Dr. Aszalós János (1901-1939.) emlékének fenntartása, valamint egészségügyi, szociális és kulturális kezdeményezések anyagi-erkölcsi támogatása, a közvélemény figyelmének célirányítása Erdélyben. Az Alapítvány a fenti kezdeményezések létrehozását és működtetését azzal segíti elő, hogy a kezdeményezők, működtetők és közreműködők közül a legkiemelkedőbbeket egy pályázati rendszer útján díjban részesíti.

Pályázhatnak egészségügyi, szociális és kulturális jellegű szervezetek, amelyek:

- magánerőből, társadalmi összefogással jöttek létre

- legalább egy éve- igazolhatóan-, többnyire magánerőből működnek

- jelentős hiányt pótolnak, akár helyi szinten is

- kreativitással példát mutatnak

- eredményeik statisztikai adatokkal vagy más, ezekkel egyenértékű módon igazolhatóak

Dr. Aszalós János emlékére való tekintettel az Alapítvány az ilyen kezdeményezések elindítóit, vezetőit vagy kiemelkedő munkatársait díjazza. A díjazás évente egyszer történik. 2008.-ben az Alapítvány a pályázók közül három személy részére biztosít díjat.

Nem a nagyléptékű terveket és megvalósításokat, hanem az eredeti elgondolással, átlagon felüli nehézségek árán, áldozatos munkával létrehozott és működő kezdeményezések díjazását tűztük ki célul.

A pályázók a kezdeményezést 1-3. oldal terjedelemben ismertethetik, a kezdeményező, kivitelező vagy kiemelkedő munkatárs személyének, szolgálatának megjelölésével, valamint az azt igazoló, alátámasztó iratokkal. Tehát EGY SZEMÉLYT pályáztatunk.

A pályázatok beérkezési határideje: 2008. július 15.

A pályázatokat a következő postai címre várjuk: Szász Zoltán. 540289 Marosvásárhely - Târgu Mureş, Szabadi út- str. Voinicenilor nr. 47. szám.

Tel: 0265- 313.249 , 0745-317747. E-mail: szasz.zoltan@yahoo.com.

A sikeresen pályázók díjazása: 2008. augusztus 2.-án lesz, 13. órakor a Marosvásárhely IV. Szabadi úti Református Egyházközség Dr. Juhász András Gyülekezeti központjában.

A Kuratórium által sikeresnek minősített pályázatok célszemélyeit előzőleg értesítjük.

Szeretettel hívjuk és várjuk az előző évek díjazottjait, akikről már megjelent egy gyűjteményes kötet.

Szász Zoltán református lelkipásztor

a Kuratórium erdélyi képviselője

 

 

Trianonra emlékeztek

 

 

A magyar himnusz eléneklésével kezdődött tegnap délután 5 órakor, a millenniumi emlékoszlopnál a trianoni békediktátum 88. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés. Az eseményen Hegyi Sándor református lelkész, valamint Incze Béla, az Udvarhelyszéki Székely Tanács elnöke mondott beszédet.

Nyolcvannyolc esztendő gya­lázatára emlékezünk - fo­galmazott Hegyi Sándor, majd Pál apostol rómaiakhoz írott le­velének nyolcadik részéből ("Ha az Isten velünk, kicsoda el­le­nünk?") idézett az egybegyűl­teknek. A magyar em­ber a mai napon megvetéssel és gyalázattal gondol Tria­nonra, ahol a történelmi Ma­gyar­ország területének mint­egy kétharmadát veszítette el - mondta Hegyi Sándor, majd be­szédében hangsúlyozta, hogy a múltat be kell vallanunk, mert sok mindent elfe­lej­tettünk. Wass Albert A gyö­kér megmarad című versét Ga­jevszky Klára szavalta el, majd He­gyi Sándor olvasta fel Ju­hász Gyula A béke kötése című költeményét. "Hol az új polgármester? "- tette fel a kér­dést a jelenlévőknek Incze Béla USZT-elnök, ezt követően el­mondta, hogy aggódik a ma­gyarság megmaradásáért. El­hang­zott a székely himnusz, majd a megemlékezés végén a Rá­kóczi Szövetség és a Hat­van­négy Vármegye Ifjúsági Moz­galom székelyudvarhelyi tag­jai megkoszorúzták az em­lékoszlopot.

Katona Zoltán, Udvarhelyi Híradó, 2008-06-05

 

 

A székelyföldi reformáció évszázadai

 

 

Időszakosan, július 31-ig, a székely­udvarhelyi Állandó Képtár termei­ben, tárlókban, falakon szemlélhe­tő a 430 éves Székelyudvarhelyi Re­formátus Egyházmegye tárgyi örökségének sok, kivételesen szép és felbecsülhetetlen esz­mei értékű kincse.

