HÍRVIVŐ

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület Internetes Hírszolgálata

www.reformatus.ro

 

Feliratkozás: hirvivo-subscribe@yahoogroups.com

Hír beküldése: hirek@reformatus.ro

 

2007 április 27, VI. Évfolyam 17. szám (összesen 253 szám)

 

Előző szám

Legújabb szám

Következő szám

 

 

Tartalomjegyzék

 

Gólya hír

Pályázathírdetés - a Kolozsvári Onkológiai Kórház lelkészi állása megüresedett

Pályázathírdetés - Ikafalvi Református Egyházközség lelkészi állása megüresedett

Az egyházkerületi bibliaismereti vetélkedő eredményei

Részvétnyilvánítás

Új gyülekezeti honlap: www.refkeresztur.ro

Énektanulás - 8.

Kelyhek készítése

Cseh Zsolt - Útjelzés az örökkévalóság felé

Hallelujah

Anyáknapi képeslapok

Wass-per: apja helyett a fia?

Reményik Sándor versmondó verseny

Népdaléneklő verseny Szászcsáváson

Kortárstalálkozó Backamadarason

Megszépül a templom

Az önigazgató falunak van jövője

Demokrata Párt - Kétnyelvű választási plakátok Kovászna megyében

Magyarország nem adja ki Barabás Ernőt

Magyar zenei CD-ket adományoznak

Az emberi hang minősége (Harmincöt éves a Vox Humana)

Felirat magyarul is

Beresztelki vendégoldal

Népdaléneklő vetélkedő Csáváson

Magyarországon élő erdélyiek találkozója

Drogprevenciós előadások

Református kórusok harmadik találkozója Kézdivásárhelyen

Emlékünnepség Csomakőrösön (Csoma-napok)

Polgárosodó Marosszentgyörgy

A költők mondják ki azt, amit mi nem tudunk - Reményik Sándorra emlékeztek Nagyváradon

Idősek otthona nyílt meg a Tóvidéken

Memória váltja le a laptopok merevlemezeit

Megjelent a Thunderbird 2.0

Simonyi újra a Földön

 

 

 

Gólya hír

 

Csütörtök reggel, West Virginiai idő szerint 7:32-kor második fiunk, Magor egészségesen a világra jött.

Súlya 3,18 kg és hossza kb 50 cm. Hála Istennek, Zsófi is jól érzi magát.

Üdvözlünk mindenkit és örvendünk, hogy veletek is megoszthatjuk örömünket. Az Úr áldjon és köszi minden imáért, jókívánságért, szurkolásért. Nemsokára jelentkezünk mg.

Üdvözlettel, a Tordai család (Magor, Ákos, Zsófi és Árpi), 2007-04-26

tordarpi@yahoo.com

 

 

Pályázathírdetés - a Kolozsvári Onkológiai Kórház lelkészi állása megüresedett

 

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IGAZGATÓTANÁCSA

KOLOZSVÁR

 

400079 Cluj-Napoca, Str. I. C. Brătianu 51-53 Tel. (264) 592 453, Fax: (264) 595 104

E-mail: egyhazkerulet@reformatus.ro, Honlap: www.reformatus.ro

 

760/2007.I.

 

Tisztelettel közöljük, hogy a Kolozsvári Onkológiai Kórház lelkészi állása megüresedett.

A Kórházlelkészi Szolgálat Működési Szabályzata 3. par. értelmében az Igazgatótanács pályázatot hirdet a kolozsvári megüresedett kórházlelkészi állás betöltésére.

A kórházlelkész munkaköri leírása:

 

- a kórház betegeinek és alkalmazottainak, szükség esetén a betegek hozzátartozóinak a lelkigondozása

- közös istentiszteletek megszervezése és megtartása, alkalmilag az Úrvacsora kiszolgáltatása

- a betegek rendszeres látogatása a kórtermekben, kérés esetén a sákramentumok kiszolgáltatása

- egyéb alkalmi szolgálatok végzése (súlyos állapotban lévő újszülött megkeresztelése, magára maradt halott eltemetése, házasságkötés megáldása, eklézsiakövetés stb.)

- keresztelési, temetési, esketési szolgálat kórházban való elvégzése esetén, a kórházlelkész köteles az illetékes lelkipásztori hivatalt értesíteni anyakönyvelés végett

- tevékenységéről naprakész munkanaplót vezet

- a kórházból hazakerült beteg lelkigondozásának folytatásáról gondoskodik

 

Szolgálati lakást nem áll módunkban biztosítani.

A kórházlelkészi állásra pályázhat bármely felszentelt református lelkipásztor.

 

Pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni:

Eparhia Reformata din Ardeal - Consiliul Dirigent

400079 - Cluj - Napoca

Str. I.C.Bratianu nr. 51.

Jud. Cluj

 

Pályázati határidő: 2007. május 30.

 

Kolozsvár, 2007. április 25.

 

Dr. Pap Géza püspök

Gyenge János előadótanácsos

 

 

Pályázathírdetés - Ikafalvi Református Egyházközség lelkészi állása megüresedett

 

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IGAZGATÓTANÁCSA

KOLOZSVÁR

 

400079 Cluj-Napoca, Str. I. C. Brătianu 51-53 Tel. (264) 592 453, Fax: (264) 595 104

E-mail: egyhazkerulet@reformatus.ro, Honlap: www.reformatus.ro

 

745/2007.I.

 

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyébe kebelezett I K A F A L V I Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére, az alábbiak szerint:

- lélekszám: 205, szórvány: Futásfalva 21 lélek

- templom jó állapotban van

- lelkészi lakás: 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, iroda, pince, gazdasági épületek (lakásban van víz, villany, telefon, műholdas vevőkészülék)

- az egyházközség tulajdonában van 83 ha erdő, 4 ha szántó

- a tűzifát ingyen adja az egyházközség és egyharmad részben fizeti a közköltségeket

- van magyar tannyelvű iskola I - IV osztály és óvoda

- Ikafalva, Csernáton községhez tartozik, legközelebbi város Kézdivásárhely (15 km)

- lelkészi javadalmazás: a törvényes előírások szerint

 

Pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni:

Oficiul Protopopial Reformat

525400 - Tg. Secuiesc

Str. Bem nr. 11/A.

Jud. Covasna

 

Pályázati határidő: 2007. május 30.

 

Kolozsvár, 2007. április 25.

 

Dr. Pap Géza püspök

Gyenge János előadótanácsos

 

 

Az egyházkerületi bibliaismereti vetélkedő eredményei

 

"Gyönyörködj az Úrban,

   és megadja szíved kéréseit! "

                                   /Zsolt. 37,4/

 

Az Erdélyi Református Egyházkerület az V. Bibliaismereti vetélkedőt Nagyenyeden tartotta 2007. április 11-én.

A vetélkedőn 65 tanuló vett részt: V. osztályból 32, VI. osztályból 33.

A kerületi versenyt az egyházmegyei vetélkedő előzte meg. Az elért pontszámok és a Pedagógiai Intézet leosztása szerint az egyházmegyék nyertes tanulói képviselhették egyházmegyéjüket. A feladatlapokat mindkét versenyre a Református Pedagógiai Intézet állította össze.

 

Az eredmények a következők:

 

V. osztály

 

Ssz

Tanuló neve

Média

Iskola

Helyezés

 

 

 

 

 

 1.

Kövecsi Katalin

80 pont

Gyulakuta

I. díj

 2.

Gál Anna

77

Marosvásárhely

II.díj

 3.

Balogh Sámuel

76

Marosvásárhely

III.díj

 4.

Hadnagy Tibor

76

Dicsőszentmárton

III.díj

 5.

Albert Hédi

75

Kőrösfő

Dícséret

 6.

Molnár Júlia

75

Marosvásrhely

Dícséret

 7.

Lőcsei Zsuzsánna

73

Réty

Dícséret

 8.

Barabás Karola

70

Dés

Dícséret

 

 

VI. osztály

 

Ssz

Tanuló neve

Média

Iskola

Helyezés

 

 

 

 

 

 1.

Czakó Zoltán

80 pont

Tordaszentlászló

I. díj

 2.

Hamar Mátyás Ruben

80

Marosvásárhely

I. díj

 3.

Kiss Anna

80

Marosvásárhely

I. díj

 4.

Miklós Áron Szilárd

76,25

Kézdivásárhely

II. díj

 5.

Máté Szende Anita

76

Bodok

III.díj

 6.

Szatmári Ilonka

74,50

Bálványosváralja

Dícséret

 7.

Mester Nagy Levente

74

Sepsiszentgyörgy

Dícséret

 8.

Szász Emőke Szidónia

74

Gyulakuta

Dícséret

 9.

Balogh Dániel

74

Marosvásárhely

Dícséret

 

Gratulálunk minden versenyzőnek, minden díjazottnak és a felkészítő tanároknak.

Tonk Mária, RPI igazgató

 

 

Részvétnyilvánítás

Az Eresztevényi Református Egyház presbitériuma kegyeletes tiszteletét fejezi ki BÁCS JÁNOS egyházgondnok elhalálozása alkalmából. Hálásak vagyunk a nehéz időkben való hűséges helytállásért. A gyászoló családnak vigasztalást kívánunk az igével: "Tudom, kinek hittem".

 

 

Új gyülekezeti honlap: www.refkeresztur.ro

Elkészült a Székelykeresztúri Református Egyházközség honlapja.

Elérhető az alábbi címen:

www.refkeresztur.ro

Tisztelettel,

Szabó Mihály

 

 

Énektanulás - 8.

