H Í R V I V Ő

 

az Erdélyi Református Egyházkerület Internetes Hírszolgálata

www.reformatus.ro

 

Feliratkozás: hirvivo-subscribe@yahoogroups.com

Hír beküldése: hirek@reformatus.ro

 

2006. július 07. – V. évfolyam 25. szám (összesen 210. szám)

 

Előző szám

Legújabb szám

Következő szám

 

 

A tartalomból:

 

Az V. Református Világtalálkozó internetes oldala. 2

Nyitóünnepség – Kolozsvár 2

III. Magyar Református Egyházzenei Konferencia. 2

A Református Tanárképző Kar felvételi tájékoztatója. 3

Teológiai felvételi - 2006. 6

Meghívó a cserefalvi ökumenikus nőszövetségi tanfolyamokra. 6

Tekerj rá! - Biciklizés az autonómiáért 7

Zenekedvelőknek rockmaraton. 8

Bátrak látása, látók bátorsága – Ballagás az Apáczaiban. 8

Öregek vasárnapja Körtvélyfáján. 9

Asszisztensképzés magyarul 9

Felvételi a Marosvásárhelyi Református Egészségügyi Posztliceális Iskolába. 10

Közgyűlés 2006. 10

Igazgatótanács ülése. 10

Lelkészek szentelése. 11

Közgyűlés. 14

Egység, áldozat és hit nélkül nincs jövő (Az erdélyi református egyházkerület közgyűlése) 17

Legyetek egyházunknak hűséges szolgái (Első lelkészszentelés Sepsiszentgyörgyön) 17

Pályázathirdetés - FOGARAS. 18

Könyvespolc. 19

Adorjáni Nagy Aranka - Párbeszéd. 21

Páter Ernőné Erősdy Ida – Fények és árnyak. 22

Krisztye István – Kós Károly koszorúi 23

Ősz Sándor Előd - A Szászvárosi Református Kollégium diáksága 1669-1848. 24

Alma Mater 25

Igehirdető repertórium 1990-2000. 26

Tallózó. 27

Két falunap. 27

Kézdimárkosfalvi falunapok. 28

Huszonhatodik Régizene Fesztivál 28

Kérdőre vonták Hantzékat 28

Közös sors, közös hit….. 29

Kézművestábor Csittszentivánon. 30

Ne legyen a szórvány - szórvány! 30

Rendhagyó autonómia-kerekasztal a II. EMI-táborban. 31

II. EMI – tábor - „Aki magyar, velünk tart!" 32

A legnépesebb kántor- tanítói évfolyam végzett 35

Még mindig szól Bodor Péter orgonája. 35

A szentannaiak nem adták fel 35

Romtemplom és Szabolcska-emlékek. 36

Orgonahangverseny nyári esteken. 36

Érettségi Találkozók - A diákévek megszépítő messzesége. 37

Hamarosan megműtik Imolát 38

Nyári hangversenyek ideje. 38

Nyáresti orgonahangverseny. 38

Cságó és mezőségi gyerekeket nyaraltattak. 39

Új napilap Csíkszeredában. 39

A népzene és régi zene nagymestere. 39

Református templomot avatnak Baróton. 42

Isten új hajléka. 42

Az öreg skóla keresztelője (Ikafalvi művelődési napok) 43

Istentisztelet, kórusművek, színdarab a börtönben. 44

 

 

 

Az V. Református Világtalálkozó internetes oldala

 

A Kárpát-medencei magyar református egyháztestek 2006-ban közösen rendezik meg a Bocskai-szabadságharc és a bécsi béke 400. évfordulójának jegyében, a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozóját. Az eseménysorozat augusztus 12-én Kolozsváron, Bocskai szülővárosában kezdődik, és 22-én Debrecenben zárul. Az ezt megelőző és az ezt követő programok elő-, ill. utórendezvényként szerepelnek a programok között.

 

Nyitóünnepség – Kolozsvár

 

Időpont: 2006. augusztus 12. (szombat)

Helyszín: Kolozsvár

10.00 BOCSKAI-EMLÉKÜNNEPÉLY (Protestáns Teológiai Intézet díszterme)

13.00 BOCSKAI ISTVÁN szobrának leleplezése (Bocskai/Avram Iancu tér 14 sz., udvar)

14.00 EBÉD (meghívott vendégek)

16.00–20.00 NYITÓÜNNEPSÉG (Kolozsvári fedett sportcsarnok)

21.00 ÁLLÓFOGADÁS (meghívott vendégek)

 

Kapcsolattartó/felelős szervező:

Tonk István főgondnok

Kiss Tibor püspöki titkár

Erdélyi Református Egyházkerület, Püspöki Hivatal

RO–400079 Cluj-Napoca–Kolozsvár,

str. I.C. Bratianu nr. 51. Románia

Tel: 00 40 264 597 472, fax: 00 40 264 595 104,

E-mail: puspokihivatal@reformatus.ro

 

További információk a következő honlapon: http://www.vilagtalalkozo.reformatus.hu/

 

 

III. Magyar Református Egyházzenei Konferencia

 

A MRE Missziói Irodája, a MRE Zsinati Ének-Zenei Bizottsága,

a Doktorok Kollégiuma Himnológiai és Egyházzenei Szekciója,

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és

a Szenci Molnár Albert Egyházzenei Társaság

 

2006. augusztus 27. és 29. között

NAGYVÁRADON

megrendezi

a III. Magyar Református Egyházzenei Konferenciát,

melyre szeretettel várja a Kárpát medence egész területéről a magyar református egyházzenészeket, kántorokat, kórusvezetőket, zenetanárokat, lelkipásztorokat és más érdeklődőket.

 

A konferencia főtémája:

A Kárpát-medencei református gyülekezeti éneklés megújításának és továbbfejlesztésének lehetőségei

 

Tervezett program:

Előrendezvény augusztus 26-án szombaton. Szakmai kirándulás – templomlátogatás, közös éneklés, tapasztalatcsere. Találkozás Nagyváradon de. 10 órakor. Utazás gépkocsikkal, esetleg különbusszal. Útvonalterv: Nagyvárad – BánffyhunyadTordaszentlászló – Ákos – Nagyvárad (kb. 250 km).

 

Nyitónap augusztus 27-én vasárnap délután: egyházkerületi kórustalálkozó és a konferencia ünnepélyes megnyitása.

Nyitóelőadás: Gárdonyi Zoltán és a magyar református egyházzene.

 

Főrendezvény augusztus 28-29-én (hétfő-kedd): előadások, bemutatók, déli orgonaszó, vita, fórum

- A XVI. század énekeskönyvei a váradi énekeskönyv (1566) alapján. - Istentiszteleti éneklés a XVI-XVIII. században. - Az erdélyi énekeskönyvek önálló útja a XVIII-XX. században. - Mai énekeskönyveink értékelése - pozitív és negatív elemek.

- Ideális és torz a múltban és ma. – Kitekintés: európai minták. - A kántor feladata és a kórus szerepe. - A gyülekezet énekkultúrájának segítése, gondozása. - Az énekkíséret gyakorlati kérdései.

- Mi az igazi közös pont? - Összegzés, eredmények, zárónyilatkozat megvitatása.

Záró hálaadás kedden délután 3 órakor.

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 15.

Regisztrációs költség: augusztus 15-ig jelentkezőknek 5 Euró (helyszínen fizetendő napi árfolyamon, lejben), helyben jelentkezőknek 8 Euró, mely tartalmazza a hétfő-keddi déli étkezés költségét is. Szállás kérhető 8 Euró/éj áron 4 ágyas kollégiumi szobákban, mely vacsorát és reggelit is tartalmaz.

A szombati kirándulás utazási költsége 4 Euró, vagy saját gépkocsi (elegendő számú jelentkező esetén különbuszt rendelünk). Étkezés: hideg élelem.

KÉRJÜK AZ EGYHÁZKÖZSÉGEKET, KÜLDŐ INTÉZMÉNYEKET, HOGY TÁMOGASSÁK KÁNTORUK, TANÁRUK RÉSZVÉTELÉT UTAZÁSI, RÉSZVÉTELI HOZZÁJÁRULÁSSAL!

További információk (pontos helyszín, előadók, részletes program stb.) és jelentkezési lap június végétől a www.egyhazzene.reformatus.hu oldalon megtalálható.

 

                 Postacím:

Egyházzenei Konferencia, MRE Missziói Iroda

1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefax: 3437870/164

Elektronikus cím: refzsin.zene@zsinatiiroda.hu.

 

Romániai jelentkezési cím:

Oláh Mihály zenei előadó,

450123 Zalau, str. S. Barnutiu 40/A                  

tel/fax: 0260-661524

e-mail: zliget@xnet.ro

 

Bővebb információ: www.egyhazzene.reformatus.hu

 

A konferencia szervezőbizottsága

Bódiss Tamás (Budapest)

Oláh Mihály (Zilah)

Kovács László Attila (Kolozsvár)

Dávid István (Nagykőrös)

 

 

A Református Tanárképző Kar felvételi tájékoztatója

 

A Református Tanárképző Kar egyetemi felvételi vizsgát hirdet a 2006–2007-es tanévre.