Egyedi alkalom, hogy együtt lássuk a Do­ku­mentációs Könyvtár, a Haáz Re­zső Múzem, a székelykeresz­túri Mol­nár István Múzeum szak­rális gyűjte­mé­nyét az egyházközösségiekkel. Öröm volt a megnyitón beszélgetve szemlélni a rendhagyó kiállítást az egyházmegyei közgyűlés nagy­szá­mú résztvevőjével. Templomi berendezési tárgyak, az írott és olvasott Ige, az "életet csiholó eszközök", amelyek a mindennapokban "kegy­szerekként, vagy bibliaként kézben" használatosak - mondta Antal Zoltán, a székelyudvar­helyi egyházmegye esperese -, örökségőrzőkről, tovább­él­te­tőiről vallanak. A Hitvalló Hétre ké­szülő, az egyházmegye templomait bemutató ünnepi kiadvány képanya­gá­val bepillanthatunk a gyülekezeti hajlékokba, közte az árvátfalvi, bi­ka­fal­vi, csekefalvi, égei, fiatfalvi, mátisfalvi, nagygalambfalvi, parajdi, siménfalvi, székelydá­lyai, székelyke­resz­t­úri, szent­áb­rahámi és telekfalvi is­ten­házába is. Azokéiba, Miklós Zoltán muzeológus szavaival, "akik bizalommal átengedték a tárgyakat." A Békesség Istentől - A székelyföldi reformáció évszázadai című kiállításon Kiss Károly (Makfalva) lelkész bibliagyűj­te­ményéből a 29 különböző nyelvű Szentírás között in­do­néz, navajo, finn és zulu is meg­tekinthető. A hodgyai ke­resztelőmedence, a 17. század elejéről származó éneklő szék, a Váradi Biblia, a telekfalvi ása­tások kiállítható leletei vagy a dályai festett kazetták ilyen közelségben, maradan­dó él­ményt nyújtanak a szemlélő­nek, és a szentírás szavaival buz­dítanak: "a rád bízott drága kincset őrizd meg." Ugyanak­kor ismeretanyaggal is gazda­gí­tanak. A 16-17. századi ón, ezüst, aranyozott kelyhek, kannák, a megterített Úrasztala, a hím­zett textíliák nem olyan kör­nyezetben, ahogy a szakrális térben láthatjuk, az ember által készített szépet, az Istennek elkülönített szentet hordozva, a látottak élménymegosztására késztetnek és köszönetet fogalmaztatnak a Nemzeti Kulturális Alap, az Erdélyi Református Egy­házkerület, Hargita Megye Tanácsa támogatásáért; kiemel­ten pedig Ballai Zoltán hodgyai lelkésznek és munkatársainak az ötlettől a látogathatóságig.

Molnár Melinda, Udvarhelyi Híradó, 2008-06-04

 

 

Gyermeknap Székelymagyaroson

 

 

Külön ünnep volt a székelymagyarosi óvodásoknak és kisiskolásoknak az idei gyermeknap, hiszen vendégek is köszöntötték őket.

A Baczkamadarasi Kis Ger­gely Református Gimnázium IX. B osztálya csodakofferrel ér­kezett hozzájuk. Volt sok meg­lepetés, közös játék, ba­rátságos bohóclány, ének, gi­tár, arcfestés, játékverseny, ju­ta­l­mazás, vetélkedő, lufi, bu­borék, mosoly, röpke temp­lom­látogatás és sok öröm kicsi és nagy gyerek szívében. Igaznak bizonyult az, hogy mi­nél inkább szétosztod a sze­retetet, annál inkább megsok­szo­rozódik. Ezt látni lehetett az örömtől ragyogó szemekben. Köszönjük ezt az ön­zetlen gesztust a refiseknek és tá­mogatóiknak!

(s. j. cs.), Udvarhelyi Híradó, 2008-06-04

 

 

Címeres nemzeti zászló

 

A református templomban átadják a zászlót

 

Vasárnap a budapesti Nemzeti Társaskör küldöttsége - lovag vitéz Erdős László ny. honvéd ezredes, a kör elnöke és Tarnóczy Balázs költő és képzőművész, a kör alelnöke - címeres nemzeti zászlót adományozott a kézdivásárhelyi református egyházközségnek. A Református Kollégium is kapott egy nemzeti lobogót.