482

Elcsépelt igazságnak tűnik annak ismétlése, amikor arra hivatkozunk: Erdély - az más. E másság sokszor lehet lelki, szellemi, művelődési gazdagság, és lehet sajátos küldetés. Engem az is érdekel, miképpen lettünk mi másak. Mivel közel egy évszázada az erdélyi magyarság különálló életmódot él, ezért az ún. erdélyiségből adódó másság évszázados vagy még régebbi kérdés. Azt hiszem, ez érvényes református énekkultúránkra is.

Hallottam két olyan érdekes, valószerűnek tűnő erdélyi sajátosságról, amelyeknek megtörtént eseményét nem tudom dokumentálni, de hiszem, hogy úgy volt.

Az 1600-1700-as években divat és szükségszerűség volt nyugat-európai egyetemekre való elmenés, az ottani egyetemeken való felkészülés. Ezeket az egyetemeken tanult erdélyi diákokat nevezték peregrinusoknak, szószerinti fordításban - vándorló diákoknak. Csak a legismertebb neveket említem meg: Apáczai Csere János, Körösi Csoma Sándor, Bolyai Farkas. Olvasmányélményeimből rémlik fel, hogy a peregrinációra induló erdélyi, tanulni vágyó ifjaktól megkövetelték, hazajövetelük alkalmával hozzanak magukkal legalább egy fontos könyvet, és így gazdagodtak kollégiumi könyvtáraink. Nem tudom igazolni, hozott-e haza mindenik erdélyi peregrinus magával egy-egy könyvet, de általuk és rajtuk keresztül nem szakadtunk el Európától, és így lettünk egy kicsit másak.

A múl század 70-es éveiben a nagyszebeni német nyelvű evangélikus teológiai intézetből elég gyakran ment egy-egy teológiai hallgató német, dán vagy más skandináv egyetemre tanulni. A nagyszebeni teológiai hallgatók mesélték akkor nekem, hogy a külföldön hallott, megkedvelt és tanult gyülekezeti énekek németre fordított szövegét hozták magukkal haza ajándékképpen. Így is gazdagodott énekeskönyvük.

Ha az utolsó húsz évben minden, nyugat-európai egyetemen tanult erdélyi teológiai hallgat vagy peregrinus lelkipásztor hozott volna magával egy-egy ott tanult, megkedvelt vallásos éneket, még másabb, még gazdagabb lenne énekeskönyvünk.

Marosvásárhely, 2007 április 22-én

Ötvös József

 

 

Kelyhek készítése

 

 

Gyülekezetek számára úrvacsorai kelyhek készítésével foglalkozom (finom ezüstből).

Érdeklődni telefonon lehet a 0624-433241-es telefonszámon lehet.

Imrei Imre, Kolozsvár

 

 

Könyvespolc

 

 

Cseh Zsolt - Útjelzés az örökkévalóság felé

 

 

Ár. 9,00 RON

 

 

Hallelujah

 

 

Ár: 23,00 RON

 

 

Anyáknapi képeslapok

 

 

 

Ár: 0,30 RON

 

 

A fenti könyvek mindegyike, megvásárolható és megrendelhető, egyházkerületünk Iratterjesztésénél, és egyházkerületünk Biblos könyvesboltjában is.

Veres Miklós iratterjesztő

Tel. 0264-592453, 114 mellék

Cím: 400079 Cluj Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 51-53

e-mail: iratterjesztes@reformatus.ro

         veresmiklos@reformatus.ro

         konyvesbolt@reformatus.ro

Yahoo messenger: mickeyver

Skype: veresmiki1974

 

 

Tallózó

 

 

Wass-per: apja helyett a fia?

 

 

A Wass Albert-ügyben való per-újrafelvételi kérelmet tárgyalta csütörtökön a kolozsvári bíróság. "Nem bocsátkozom jóslatokba, várjuk meg az ítélethirdetést" - nyilatkozta a Krónikának Kincses Előd a tárgyalás után. A marosvásárhelyi ügyvéd jelezte: ha a bíróság helyt ad a kérelemnek, akkor az ügyészség, ha viszont a testület elutasítja keresetüket, akkor ők fognak fellebbezni. Wass Albert fia, Czegei Wass András megbízásából Kincses Előd azt szeretné elérni, hogy tárgyalják újra a kolozsvári népbíróság által 1946. március 13-án az emberiség elleni bűntett vádjával távollétében halálra ítélt Wass Albert perét. A korabeli vádirat szerint Wass Albert és édesapja, Wass Endre bujtották fel Cege katonai parancsnokát, Pakucs hadnagyot négy vasasszentgotthárdi személy - Iosif Moldovan, Ioan Câţiu, valamint a zsidó származású Mihály Eszter és Mihály Rozália - agyonlövésére, és Wass Albert utasította Csordás Gergely hadnagyot, az Omboztelkén beszállásolt honvédek vezetőjét tizenegy helyi román lakos agyonlövésére. Mindkét esemény 1940. szeptember 23-án történt.

Kincses Előd szerint ezekhez a gyilkosságokhoz Wass Albertnek semmi köze nincs. Állítását a román honvédelmi, illetve a külügyi tárca levéltárából származó, eddig ismeretlen korabeli dokumentumokkal támasztotta alá. Az ügyészség képviselője szerint ezek azonban semmi újjal nem szolgálnak, a Wass-iratcsomóban található bizonyítékok elegendőek az író bűnösségének igazolására. Kincses szerint az új bizonyítékok indokolttá teszik a per újrafelvételét, mert ezek az iratok 1946 márciusában nem álltak a Wass Albertet távollétében halálra ítélő kolozsvári népbíróság rendelkezésére. Kincses szerint ezek igazolják, hogy a tragédiákért Wass Endrét, az író édesapját terheli a felelősség, az új bizonyítékok mellőzése amúgy is ellentmond a perrendtartásnak. Az ügyvéd csütörtökön az iratcsomóhoz csatolta Wass Albert román nyelvre fordított egyetlen alkotását, A funtinelli boszorkány című regényt is, annak bizonyítására, hogy alkotásaiban az író nem tanúsított románellenes magatartást. A perújrafelvétel ügyében a kolozsvári bíróság egy hét múlva mond ítéletet.

Benkő Levente, Krónika, Erdély Ma, 2007-04-27

 

 

Reményik Sándor versmondó verseny

A Reményik Sándor Művészetstúdió Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium nyolcadik alkalommal rendezi meg a Reményik Sándor versmondó versenyt. Jelentkezési határidő: 2007. május 2. További tudnivalók az alábbi címen: Kolozsvári Református Kollégium 400084 Kolozsvár, Kogălniceanu (Farkas) utca 16. sz.

Tel/fax: 0264/430-653

E-mail: kolrefkol@yahoo.com

A verseny időpontja és helye: 2007. május 3., 16.00 óra, a Kolozsvári Református Kollégium díszterme.

Szabadság, 2007-04-27

 

 

Népdaléneklő verseny Szászcsáváson

A Szászcsávási Református Egyházközség és a Belle József Általános Iskola holnap 9 órától népdaléneklő versenyt szervez a szászcsávási református templomban. Várják az I-VIII. osztályos tanulók jelentkezését. Az olyan településekről, ahol I- IV. osztály van, 2 tanulót, ahol I-VIII. osztály van, 4 tanulót várnak. Minden tanulónak két szabadon választott népdalt kell ismernie.

Népújság, 2007-04-27

 

 

Kortárstalálkozó Backamadarason

A backamadarasi református templomban május 6-án, vasárnap délelőtt 11 órakor ünnepi istentiszteletre kerül sor. Az alkalomra azokat a falubelieket és elszármazottakat várják, akik az egyházközség tagjaként 50 évvel ezelőtt konfirmáltak.

Népújság, 2007-04-27

 

 

Megszépül a templom

 

 

Papolcnak szép gótikus temploma volt. Romlása után új gótikus ízlésben újraépíttette a református faluközösség 1895-ben. Azóta annyi víz folyt le a Falupatakán, hogy külsejét - ha lassan is - most szépítik. Az eklézsia gondjairól a gondnokot, Bede László megyebírót kérdeztük.

- Most minden erőnket a templom külső javítására-vakolására összpontosítjuk. Ezt kellene befejeznünk. Sok száz millió régi lejbe kerül. Pénzünk van rá, a faluban gyűjtést szerveztünk, a közbirtokosság is segítségét ígérte. Szépen felpártoltak a hívek. Sajnos, objektív okok miatt késik a munka, s ezért joggal zúgolódnak is a hívek. A nyáron mindenképpen befejezzük. Van távlati tervünk is. Mivel a mutatós paplak belső részét a lelkész korszerűsítette, az elkövetkezőkben külső arculatát is rendezni szeretnénk.

(Kgy. Z.), Háromszék, 2007-04-26

 

 

Az önigazgató falunak van jövője

A falvak közigazgatási különválása mellett érvelt e hasábokon a minap az illyefalvi polgármester. Igaza van, sajnálatos, hogy e folyamat Háromszéken mintha elakadt volna. Pár hete érdekes hír érkezett az ország északkeleti sarkából, ott új magyar többségű község alakulására van remény egy eredményes népszavazás nyomán: Avasújváros és Ráksa szétválhat, ha a parlament jóváhagyja. Az eset érdekessége, hogy az első, elbukott tavalyi kísérletet most a román Ráksa szorgalmazására ismételték meg és vitték sikerre, mert az éppoly érdekelt abban, hogy a hivatalokat helyben állítsa fel, mint az Avasújvárosban élő magyarok.