A zászlókat nt. Beder Imre lelkipásztor és Farkas Ferenc tanár, a Református Kollégium igazgatója vette át, s Beder Imre és Virág Sándor lelkipásztor áldotta meg. Az ünnepi istentiszteleten Dinnyés József daltulajdonos, előadóművész is közreműködött. A Szózat közös eléneklése után a vendégek és vendéglátóik Gábor Áron szobrához vonultak, ahol elhelyezték a kegyelet virágait.

Iochom István. Háromszék, 2008-06-04

 

 

Brüsszeli lobbi a magyar egyetemért

Az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás ügyének megoldatlanságára hívta fel a figyelmet Tőkés László EP-képviselő az erdélyi Sapientia egyetemi hálózat vezetőivel közösen tartott tegnapi brüsszeli sajtótájékoztatóján. "Úgy gondoljuk, ha Erdélyben másfél-kétmillió ember egyetemet akar magának, akkor ez elidegeníthetetlen demokratikus joga" - mondta Tőkés.

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke, Dávid László, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, Geréb Zsolt, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, Tolnay István, a Partiumi Keresztény Egyetem vezetőtanácsának elnöke, valamint Farkas Emőd, a Sapientia Alapítvány irodavezetője Tőkés meghívására utazott az unió székhelyére, hogy támogatókat és együttműködő partnereket találjon az erdélyi magyarság anyanyelvű oktatásának ügyéhez. Találkoztak Leonard Orbannal, az Európai Bizottság többnyelvűségért felelős, romániai biztosával, és kérték tőle, legyen segítségükre az erdélyi magyar nyelvű állami egyetem helyreállításában, illetve a magánegyetemi hálózat akkreditálásában, törvényes jogainak elismertetésében. Leonard Orban - mint arról a magyar küldöttség, illetve az EU-biztos hivatala egybehangzóan beszámolt - a találkozón azt hangsúlyozta, hogy az oktatáspolitika nem európai bizottsági hatáskörbe, hanem nemzeti hatáskörbe tartozik. Orban ugyanakkor támogatásáról biztosította a többnyelvűség előmozdítását, célzó törekvéseket.

Háromszék, 2008-06-04

 

 

A régmúlt fekete hangszere - Restaurálják Erdély legrégebbi orgonáját

A Vámosgálfalvához tartozó Küküllőpócsfalva apró települése három szempontból is felkeltheti az arra járók figyelmét. Egyrészt, mert itt él Erdély legkisebb, állandó lelkésszel rendelkező református gyülekezete. Másrészt, mert ezen gyülekezet templomában található Erdély legrégebbi orgonája, amely ráadásul működőképes is és állandó használatban áll. Harmadrészt, mert a kilencvenöt fizetőképes lélekből álló anyaegyház nemrég temploma belső terét, most orgonáját, a közeljövőben pedig az Istenháza külső falait is restaurálta- restaurálja. És mindezek mellett leányegyházközséggel is rendelkezik. A gyülekezet lelkipásztorával, Keszeg József tiszteletessel beszélgettünk a részletekről.

- Erdély legrégebbi orgonáját újíttatják fel. . .

- Igen, az orgona jelenleg nincsen a templomban, Nagyszebenbe szállíttattuk, ahol Binder Herman orgonaépítő mester restaurálja. A hangszer 1693-ból való, manuális, fújtatós rendszerű. Szebenben készítette egy ismeretlen mester, onnan Zágorba, majd Balavásárra került, ahonnan 1850 és 1855 között vásárolta meg a pócsfalvi gyülekezet. Erdély legrégebbi orgonájáról van szó, amely ma is működőképes, mégsem szerepel a Művelődési Minisztérium listáján. A püspökségi levéltárban azonban igen, innen tudjuk, hogy mekkora értékről van szó. Restaurálva mindeddig sohasem volt, a felújítás finanszírozását egy svájci alapítvány vállalta.

- Mikor kezdődtek a munkálatok?

- 2000-ben született meg a gondolat, hogy fel kéne újítanunk az orgonát. Felvettük a kapcsolatot Binder Hermannal, aki eljött, megnézte és megígérte, hogy szerez támogatókat is. Majd a svájci szponzoraink is ide látogattak, lefényképezték, a pénz összegyűjtése után pedig megkötötték a szerződést Binderrel, kifizették a harminc százaléknyi előleget. Az összeg többi részének kifizetése december 25-én esedékes, akkor hozzák vissza az orgonát. 9000 euróról van szó, de ebben 1400-1500 eurónyi értékben benne van a szekrény felújítása is, amit a szovátai Mihály Ferenc vállalt el. Az orgona talán legfőbb érdekessége, hogy hét rétegnyi olajfestéket kapartak le róla, és kiderült: az eredeti színe fekete volt.