Érdemes az eset kapcsán elgondolkodni azon, amit Erdély-szerte tapasztalunk, és Háromszékre is érvényes: a falvak kényszerházasságát annak idején egyes települések elsorvasztásának szándékával rendelte el a kommunista hatalom. A nemegyszer három-négy-öt-hat falu összevonásából keletkezett mesterséges községek létrehozása történelmi távlatban tulajdonképpen a falurombolási terv előkészülete volt, önállóságából kiforgatva sok település önvédelmi képességét a minimumra csökkentette a hatalom, s így vált kiszolgáltatottjává az embermilliók sorsa felett kénye-kedve szerint regnáló "központnak" és a mindenkori kondukátornak. Hogy ez jól megfigyelhetően magyarellenes éllel is rendelkezett, azt nem kell külön bizonyítani, az avasi példa éppúgy illusztrálja, mint számos történelmi magyar település sorsa: szinte általános jelenség volt, hogy a kényszeregyesítés nyomán az új községek élére román vezetés került - azokat ugyanis úgy alakították ki, hogy román többségűek legyenek. Nem egy helyt a községközpontot is áthelyezték a román településre, másutt az átszervezés vált az elrománosítás eszközévé.

Ezért is furcsa, hogy amikor a rendszerváltás után végre megnyílt a lehetőség az elnyomott, eljelentéktelenített falvak újbóli adminisztratív önállósítására, ezzel olyan kevesen éltek, és e folyamat máig oly döcögve halad, ha nem látszik végleg elakadtnak. Háromszéken jellemző módon Nagypatak volt az első jóváhagyott eset, de azóta is alig tudunk felmutatni pár sikeres szétválási kísérletet. Pedig menyire igaza van az illyefalvi polgármesternek: magát az életet hozhatja vissza a faluba az önállósodás. A kísérleteiben lépten-nyomon elbotló RMDSZ-nek legalább e téren kellene jeleskednie, ha kell, akár úgy, hogy törvényt módosíttat: élhessenek minél többen e lehetőséggel. Erdélyi népünk önmaga feletti hatalmának egy fontos szeletét hódítanánk vissza általa. A székelység közel ötszáz települést alkotott a maga földjén - távolról sem mindegy, hogy ezek száz vagy pedig, mondjuk, kétszer annyi közigazgatási egységben szervezik mindennapjaikat, és tervezik meg jövőjüket. Nyugaton, de még Magyarországon is két-háromszáz fos településeket is saját választott szerveik igazgatnak, mi, ha például hat-nyolc-kilencszázban szabjuk meg a felső határt, akkor is nagyot léphetünk előre.

B. Kovács András, Háromszék, 2007-04-26

 

 

Demokrata Párt - Kétnyelvű választási plakátok Kovászna megyében

 

 

A Demokrata Párt (PD) Kovászna megyei szervezete kétnyelvű, román és magyar nyelvű plakátokat nyomtat a választási kampányra, mivel a magyarokat is meg akarják szólítani, hogy saját lelkiismeretük szerint voksoljanak, és ne úgy, ahogyan azt az RMDSZ diktálja.

Gheorghe Baciu, a PD megyei szervezetének elnöke kedden kijelentette: a demokraták a hét közepén kezdik el a kampányt Traian Băsescu támogatása érdekében azt követően, hogy a párt központi vezetésével tárgyaltak, és előkészítették a kampányprogramot.

Elmondta: azért nyomtatnak kétnyelvű plakátokat, mert az összes állampolgárt meg kívánják szólítani, és fel akarják kérni őket, hogy vegyenek részt a referendumon, és szavazzanak a lelkiismeretük szerint.

Az elnök szerint az elmúlt választások tapasztalata azt mutatja, hogy a magyarok a saját lelkiismeretük szerint szavaznak, és nem ahogyan az RMDSZ mondja. Emlékeztetett arra, hogy az utóbbi államelnöki választáson az RMDSZ arra kérte a magyarokat, szavazzanak Adrian Năstaséra, a többség azonban mégis Traian Băsescura voksolt.

Szabadság, 2007-04-25

 

 

Magyarország nem adja ki Barabás Ernőt

 

1990 március 20 Marosvásárhely

 

Halasztással kezdődött a Magyarországon tartózkodó Barabás Ernő ellen kibocsátott nemzetközi elfogatási parancs ügyének a tárgyalása. A budapesti Fővárosi Bíróság úgy döntött, hogy amíg a múlt héten vesepanaszokkal kórházba került Barabás fel nem épül, nem tűzhetnek ki újabb időpontot. A Miskolcon élő férfi ellen a Maros megyei ügyészség februárban bocsátott ki elfogatási parancsot. Azzal vádolják, hogy kivonja magát a tízéves börtönbüntetés letöltése alól. A vásárhelyi férfit 1992-ben az 1990-es fekete március eseményeiben vállalt szerepe miatt ítélte el a törvényszék. Ügyvédje, Kincses Előd szerint a magyar törvénykezőknek már csak azért is meg kell tagadniuk Barabás kiadatását, mivel az anyaországi törvények szerint büntetése már 2002-ben elévült. A romániai szabályzat szerint csak 15 év után évül el a Barabás emberölési kísérletnek és közrendháborításnak minősített bűncselekménye, idén júliusban jár le a 15 éves terminus. A budapesti Fővárosi Főügyészség is az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadása mellett foglalt állást. "A román hatóság az európai elfogatóparancsban (Cofariu Mihăilă sérelmére elkövetett cselekmény esetében) a szándékos emberölés, súlyos testi sértés katalogizált bűncselekményt jelölte be, míg a közerkölcs elleni vétség és a közrend minősített háborítása bűncselekményét a 2003. évi CXXK törvény 1. számú melléklete nem tartalmazza" - áll az ügyészi indoklásban.

A Maros megyei törvényszék elnöke, Marcela Bulzan csodálkozva fogadta a hírt, miszerint Budapesten elkezdték az elfogatási parancs tárgyalását. Elmondta, Barabás megtámadta az ítéletet, amiről a román törvényszék idejében értesítette az igazságügyi minisztert. Bulzan szerint ezek után, a szaktárca nem továbbíthatta volna a körözési parancsot.

Szucher Ervin, Krónika, 2007-04-25

 

 

Magyar zenei CD-ket adományoznak

A 2006-ban a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház által támogatott és sikeresen lebonyolított határon túli CD adományozás és ünnepi koncert az idén április 26-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel folytatódik a Magyar Opera Színháztermében. A kolozsvári est védnökei: dr. Pap Géza erdélyi református püspök és dr. Dávid László a Sapientia Egyetem rektora.

Fellép két erdélyi és egy anyaországi zenekar: a Transylmania, a Fűszál együttesek, valamint a tavaly nagy sikert aratott Misztrál együttes. Az est folyamán megzenésített versek, népzene és világzene csendül fel. Jegyek kaphatók a pénztárnál. Jelenlétével minden vendég támogatja a CD adományozás és a jótékonysági koncertek ügyét.

Köllő Katalin, Szabadság, 2007-04-25

 

 

Az emberi hang minősége (Harmincöt éves a Vox Humana)

 

 

Hétfőn este a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban bensőséges hangulatú rendezvényen ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Vox Humana kamarakórus. A zenei élet perifériáján a hetvenes évek elején olyan amatőr státusú együttes jött létre, amely a diktatúra kényszerei, majd a rendszerváltás utáni állandó anyagi gondok között is a minőségi előadóművészetet honosította meg vidékünkön, képviselte egész Európában - hangzott el a köszöntőkben. Az ünnepet a sepsiszentgyörgyi Pro Musica, a budapesti Stella és a Vox Humana fellépése tette emlékezetessé. Záróakkordként a három kórus együtt énekelte el Kodály Zoltán Esti dal és Szép könyörgés című művét.

Ferencz Csaba, Háromszék, 2007-04-25

 

 

Felirat magyarul is

 

Fotó: Boda Gergely

 

Marosvásárhely - Új tábla a MOGYE épületén.

 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem vezetősége tegnap háromnyelvű - román, magyar és angol - feliratot helyezett el az épület homlokzatán, a főbejárat fölött. Nagy Örs rektor-helyettes reméli, az újonnan elhelyezett, háromnyelvű feliratot senki nem fogja eltávolítani vagy lefesteni.

 

Az egyetem vezetője lapunknak elmondta, hogy a következő tíz nap során az épület belső falain, a folyosókon és ajtókon is fokozatosan megjelennek majd a háromnyelvű táblák, melyeknek egy része már elkészült.

Arra a kérdésünkre, hogy a főhomlokzaton álló, hatalmas betűkből kirakott és távolról is kiolvasható román nyelvű intézménynév alá felkerül-e a magyar és angol változat, a rektorhelyettes elmondta, egyelőre nem szándékoznak a meglévő feliraton változtatni. A távlati tervekben viszont szerepel egy nagyméretű fényreklám elkészítése, melyen a három nyelven megjelenő szöveg váltogatná egymást.

A háromnyelvű feliratozással kapcsolatosan Nagy Örs fontosnak tartotta megemlíteni, hogy már hónapokkal ezelőtt megjósolta, hogy "előbb lesz magyar felirat a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, mint a kolozsvári Babeş-Bolyain". Szerinte a higgadt párbeszéd a többségben lévő román féllel sokkal eredményesebb lehet, mint a hangoskodás. A magyar tanerők által pénteken benyújtott beadványban foglalt tízpontos követeléslista egyik pontja a többnyelvű táblák elhelyezése.

Szucher Ervin, Krónia, 2007-04-24

 

 

Beresztelki vendégoldal

Van bőven tennivaló

Beresztelkéhez közigazgatásilag még két falu tartozik, Kisfülpös és Magyarfülpös (Nagyfülpös). A Beresztelki Polgármesteri Hivatalban Chira Gheorghe polgármester és Demény Árpád alpolgármester a község idei terveiről számolt be.

Az önkormányzat tervei között szerepel az ivóvíz bevezetése a községbe. Az utcai vezetékes ivóvízhálózat kiépítésére a 2006. évi 7-es kormányrendelet alapján kerül sor. A megvalósításhoz szükséges tervek elkészítésére tavaly novemberben központi alapokból utalták ki a pénzt.

A kommunizmus éveiben lefektetett fővezetéket, a magyarfülpösi szivattyúházat és a hegyoldalban lévő víztárolókat is belefoglalták a tervbe, mely szerint onnan szabadeséssel jut el a víz a fogyasztókhoz. Jelenleg az engedélyek beszerzésén dolgoznak, a jóváhagyásokat követően meghirdetik a versenytárgyalást a munkálatok kivitelezésére, amellyel 18 hónap alatt kell elkészüljenek.

Az önkormányzat a község tanintézményeinek, kultúrotthonainak és a polgármesteri hivatal épületének korszerűsítésére is készül. A Beresztelki Általános Iskola felújítására eddig 100 ezer lejt fordítottak, amelyből bevezették a gázt és a vizet, illetve kialakították a belső illemhelyet. Következik a tetőzet kicserélése és nyílászárók felszerelése. A polgármester szerint az összes tanintézmény felújítása másfél millió lejbe fog kerülni, a községbeli kultúrotthonokat egymillió lejből, míg a hivatal épületét háromszázezer lejből javítják fel. Ez utóbbit manzárddal szándékoznak kibővíteni.

A helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadták azt a határozattervezetet, melynek értelmében a Luc pataka mellett tíz hektár községi legelőt kőfejtés céljából bérbe adnak egy magánvállalkozónak. Az ásatások a jövő hónapban elkezdődhetnek. Az elképzelések szerint a fejtés következtében keletkezett üregeket vízzel töltik majd fel és halastavakat hoznak létre. Ugyancsak a tanács döntött arról, hogy a többi községi legelőt a szarvasmarhatartó gazdák egyesületének adják bérbe.

Május-júniusban elkészülnek a Beresztelkét Kisfülpössel összekötő út aszfaltozásával, melyre ötszázezer lejt különítettek el a helyi költségvetésből. Az említett útszakaszon nyolc hidat építenek nyolcszázezer lejből.

Demény Árpád alpolgármester szerint Kisfülpös és Beresztelke között rendszeres maxitaxijárat van, ezért a tanács úgy döntött, kifizetődőbb megtéríteni a diákok utazási bérletének árát, mint fenntartani egy iskolabuszt. Kisfülpösről 15 gyerek ingázik naponta a községközponti általános iskolába.

Utánpótlást vár a Szivárvány Ház

Szórványvidéken és nehéz anyagi körülmények között élo gyerekeket toboroztak Magyarfülpösre, akiknek felajánlották a lehetőséget, hogy magyarul tanulhassanak a Szivárvány Alapítvány által működtetett állami iskolában, amelynek a hasonló nevű ház ad otthont. Magyarfülpösön 2003-ig csak román tagozaton tanulhattak a magyar gyerekek.

A Szivárvány Házban hét más településről érkezett és hat helybeli gyerek tanul az összevont I-IV. osztályban. Görgényszentimréről egy 12 gyermekes családból négy testvér van az I-III. osztályban, Körtvélyfájáról tízgyerekes családból egy fiúcska, Vajdaszentiványról és Unokáról egy-egy iskolás tanul Fülpösön.

- A hét gyereket egy magánházban szállásoltuk el, sajnos, anyagi nehézségek miatt az évekkel ezelőtt tervezett bentlakást azóta sem sikerült felépítenünk. A bentlakó gyerekek étkeztetését holland támogatással az alapítvány finanszírozza, szállításukat pedig jómagam végzem. A bentlakók minden második hétvégén látogatnak haza. Délutánonként nevelőnő foglalkozik velük, aki délelőtt az óvónői teendőket látja el, éjszaka felügyelő vigyáz rájuk. Olyan családi környezetből érkeztek ezek a gyerekek, hogy nem is kívánkoznak haza. Mivel nem készült el a bentlakás, a tulajdonostól függ, hogy meddig maradhatnak a magánházban. Nehéz elutasítani az érdeklődő szülőket azzal az indokkal, hogy nincs elszállásolási lehetőség - fejtette ki Ady István református lelkész, a program kezdeményezője.

Mindezek mellett gondot okoz az is, hogy a pedagógusok csak dobbantónak használják ezt az iskolát, minden évben váltják egymást a tanítónők. Emiatt több fülpösi szülő íratta gyerekét a beresztelki iskolába, vállalva az ingázással járó nehézségeket. A Szivárvány Házban működő magyar óvodában, ahol 12 fülpösit oktatnak, lenne utánpótlás a tanintézmény fenntartásához, amennyiben a szülők úgy döntenek, hogy helyben taníttatják gyerekeiket.

Megfogalmazódott az a kérdés is, hogy mi lesz a szórványból jött gyerekekkel, ha elvégzik a IV. osztályt? - Nálunk végzett két örményesi kislány, ők most szászrégeni iskolában tanulnak, bentlakásban vannak elszállásolva, hétvégenként pedig az örményesi lelkész szállítja őket haza. A mostani pártfogoltjainkkal is ez a tervünk, kivéve a két görgényi kisfiút, akiknek jó esélyük van arra, hogy Nyárádszeredában tanulhassanak majd tovább mezőgazdasági szakiskolában. Szállásukat egyházi bentlakás biztosítaná - fogalmazott a lelkész.

A Szivárvány Házban Asztalos Enikő tanítónő és Jancsó Erzsébet óvónő fogadott. Néhány szóban elmondták, hogy a bentlakó gyerekek részéről igyekezet tapasztalható a tanulásban, kezdetben visszafogottan viselkednek, de általában összebarátkoznak hamar a fülpösiekkel.

 

Idén is lesz Hans Bosman-tábor

A holland támogató jóvoltából, aki a rendezvény névadója is, 2003-tól minden évben megszervezik a magyarfülpösi sátortábort.

Hans Bosman minden évben a saját születésnapján a meghívottaktól csak pénzt fogad el ajándékul, az összegyűlt összeget pedig felajánlja a Szivárvány Alapítványnak. Ily módon tíz napig tudnak táboroztatni olyan gyerekeket, akiknek egyébként erre nem lenne lehetőségük.

A táborban honismereti, bibliaismereti tevékenységet szerveznek, ugyanakkor természetvédelem és személyiségfejlesztés is szerepel a programban. A bentlakó gyerekeknek is lehetőségük van részt venni ezeken a tevékenységeken. Tavaly 35 gyereket fogadtak Magyarfülpösön, akik a Szivárvány Alapítvány udvarán húztak sátrat. Idén is mintegy 30-40 személyt várnak a július 12-én induló táborba, amelyet esős idő esetén a Szivárvány Házba költöztetnek.

 

Gyümölcstároló épül

Beresztelkén gyümölcstároló hűtőházat épít egy magyarországi vállalkozó, aki megígérte, hogy többségében a községből fog alkalmazni embereket. Előreláthatólag idén augusztustól beindul a tevékenység, a működéshez 40-50 létszámú személyzetre van szükség. A polgármesteri hivatal a tulajdonosi ígéret betartásáért cserébe felajánlotta, hogy 3-5 évig mentesítik a céget a területadó kifizetése alól.

 

Nem futja templomjavításra

A magyarfülpösi református templom javításra szorul, mivel a domb, amelyen áll, folyamatosan süllyed. Emiatt kisebb-nagyobb repedések keletkeztek az épületen. Ady István lelkész szerint a műemlékké nyilvánított, 1330-ban épült régi templomot, amely az idők folyamán sok átalakításon ment keresztül, de stílusában nem változott, 1993-ban renoválták utoljára.

A munkálatokat anyagiak hiányában évről évre halasztgatják, mivel a 274 lelket számláló gyülekezet adakozásából nehéz lenne a szükséges pénzalapot előteremteni. A hitélet felől érdeklődve a lelkész aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a faluban sok az agglegény. A magyarfülpösi reformátusok közül harmincnégyen nem alapítottak családot, pedig anyagi szempontból meglenne erre a lehetőségük. Az okot abban látja, hogy a férfiak inkább vállalták a munkahelyre való ingázást, mint az elköltözést, a lányok pedig a könnyebb megoldást választották, elhagyták a szülőfalut. A településen a kiterjedt rokoni kapcsolatok is nehezítik a párválasztást.

 

Vox populi . . .

Magyarfülpösiként hogyan vélekedik arról, hogy a falujában nincs se családorvosi rendelés, se gyógyszertár?

Raf Ilina: - Nem érdekel különösebben a falu gondja, de mindenképpen szükség lenne itt nálunk egy családorvosra. Nincs fogorvos sem. Ha valaki súlyos beteg, rögtön a mentőt kell hívni, ami néha késve érkezik. Megoldást kellene találni, hiszen sok a beteg, idős ember a faluban. És pénzbe is kerül, hogy az orvosságaimért minden hónapban el kell menjek a szomszéd faluba.

Nagy Gizella: - Bár jó az összeköttetés, van rendszeres maxitaxijárat, az orvoshiány nagy gondot jelent, amióta a beresztelki családorvos nem rendel Magyarfülpösön. Viszont, amikor itt is rendelt, akkor is Beresztelkén szereztük be a gyógyszereket. Sokan vannak, akik állattenyésztésből élnek, és nekik az is gondot okoz, hogy állatorvos sincs a faluban.