- A templomot is felújítják?

- A templom 1907-ben épült. 1914-ben megcsúszott a tornya, ezt 1916-ban újjáépítették. A földmozgások következtében azonban megrepedeztek a falak és kiderült: az építők mérnöki hibát követtek el, egymástól túlságosan távolra helyezték a tartógerendákat, aminek következtében behajlott a mennyezet. A dicsőszentmártoni Gecsat cég és a Román Fejlesztési Bank segítségével a tetőszerkezetet azóta megerősítettük, az ablakokat kicseréltük, a mennyezetet és a két karzatot faburkolattal vontuk be. A tavaly elvégeztük a szükséges belső munkálatokat is, így a templom belseje most már rendben van. A külső falak felújítására pályáztunk a Kultuszminisztériumnál és különböző alapítványoknál, sokan megígérték, hogy segítenek. Körülbelül 250 milliónyi régi lejre lenne szükségünk, annyiba kerül a restaurálás. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy román nemzetiségű, tehát nyilvánvalóan nem református gyárigazgatók, cégvezetők is nagy örömmel támogatták a felújítást.

Mindezekhez pedig hozzáfűzném, hogy Erdély legkisebb, állandó lelkipásztorral rendelkező gyülekezete vagyunk, kilencvenöt fizetőképes egyháztaggal és leányegyházközségünk is van: a 26 lelket számláló Csüdőtelke, ahol imaház és harangláb is található. Küküllőpócsfalva régen Vámosgálfalvához tartozott, az 1800-as években történt a különválás, akkor lett anyaegyház, két leányegyházközséggel: Csüdőtelkével és Abosfalvával, utóbbi azonban a második világháború után Désfalvához csatlakozott - de máig sem tudja senki, hogy miért.

Nagy Botond, Népújság, 2008-06-04

 

 

Aki nem csak hirdeti: szebb adni, mint kapni

- Anya, van egy jó hírem és egy rossz - ezzel robbant be az ajtón az elmúlt szerdán elsős lányom, és máris kibuggyant belőle mindkét hír: - Hegyi pap bácsi utoljára tartott nekünk vallásórát, ez a rossz hír, a jó pedig az, hogy ajándékot kaptunk tőle!

Igen, Hegyi István református tiszteletes nyugdíjba vonulása előtt ajándékkal búcsúzott el tanítványaitól. Nem várt arra, hogy - mint a nyugdíjba vonulókat általában - őt is megajándékozzák, hanem ő szerzett meglepetést a gyerekeknek. És engem azóta is furdal a lelkiismeret, pironkodom, mert tudom, illett volna a gyermekemet felkészíteni otthon arra, hogy tisztességgel búcsúzzon el papjától, és bár egy csokor virág is helyénvaló lett volna. De millió, legtöbbször csupán saját magunk számára fontos dolgunk miatt átsiklunk az efféle figyelmességeken, és akkor nem marad más, mint röstellkedni. Nem is annyira az ajándék miatt, hanem főleg azért, mert ez alatt az egy év alatt, míg gyermekemet oktatta, sosem vettem a fáradságot, hogy megkeressem, és elmondjam, mennyire hálás vagyok munkájáért. Azért, hogy a szerdai napok külön színfoltját jelentették gyermekem számára a vallásórák. Azért, mert minden vallásóra élmény volt számára, és mert folyamatosan számoltuk a napokat, hogy hány kell még elteljen belőlük addig, míg ismét jön Hegyi pap bácsi. Azért, mert a vallásoktatás mellett nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek magyarságtudatának formálására is. Mert március 15-re kötelezővé tette a tanítványai számára a Himnusz szövegének elsajátítását. Mert például a húsvétra való készülődés mellett elfért a Szózat úgy, hogy a gyermek nem kötelezően megtanulandó szövegnek nézte a verset, hanem tudta, hogy az miről, miért és kinek szól. A pap bácsi sikeresen ötvözte Isten országának hirdetését a gyermekek magyarságtudatának ébresztgetésével.

Hegyi István nemcsak a gyermekemet ajándékozta meg nyugdíjba vonulása előtt, hanem engem is. Ajándék volt számomra az elmúlt évi munkája. Ajándék volt gyermekem minden vallásórát követő élménybeszámolója, ajándék volt számomra mindaz az információhalmaz, az a tudás, amivel Hegyi István óráiról jött haza.

Ezért az ajándékért tartozom én köszönettel Hegyi István református lelkésznek. Adja Isten, hogy sokáig élvezze a nyugdíjas életet.

Forró-Erős Gyöngyi, Hargita Népe, 2008-05-30