Antika Gyula: - Beresztelkén van családorvos, oda kell bemenjünk, ha valami betegség ér. De hát amikor volt orvosunk, akkor sem lehetett itt kiváltani a gyógyszereket, mert nincs patika. Emellett az is gond, hogy minden ügyünket a községközpontban kell elintézzük. Idősek vagyunk már a sok jövés-menéshez, ami pénzbe is kerül és a kicsi nyugdíjunkból kell jusson arra is.

Tonutiu Elena: - Több probléma is van ebben a faluban. Nincs családorvos, nincs gyógyszertár, nincs bevezetve az ivóvíz, nincs szennyvízcsatorna. Éjszaka gyakran nem működik a közvilágítás, és a kicsi, göröngyös mellékutcákban nehezen lehet közlekedni. Bevallom őszintén, én sem jönnék ide családorvosnak. Amíg nem biztosítják az alapvető feltételeket, addig nem várhatunk jelentős változást orvosügyben.

Szabados Klára: - Orvos kellene a falunak, gyógyszerész, mivel kiöregedőben van a település, és rájuk lenne elsősorban nagy szükség. Volt rá példa, hogy nagyon beteg volt valaki, mentőt hívtunk, de az nagyon későre jött ki. A rossz kicsi mellékutcákat alig tudta megközelíteni. A legtöbb falubelinek Régenben van a családorvosa, nekem is, oda járunk fogászatra is. Nehéz, főleg az idősebbeknek.

Szerkesztette: Berekméri Ildikó

Népújság, 2007-04-24

 

 

Népdaléneklő vetélkedő Csáváson

A Kis-Küküllő menti falu református egyházközsége és iskolája népdaléneklő versenyt hirdet. A vetélkedőt tanulóknak szervezik, Dézsi Ferenc (1950-2002) zenetanár, karnagy emlékére - tájékoztatta lapunkat Bíró József lelkész. A korán eltávozott Dézsi Ferenc egykor Birtalan József és Birtalan Judit tanítványa volt Marosvásárhelyen, élete utolsó szakaszában falujában élt, tanított és a csávási dalárdát vezette.

- Kodály Zoltántól választottunk mottót: "A nép dala életet hirdet, el nem múló életet." Április 28-án, szombaton 9 órakor a református templomban rövid áhítat keretében emlékezünk Dézsi Ferencre, ezután kerül sor a dalosok bemutatkozására, versengésére. A verseny egyébként nyitott, az olyan települések, ahol csak elemi tagozat működik, két tanulót, a gimnáziumi tagozattal is rendelkező tanintézmények pedig négy diákot nevezhetnek be. Minden tanulónak ismernie kell legalább két, szabadon választott népdalt. Oklevéllel, könyvcsomaggal jutalmazzuk a kis dalosokat, senki sem távozik üres késsel. A zsűri felkért tagjai: Nagy Ferenc, a Nyárádmenti Dalosszövetség elnöke, Csíky Csaba és Iszlay László karnagyok, Dénes Előd lelkész, karnagy, Magyarországról pedig Nyitray Marianna népdalénekes, az ifjúsági népdalverseny díjazottja, néprajzkutató. Jelentkezést a parókia 0265-714-585-os telefonján továbbra is elfogadunk. Hasonlóképpen várjuk támogatók, újabb szponzorok jelentkezését is.

B.D., Népújság, 2007-04-24

 

 

Magyarországon élő erdélyiek találkozója

 

 

Több százan vettek részt a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóján. Az immár hagyományos rendezvényt idén is a budapesti Reménység Szigetén rendezték meg, amelyet 15 éve adott át a Honvédelmi Minisztérium az Erdélyi Gyülekezetnek.

Úrvacsorás református Istentisztelettel kezdődött az Erdélyi Magyarok találkozója, ahol a szikrázó napsütésben a Szilas együttes szórakoztatta a nagyérdeműt, míg, akik a hűvösben kerestek hajlékot maguknak, kiállításokat, filmvetítéseket tekinthettek meg.

A mai nap jó hírrel is szolgált, hiszen elhangzott: a Reménység Szigete kiépítésének első lépéseként novemberre tervezi a gyülekezet az Erdélyi Halottak Emlékkertjének felszentelését, lehetővé téve 10 ezer emléktábla elhelyezését.

A Reménység Szigetén délután kerekasztal-beszélgetést is tartottak. A meghívottak, köztük a Duna Televízió elnöke, arról értekeztek, hogy miként jelennek meg a határon túli magyarok a magyarországi médiában.

Duna TV, 2003-04-22

http://erdely.ma/kulhon.php?id=24183

 

 

Drogprevenciós előadások

A lelki egészségvédelem és gondozás, valamint a szenvedélybetegségek voltak a fő témái az Erdélyi Magyar Mentálhigiéniai Társaság szervezte, az elmúlt hét végén Székelyudvarhelyen zajlott konferenciának. A rendezvénysorozat megnyitójának a Siculus Ifjúsági Ház, az azt követő műhelymunkáknak pedig a Bocskai István református közösségi ház adott otthont. A Függőségeink, viselkedés címmel meghirdetett drogprevenciós rendezvényen hazai és magyarországi szakemberek tartottak előadást.
Az érdeklődők egyebek mellett az udvarhelyszéki szociális hálóról, a lelki egészségvédelemről, a szenvedélybetegségek terápiájáról, illetve a keresztény lelki gondozásról hallgathattak előadásokat.

Hargita Népe-2003-04-23

 

 

Református kórusok harmadik találkozója Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi református egyházközség és a Hálaadás Református Dalárda április 21-én, szombaton szervezte meg a Felső-Háromszéki Református Kórusok harmadik találkozóját, melyen tizenegy megyénkbeli református, unitárius és római katolikus énekkar vett részt. A találkozón több mint háromszázan jelentek meg, ezt megelőzően istentiszteletre került sor, majd házigazdaként Szentgyörgyi Zsombor tiszteletes köszöntötte a megjelent énekkarokat, és megnyitotta a harmadik kórustalálkozót. Fellépett a kézdivásárhelyi Petőfi Általános Iskola Talentum gyermekkórusa (karnagy: Fekete Miklós), a kézdivásárhelyi Hálaadás Református Dalárda (Demény József és Balázs István), a sepsiszentgyörgyi egyházmegye Tiszti-kara (Dénes Csaba), a kovásznai Református Férfidalárda (Antal Ernő), A Kovászna-Vajnafalvi református kórus (Bukovinszky Cs. Tünde), a kézdivásárhelyi Maassluis Nyugdíjasklub Rozmaring Énekkara (Héjja István), az Orbaitelek Református Egyházmegye Kórusa (Jakab Árpád), a kantai római katolikus plébánia kórusa (Fórika Balázs), az alsócsernátoni Református Egyház kórusa (Gligor Zoltán), a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templom énekkara (Gergely Gábor) és a székelytamásfalvi férfikórus (id. és ifj. Tusa János). Az énekkarok fellépése után közös énektanulás következett, majd a szervezők nevében Balázs István kántor emléklapot és szalagot adott át minden dalárda vezetőjének. A rendezvény a Szózat közös eléneklésével és szeretetvendégséggel fejeződött be. A kórustalálkozót a megyei tanács, a helybéli református egyházközség, az Ambrózia Gyógyszertár, az Apex Kft. és a Novo Kft. támogatta.

Iochom István

Háromszék-2003-04-23

 

 

Emlékünnepség Csomakőrösön (Csoma-napok)

 

 

Szombaton véget értek a Kőrösi Csoma Sándor emléke előtt tisztelgő tizennyolcadik Csoma-napok. A csomakőrösi emlékünnepség ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen igét hirdetett Szász Tibor András felsősófalvi református lelkipásztor, a csomakőrösi gyülekezet egykori lelkésze. Ezt követően a templom előtti, Orbán Áron által alkotott Csoma-szobornál koszorúzásra került sor, majd az emlékháznál ünnepi beszédek hangzottak el, dr. Aradi Éva magyarországi indológust Kőrösi Csoma Sándor-emlékplakettel tüntették ki.

Kőrösi Csoma Sándor emléke a kicsiny falu főterén újból egybegyűjtötte a nagy előd tisztelőit: helybelieket, kovásznaiakat, a testvérvárosok küldöttségeit, közéleti személyiségeket és idegenből érkezett zarándokokat. Igaz, jóval kevesebben, mint a korábbi években. Az ünnepi istentiszteleten Szász Tibor András lelkipásztor szószéki beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kőrösi Csoma Sándor mindenekelőtt teológus volt. Bár sokan úgy tudják, hogy a falu szülöttje áttért a buddhistavallásra - mert keleten buddhista szentként imádják -, ez nem lehet igaz - mondta a tiszteletes -, mert aki buddhista lesz, az nem visz magával tizenkét bibliát egy olyan útra, ahonnan tudta, hogy nem tér vissza.

A koszorúzás után az ünneplő gyülekezet a barátosi Ferenc Ernő Református Fúvósegylet akkordjaira felvonult az emlékházhoz, ahol Bende Tamás helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlevőket. Ezt követően dr. Terényi János, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete, a rendezvény fővédnöke mondott ünnepi beszédet. Mint hangsúlyozta: nem hivatalos, hanem egyéni-szubjektív gondolatait osztja meg az ünneplő közönséggel. "Korösi Csoma Sándor azon nagy magyar személyiségek közé tartozik - mondta a nagykövet -, kiknek egész életútja hidat képez a magyarság iránti, belülről jövő mélységes lojalitás és a világgal való nyitottság között. Egyike volt nemzetünk azon kiemelkedő személyiségeinek, akik az európai tudományosság szempontjából kiemelkedo szerepet játszottak. Ugyanakkor, ha azt keressük: az európai tudományosság minek köszönheti Kőrösi Csoma Sándor teljesítményét, akkor éppen az o magyarságának, hazafias érzelmeinek, hiszen saját nemzete eredetét akarta megtalálni, ezért kezdett foglalkozni a keleti kultúrákkal, ezért kelt útra az akkor még valóban ismeretlen Napkelet felé." Dr. Terényi János azt is kifejtette, hazafias indíttatása mellett van egy másik vonatkozása is Kőrösi Csoma Sándor nagyságának. Mint elmondotta: "Intellektuális pályafutása a nagyenyedi kollégiumban kezdődött, mely olyan fontos szerepet játszott az erdélyi magyarság oktatásában és művelődésében, hogy aligha véletlen, hogy március közepén, amikor Sólyom László magyar köztársasági elnök látogatást tett Erdélyben, rendkívül fontosnak tartotta, hogy tiszteletét tegye ebben a fontos oktatási intézményben. Ez mintegy felkiáltójel is lehet arra, hogy az erdélyi magyar iskoláknak a maguk idejében micsoda jelentőségük volt, nemcsak a magyarság, hanem Európa számára is. Egy szegény sorból származó gyermek a szüloföldje viszonylagos közelében anyanyelvén hozzájuthatott a korszeru tudományosság alapjaihoz, és elindulhatott egy olyan pályán, ahol tehetségét igen jól kamatoztathatta. Számos más példa között Kőrösi Csoma Sándor példája is rávilágít arra, hogy amikor az erdélyi magyarság fontosnak tartja saját iskolarendszerének megőrzését és korszerűsítését, akkor nem csak magyar ügyet szolgál. Hiszen - amint a lisszaboni és bolonyai folyamat is megfogalmazza - egész Európa elemi érdeke, hogy polgárai - éljenek az unió bármely tagállamában - képesek legyenek korszerű, versenyképes, tudásalapú gazdaságot és társadalmat építeni. Ma az erdélyi magyarok Európa polgárai. Ha az erdélyi magyar iskolák már Kőrösi Csoma Sándor idején, sőt, jóval előtte is képesek voltak összeurópai szinten jelentős teljesítményeket útjukra indítani, akkor ezt százszor annyira lehet most, amikor az Európai Unió intézményei célul tűzik ki az ilyen jellegű tudás felkarolását az egész Európa javára való kamatoztatásra."

A továbbiakban a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület vezetősége Kőrösi Csoma Sándor-emlékplakettel tüntette ki dr. Aradi Éva indológust, akiről laudációt mondott dr. Bárdi László, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem professzora.

Végezetül Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke elmondta, hogy magunkba néztünk, magunkba tekintettünk, önmagunkat kerestük ezeken a napokon, amikor képzőművészeti tárlat nyílt, amikor fogadtuk a testvérvárosok és a szülőföld különböző együtteseit, előadóit, amikor részt vettünk a rendezvényeken, a tudományos ülésen bemutatott dolgozatokat hallgattuk végig.

Az ünnepségen közreműködtek a csomakőrösi általános iskola kisdiákjai, a kovásznai Pastorala kamarakórus, Horváth István nagykanizsai Radnóti-díjas szavaló, Thiesz Katalin és Nyisztor Ilona népdalénekesek, valamint a pusztinai gyermekek kórusa

Bodor János, Háromszék-2003-04-23

 

 

Polgárosodó Marosszentgyörgy

Marosszentgyörgy idén ünnepelheti fennállása 675. évfordulóját (1332). A rohamosan fejlődő település lakosainak száma meghaladja a nyolcezret. Nevét védőszentjéről, Szent György lovagról kapta, legismertebb földbirtokosai a Szentgyörgyi, Petki, Tóth, Máriaffi családok voltak. A Máriaffi család építtette 1870-ben a ma is látható újreneszánsz stílű kastélyt. Két óvodájában kilenc csoport működik tizenegy óvónővel, az elemi tagozaton 26 tanító keze alatt 271 diák tanul 16 osztályban, a gimnáziumi tagozaton pedig 35 szaktanár 16 osztályban 301 tanulót oktat. Az intézmény 2005-ben bővült új iskolaszárnnyal, hét tanteremmel, dokumentációs részleggel, és ez év őszén újabb építmény szolgálja majd a szellemi és testi gyarapodást: négy tanterem fér el benne, orvosi rendelő, igazgatói, tanári szoba, titkárság. A terv szerint egy másik szárnyban még négy tanterem és díszterem is lesz.

Szent György nevét viseli az iskola. Nem csoda, ha egyházközségei két napon át képesek gyönyörködtetni egymást és a "laikus" közönséget. Pénteken a Marosszentgyörgyi Tavasz kórustalálkozó hozta össze a dal szerelmeseit, szombaton a felekezetek kulturális műsora vonzotta a művelődés hajlékába az érdeklődőket. Kiváló alkalom a tisztelgésre Kodály Zoltán szellemisége előtt, születése 125., halála 40. évfordulója alkalmából. A nagy Harmónia, melynek tüneményes tervezetét nemzete épülésére dolgozta ki a magyar nép zenei apostola, Marosszentgyörgyön örök májusfaként lobog, főként "a kórusember" - Hajdó Károly tanár úr - és a nevelői közösségek nemzedékeken átívelő áldozatos munkájának köszönhetően. Friedrich Schiller szövege, Beethoven szárnyaló zenéje nyitotta a dalos hétvégét, az Örömódát az egész terem énekelte: "Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm!" Csíky Boldizsár szerzeménye következett, Tinódi Lantos Sebestyén versére: Ének Szent Györgyhöz. "Kinek hazája még a siralomvölgy, / Kérd Istent értünk, sárkányölő Szent György! / Vívd ki nekünk a győzelmet s az árát: / Isten országát!" A Nagyszalontai köszöntő tette teljessé a közös dallamokat: "Serkenj fel, kegyes nép, mosolyog az hajnal, / Arany szál tollakkal repdes, mint egy angyal."

A Soli Deo Gloria és a Laudate Dominum egyesített kara nyitotta a koncertet, műsorukon két népdalfeldogozással is, őket követte a Szent Cecília öt kislánya három világi, két egyházi énekkel, aztán a reformátusok Reménység vegyes kara, az iskolások egyszólamú kiskara, a Kolping család nagyernyei és helybeli énekesei, az unitáriusok Új Tavasz kórusa, a csejdi reformátusok Hozsánna vegyes kara, s végül a Jubilate katolikus ifjúsági dalcsoport - csaknem mind egyházi dallamokkal. Ami nem gond, ha a második napra nem éppen az egyházak külön műsora lett volna hirdetve. Főleg felekezeti alapon szerveződnek a dalos csoportok, énekkarok - természetes, hogy a hit az első, második a "folklór". A kórusvezetők okosan építik a repertoárt, Hajdó Károly tanár úr és kartársai a dalolásban, Simon Kinga, Török Szilárd (Hajdó egykori tanítványa), Orbán Ferenc, Tar Imre, Bíró Jenő lp., Sófalvi Szabolcs - világiak, egyházi vezetők - tudják, hogyan tehetik kohéziós erővé a muzsikát. Ékes példa a kis Csejd: lakói ifjú lelkipásztoruk köré tömörülve törnek ki az ismeretlenségből, válnak nyílt szívű dalosaivá a Teremtőnek.

Ezt az eszmeiséget emelte ki ünnepi beszédében Bartha Jenő dr., a Soli Deo kórus elnöke, erről szólt Hajdó Károly emlékező eszmefuttatása, és ennek adott hivatali súlyt Vízi József polgármester, amikor emléklapokkal jutalmazta a fellépő csoportokat.

Marosszentgyörgy "polgárosodik". Művelődése ma is sokszínű; és tovább gazdagodik a paletta. Ez azt is hozza, hogy sokasodó rendezvényei "megosztják" - a nem feltétlenül gyarapodó - (kultúr)közönségét. És nem telik meg minden cintányér összeverésére a kultúrház. Finomítás, árnyalás, korosztályok és érdeklődési területek szerinti rétegek "megcélzása" ajánlatos. Nem kis felelősség. Önkormányzatnak, értelmiségnek, egyháznak és iskolának: a színvonal emelése, a minőségi lét, kultúra, a minőségi ember-eszmény felmutatása, elérése.

Gerincpróbáló munkálkodás.

Mindenekelőtt: kinyírni a giccs sárkányait.

Bölöni Domokos, Népújság-2007-04-23

 

 

A költők mondják ki azt, amit mi nem tudunk - Reményik Sándorra emlékeztek Nagyváradon

Költészet, zene és képzőművészet nem mindennapi színvonalú találkozása volt a szombaton Nagyváradon megtartott egész napos Reményik-megemlékezés. A kolozsvári Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány és a Nagyváradi Evangélikus Egyház szervezte rendezvény keretében konferencia és szavalóverseny is zajlott, valamint kiosztották az idei Reményik-díjakat. Az igényes rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, a nagyváradi közönség, illetve a számos testvérgyülekezet képviselői kitartóan végigkövették az egész napos programot. A Reményik Sándor-díj idei kitüntetettjei: Barcsay Zoltán zeneszerző, Deák Ödön lelkipásztor (posztumusz), és Tempfli József püspök; a szavalóverseny első díját Gurka-Balla Ilona, a Kolozsvári Református Kollégium XI. B. osztályos diákja érdemelte ki.

Délelőtt a Köncze G. Árpád esperes által tartott áhítat, és Mátyás Attila evangélikus lelkész köszöntője előzte meg az irodalmi konferenciát. Reményik Sándor az erdélyi szellemiség világosságának zászlóvivője volt, és az ma is versein keresztül - vezette fel az előadásokat a rendezvény házigazdája, Mátyás Attila. Pomogáts Béla irodalomtörténész Reményik Sándor transzszilvanizmusáról beszélt Erdély földjének szelleme című előadásában. Elmondta: a helikoni költészet a húszas évek transzszilván ideológiáját fejezte ki, és úgy fejlődött, ahogy fokozatosan kialakultak a transzszilván eszmék. Az erdélyi transzszilvanista költészetben három szakasz különíthető el, az elsőben az erdélyi táj romantikája jelenik meg, a másodikban az erdélyi történelem tanításainak vizsgálata és felmutatása történik, míg az utolsó a jelen iránt érzett érdeklődés, a társadalmi kérdések felvetése. Ugyanez a tagoltság megfigyelhető Reményik költészetében is, természeti lírája azonban több, mint a táj megragadása, eszmei üzenete van - helytállásra buzdít. Verseiben a történelmi visszatekintés erős nemzeti elkötelezettséget hordoz. Több versében hangsúlyozza a társadalmi szerepvállalás fontosságát, ezekben az erdélyi írástudó felelősségét emeli ki. Saját költői feladatát az egyetemes humánum védésében jelölte meg. A megoldást a magyar kultúra, művelődés végvárainak éltetésében látta: a templomban és iskolában bízott. Láng Gusztáv Költő és szerep című előadását Török Katalin színművész szavalata előzte meg. Az irodalomtörténész bevallotta: bármilyen témához is nyúl, Reményik munkássága megkerülhetetlen - költői szerepvállalásáról elmondta: Reményik mindig Erdélyt, szülőföldjét választotta, de újra és újra kinyilvánította az egyetemes magyar kultúra iránti hűségét és elkötelezettségét. A Helikoni triász tagjainak - Tompa, Áprily, Reményik -, nem sikerült pályájuk kezdetén érvényesülniük, hiszen a Nyugat első nemzedékének tagjai megteremtik és be is töltik azokat a szerepeket, amelyeket a kor költői betölthetnek. A helikoniakra csak mellékszerepek juthattak volna, így szerepváltásnak kellett bekövetkeznie, ami Trianonnal történt meg. Ekkor előállt egy új szerep, a kisebbségi sorba került erdélyi magyar költő szerepe - ezt elsőként Reményik vállalta fel, tudatosságát elsősorban a Végvári versek igazolják. Lírája visszafordulás a hazafias költészet reformkori és 1848-1849-es hagyományaihoz, megalkotott egy sajátos, erdélyi költői szereptudat-modellt, és - helikoni társaihoz hasonlóan - ebből a modellből meríti azt az alkotóerőt, amellyel tehetsége legjavát adhatja. Dávid Gyula Reményik Sándor, ahogy a kortársak látták című gazdagon dokumentált előadásában korabeli kritikusok, szerzőtársak írásainak idézésével ismertette Reményik költői fogadtatását. Nem volt zökkenőmentes a pályája Németh László azóta közismert leírásának megszületéséig: van nagyobb erdélyi költő, mint ő, mégis ő az erdélyi költő. 1918-as első kötete, a Fagyöngyök alig vonta magára a kortárs kritika figyelmét, a húszas években azonban már nem versekről kellett véleményt mondani, hanem egy mítosszal szembeszállni. 50. születésnapján már ünnepelt költő, egy évvel később bekövetkező halálakor egy nemzet gyászolja. A negyvenes évek második felétől azonban gyalázták költészetét, sőt politikai perek tárgya volt, tilos volt olvasni, köteteit birtokolni. Nevét a nyolcvanas évektől próbálták visszahozni a köztudatba - ebben Kántor Lajos vállalt jelentős szerepet - ismertette az előadó. Tempfli József püspök Reményik nagyváradi kapcsolódásait foglalta össze szabad, saját élményekkel tűzdelt előadásában. Bevallotta: személyes kötődése van a költőhöz, számos kézirat tulajdonosa, szellemiségének csodálója. Az előadásokat Kele Brigitta és Varvari Gabriella énekművészek rövid, de annál nagyobb sikerű fellépései tagolták, Catalán Tünde orgonakíséretével.

Az evangélikus óvoda alagsorának három terme adott helyet a képzőművészeti tárlatnak, amelynek megnyitóját Martin Timea Ildikó népdalai és Török Katalin szavalatai színesítették. Essig Klára ismertette: a 12 éve megrendezett kalotaszegi, zsoboki alkotótáborban készült alkotásokból tekinthetnek meg válogatást a jelenlévők, amelynek résztvevői Reményik verseiből merítettek ihletet. A képzőművészet a Reményik-megemlékezések szerves része, ez immár a nyolcadik emlékünnepség, és minden alkalommal kiállítás is nyílt. Jakobovits Miklós, a Barabás Miklós Céh elnöke mondott köszönetet a jelenlévők nevében az Essig házaspárnak, amiért átérezve Reményik üzenetét, lelkes pártolói a kultúrának, a művészetnek. - A templom és iskola mellett a műtermek is legyenek, maradjanak élők mindannyiunk örömére - zárta beszédét Jakobovits. A kiállítók közül személyesen jelen volt Vassy Erzsébet, Tompos Opra Ágota - aki önálló tárlattal is jelentkezett -, Bordy Margit és a debreceni Gonda Zoltán.

A délután 18 órától kezdődött gálaesten Catalán Tünde orgonajátékát, dr. Fabinyi Tamás budapesti evangélikus püspök áhítatát, Mátyás Attila lelkész köszöntőjét és Altfater Otília énekét követően Pomogáts Béla tartott beszédet. - A megemlékezés főhajtás egy nagy erdélyi költő előtt, és felidézése igazságainak, amelyekről évtizedekig nem lehetett beszélni - fogalmazott.

Kiss-Törék Ildikó színművész szavalata és a Kele Brigitta nyújtotta zenei pillanat után Kiss-Törék Ildikó, a szavalóverseny zsűrijének elnöke ismertette: a 19 hazai és magyarországi diák szavalatát háromtagú zsűri értékelte, amelynek Szilágyi Aladár újságíró és András Emese magyartanár voltak tagjai. A színvonalas versenyben a jó és jobb szavalatok között kellett különbséget tenni, két nagyváradi iskola tanulói, debreceni diákok és három kolozsvári résztvevő előadását értékelni. Nagyon jól teljesítettek a Kolozsvári Református Kollégium tanulói: Győri Orsolya dicséretben részesült, Szabó Réka megosztott harmadik díjas lett, míg Gurka-Balla Ilona az első díjat érdemelte ki.

A Reményik Sándor-díjat elsőként Barcsay Zoltán zeneszerző, sokoldalú zeneművész vehette át (laudációt mondott Essig Klára), Deák Ödön nagyváradi evangélikus lelkipásztort poszt mortem tüntették ki, fiai: Péter és László vették át a díjat, Mátyás Attila lelkipásztor laudálta, végül Tempfli József püspök vehette át az elismerést, laudációt Szilágyi Aladár mondott.

A gála záró mozzanata, az ünnepélyes lángátadás percei alkalmat adtak az elmélyülésre, az egész napos lelki feltöltődés tanulságainak rendezésére, végül a himnusz közös eléneklésével végződött az ünnepség, amelynek színvonala, a közönség lelkesedése mindenkit megerősített abban, hogy nem hiábavalóak a hasonló rendezvények. Fontos időről időre összegyűlnünk, együtt emlékezni nagyjainkra és életükből, üzenetükből erőt merítenünk a mindennapok elidegenítő zűrzavarában való helytálláshoz.

Farkas Imola, Szabadság-2003-04-23

 

 

Idősek otthona nyílt meg a Tóvidéken

Ünnepi eseményre került sor vasárnap a Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség templomában: felavatták az Idősek Lakóközösségének otthonát. A hívők és vendégek előtt a szolgálatot a Bihar megyei Tenke község lelkipásztora, Berke Sándor végezte. Az új intézmény, amelyet ünnepélyes keretek közt Bibza István, a Külső Református Egyházmegye esperese áldott meg, a bibliai diakonissza, Fébé nevét vette fel. A hozzáértő és szakszerű vezetésről Kozma Erika intézetvezető gondoskodik.

A mindössze 30 éves múltra visszatekintő egyházközség nagy megvalósítása ez. Az építkezés 2004-ben kezdődött. Amint azt Kozma András, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora is említette, áldozatos munka folyt, sok segítséggel. Az új létesítmény németországi, hollandiai, svájci és angliai testvér egyházközségek, de kolozsvári vállalatok, magánszemélyek és a hívek önzetlen segítségét is dicséri. Pillanatnyilag 12 időskorú teljes gondozását biztosítja.

Tatár Zoltán, Szabadság-2003-04-23

 

 

A számítógépek világából

 

 

Memória váltja le a laptopok merevlemezeit

 

A Dell bejelentette, hogy két laptopjához felár ellenében opcióként mostantól merevlemez helyett SSD kártyát is lehet rendelni. Ezáltal kizárják a leggyakrabban meghibásodó részegységet, a merevlemezt.

Két Dell laptop típushoz, a Latitude D420-hoz és a D620 ATG-hez felár ellenében opcióként mostantól merevlemez helyett SSD kártyát (Solid State Drive) is lehet rendelni. A cég ezzel a lépésével a világon az elsők között van a merevlemez helyett alternatív megoldásokkal kínált laptopok gyártásában - a Dell konkrétan a nemrég megjelent Sandisk SSD kártyáját használja fel laptopjaiban.

 

 

Az SSD kártyák teljes értékű alternatívát jelentenek a hagyományos merevlemezekkel szemben, ráadásul sok előnyös tulajdonsággal is rendelkeznek. A merevlemezekben lévő rendkívül kifinomult és érzékeny mechanikai elemekkel, forgó alkatrészekkel, csapágyazásokkal, olvasófejekkel szemben az SSD kártyákban semmilyen mozgó alkatrész nincs. Emiatt a laptop felhasználóknak sokkal kevésbé kell egy elejtés miatti "katasztrófától" tartaniuk, mivel a memóriák sokkal strapabíróbbak, ráadásul teljesen hangtalanok.

További előny, hogy sokkal kevésbé hajlamosak meghibásodásra: a gyártó közlése szerint három és félszer jobban áll ezen a téren az SSD. A Gartner elemzései szerint ez gyakolatilag megoldja a laptopok két legyakoribb meghibásodásának egyikét, az összes létező hardveres hiba 45%-át jelentő merevlemez kérdését. Ezzel egyben az üzemeltetési költségek is csökkennek, hiszen nem kell olyan gyakran meghajtót vásárolni. Nemcsak mebízhatóbbak hanem gyorsabbak is az SSD-s gépek: a Dell szerint a Latitude D420 és D620 ATG esetében a hagyományos merevlemezhez képest az SSD kártyával szerelt gép teljesítménye akár 23%-al növekedhet, bekapcsolás után pedig 34%-al gyorsabban áll fel a rendszer.

 

 

A Dell alaposan letesztelte az új rendszereket és megállapította, hogy az SSD a külső behatásokat kétszer olyan jól bírja mint a merevlemez: 1300 G erősségű ütést még kibír. A teszt a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a kívülről már teljesen összetört, tönkrement laptopokban az SSD kártya sértetetlen maradt. "Az SSD kártyák kíváló adattárolási megoldást kínálnak a laptop felhasználóknak. Elszántak vagyunk abban, hogy az összes újgenerációs Dell laptopban SSD legyen." -mondta Kevin Kettler, a Dell műszaki vezetője.

A SanDisk természetesen nagyra értékelte a Dell döntését, hisz a legnagyobb számítógépgyártók egyikéről van szó, rengeteg terméket vesz majd a cég. "A személyi számítógépek evolúciójában mérföldkőnek számít a merevlemezekkel szembeni alternatívaként megjelent, megbízható SSD kártyák bevezetése. Az utazó felhasználók rémálma, a merevlemez meghibásodás okozta adatvesztés lehetősége nemsokára a múlté lesz." - mondta Eli Harari, a SanDisk alapítója és vezérigazgatója.

 

http://www.sg.hu/cikk.php?cid=51991 - 2007. április 26

 

 

Megjelent a Thunderbird 2.0

A népszerű levelezőprogram végleges változata számos újdonságot tartalmaz és ahogy megszokhattuk, a megjelenést követően már magyar nyelven is elérhető.

A legfontosabb újdonságok között kell megemlíteni a megváltozott felhasználói felületet és az új hátteret. Fontos, hogy amennyiben az egérkurzort az e-mail tároló felé visszük, akár egy kis felbukkanó ablakban azonnal megjelenik, hogy hány új levelet is tárol a program. Emellett könnyebbé vált az elektronikus levelek rendszerezése és feldolgozása, a különböző jelöléseknek köszönhetően pedig hamar megtalálhatunk egy keresett levelet.

Az e-mailek között a felhasználók kereshetnek is, sőt egy kedvencek mappát is létrehozhatnak, amelyben meghatározott leveleket tárolhatnak el. Az új küldeményekről a program értesítést küld, amelyben jelöli a feladó nevét, az üzenet tárgyát és a szövegét is. Szintén jelentősen javult a különböző kiegészítők és témák hozzáadásának lehetősége, valamint könnyebbé vált a Gmailt és a Macintosh számítógépet használók számára az postafiókok rendszerhez csatolása és az elektronikus leveleik lekérdezése. Elegendő csupán a felhasználói nevet, a jelszót és az e-mail címet megadni és a Thunderbird minden más beállítást magától átvesz.

A fejlesztők sokat időt és energiát fordítottak a levelezőszoftver még gyorsabbá és biztonságosabbá tételére. A program Windows és Linux alatt használható változata azonnal offline módba kapcsol, ha észleli, hogy nincsen aktív internetkapcsolat. A PC Welt német híroldal tudósítása szerint a fejlesztők igyekeztek még tovább javítani a Thunderbird Vista-kompatibilitásán. Újdonság, hogy a program minden telepített szótárat kiegészítőként kezel, ezért egy frissítés esetén ezeket is aktualizálja.

A beépített adathalászat elleni védelmet is módosították, így a a gyanús URL-ket elég csak az egérrel kijelölnünk és a jobb egérgombbal a "Phishing jelzése..." pontot választva máris elküldhetjük őket a Google szakembereinek. Az adathalászat elleni funkción kívül a Thunderbird 2.0-s verziójából nem maradhatott ki a beépített spamszűrő sem. "Szerettük volna közvetlenül elérhetővé tenni a népszerű webmail szolgáltatásokat a felhasználók számára, természetesen úgy, hogy a könnyű kezelhetőség is megmaradjon" - jelentette ki Tristan Nitot, a Mozilla-Europe elnöke.

A Thunderbird 2.0 egyaránt letölthető Windows, Linux és MacOS X operációs rendszerekre - magyar nyelven is.

2007. április 20. 08:17, Péntek - Berta Sándor

http://www.sg.hu/cikk.php?cid=51803

 

 

Simonyi újra a Földön

Biztonságos leszállást hajtott végre az ötödik űrturista. Simonyi egy almával a kezében kifejtette, hogy jó újra a Földön lenni, igaz régen érezte már ilyen pocsékul magát.

Az orosz Szojuz űrkapszula magyar idő szerint 11 óra 11 perckor vált le a Nemzetközi Űrállomásról, hogy megkezdje utazását leszállóhelye, a kazah sztyeppék felé. Az űrkapszula 15 másodpercre begyújtva hajtóműveit eltávolodott az állomástól, majd megkezdték a felkészülést a pályaelhagyásra, amire 13 óra 42 perckor került sor.

 

A visszatérő csapat parancsnoka,

Michael Lopez-Alegria

 

A kapszula közvetlenül a légkörbe érés előtt három részre válik. A legénység az ereszkedő modulban foglal helyet, míg a kapszula elején található dokkolást vezénylő orbitális modul, és a végén elhelyezkedő műszeres és hajtómű modul pirotechnikai úton leválik a kabintól és elég a légkörben.

Erre a számítógép által vezérelt procedúrára 14 óra 6 perckor került sor, három perc múlva a Szojuz elérte a légkör legfelső rétegét és Afrika felett belépett az atmoszférába. Simonyi két hét után, társai hét hónap elteltével tapasztalhatták meg újra a gravitáció érzését, nem is akármilyen mértékben, a süllyedésnél 4-5 G hat az űrhajósokra.

A fedélzeti számítógép 10 kilométeres magasságig engedte zuhanni a kapszulát, ekkor adta ki az utasítást az ejtőernyőknek a Szojuz fékezésére. Elsőként két "pilóta" ernyő nyílt ki, ezek húzták ki a 24 négyzetméteres fékezőernyőt, ami 16 másodperc alatt 80 m/s-ra lassította le a 230 m/s sebességgel száguldó kapszulát.

Öt kilométeres magasságban, 14 óra 25 perckor leváltak a modul hőpajzsai, alig öt perc volt már csak hátra a landolásig. 12 méteres magasságban a számítógép kiadta az ukászt Mihail Tyurin pilótának a leszálló hajtóművek begyújtására, melyek mindössze egy méterrel a felszín felett elvégezték a Szojuz utolsó fékező manőverét, 14 óra 31 perckor földet ért a küldetés, amit egy perc múltán a földi irányítás is megerősített.

 

A kissé elgyötört Mihail Tyurin hét hónap után érezhetett szilárd talajt maga alatt

 

Öt percen belül megérkeztek az orosz űrhivatal helikopterei és földi járművei az oldalára fordult kapszulához, megkezdve a kozmonauták kiemelését. Elsőként 14 óra 46 perckor Tyurin jelent meg elég elgyötörten, másodikként Simonyi felfelé tartott hüvelykujjal, végül a parancsnok, Michael Lopez-Alegria kászálódott ki, aki ezzel az úttal a leghosszabb amerikai űrrepülő címet birtokolja.

 

Charles Simonyitól, aki csak két hetet töltött az űrben még mosolyra is futotta

 

"Nem volt semmilyen problémánk. Nem volt olyan bonyolult, mint amilyen lehetett volna" - foglalta össze a szintén fáradt, ám mosolygó Simonyi a visszautat, miután egy almával a kezében kifejtette, hogy jó újra a Földön lenni, igaz régen érezte már ilyen pocsékul magát. A legénységet a leszállás után egy orvosi sátorba szállították, ahonnan helikopterrel Karaganda városába utaztak, majd a hivatalos üdvözlést követően visszatértek Csillagvárosba.

Az este Anatolij Perminov, az orosz űrhivatal vezetője sajtótájékoztatóján elmondta, a legénység mindhárom tagja jól érzi magát, különösen Simonyi, aki addigra már számos interjún túljutott.

2007. április 22. 12:51, Vasárnap - Balázs Richárd

http://www.sg.hu/cikk.php?cid=51872