A meghirdetett helyek száma a következőképpen oszlik el:

Református valláspedagógia és magyar, vagy idegen nyelv: 15 hely;

Református szociális teológia: 12 hely,

Református valláspedagógia és történelem: 10 hely.

Református valláspedagógia és zenepedagógia: 10 hely.

Tandíjköteles helyek száma: 25 hely.

Második egyetemi képzésre iratkozók részére: 3 hely.

 

A felvételi vizsga menete

 

A felvételi a következőkből áll:

1. Az érettségi általános jegye 1/2 arányban számítódik be.

2. A jelölt választása szerint 1/4 arányban számítódik be a következő:

vagy a négy év tanulmányi átlaga;

vagy a vallás tantárgy négyévi általánosa;

vagy az állami érettségi vizsga vallási tárgyának jegye (református kollégiumot végzettek esetében)

3. A jelölt választása szerint 1/4 arányban számítódik be a következő:

A magyar- vagy nyelvszakra jelentkezők számára a magyar vagy idegen nyelv középiskolai tanulmányi átlaga.

• A történelemre jelentkezők esetében a történelem középiskolai tanulmányi átlaga.

• A szociális teológiára jelentkezők esetében a pszichológia vagy a filozófia középiskolai tanulmányi átlaga.

A Zenepedagógia (Egyházi zene) szakra felvételizők számára a zenei képességeket felmérő vizsga jegye. Ez a vizsga a következőkből áll:

Kottaolvasás (szolfézs) : A jelöltnek első látásra kell szolmizálnia egy violinkulcsban, legtöbb két előjegyzéses hangnemben írt zeneműrészletet a következő kötetből: Constantin RîpaNelida Nedelcut, Solfegii pentru toti (I. kötet, 1–34. fejezet, valamint II. kötet, 36–44. fejezet). Media Musica kiadó, Kolozsvár, 2002.

Ének (Hangképző gyakorlatok): A jelölt hangi képességeinek bemutatása.

1. Egy népdal előadása. A jelölt három darabot készít elő, melyből a vizsgabizottság kiválaszt egyet.

2. Egy gyülekezeti ének előadása: A jelölt az általa előkészített 20 énekből (zsoltár és dicséret) előadja a vizsga-bizottság által kijelölt éneket. A Gyülekezeti énekeket az Erdélyben használatban levő két énekeskönyvből (Református Egyházi Énekeskönyv, a Kolozsvári Református Egyházkerület használatára, Kolozsvár 1923; Magyar Református Énekeskönyv, MRETZS- Budapest 1996) kell kiválasztani.

• Zeneelmélet, zenediktálás (írásbeli teszt):

– Zenediktálás: egyszólamú zenediktálás legtöbb egy előjegyzéses hangnemben.

– Zeneelmélet: alapvető zeneelméleti ismereteket feltételező kérdések teszt formájában. (Ajánlott tankönyv: Kesztler Lorinc, Zenei alapismeretek, Atheneum 2000 kiadó, Budapest 2000 )

 

A felvételi vizsga menete:

2006. március 1 – július 1 – postai iratkozás;

2006. július 17–21 – személyes iratkozás;

2006. július 24 – zenepedagógia szakosok felvételi vizsgája;

2006. július 25 – eredményhirdetés;

2006. július 25–28 – beiratkozás;

2006. július 29 – helyek újraelosztása;

2006. július 31 beiratkozás az újra elosztott helyekre.

 

A felvételire való beiratkozás módja

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

beiratkozási lap;

a személyi igazolvány egyszerű másolata;

• 1 db. 3x4-es fotó (csak a zenepedagógia szakra felvételizőknek);

az érettségi oklevél és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;

a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;

a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

lelkészi ajánlólevél, melynek tartalmaznia kell a lelkész ajánlását, és adatokat a jelölt kereszteléséről és konfirmációjáról (ideje, anyakönyvi szám).

 

A felvételire való beiratkozás az egyetem Rektorátusa 20 004 / 2002. 03. 01. sz. határozata szerint a következő módon történik:

• 2006. március 1. és július 1. között a felvételizni készülők leveles bejelentkezéssel iratkozhatnak be.

• Azok a felvételizők, akik már érettségiztek, újra felvételiznek vagy második egyetemi képzésként szeretnék elvégezni a tanárképzőt, kitöltik a beiratkozási űrlapot, mellékelik a fentebb felsorolt iratokat, mindezt postán vagy személyesen eljuttatják a Fakultás Dékáni Hivatalába (a cím a tájékoztató végén megtalálható). Ezzel tulajdonképpen meg is történt a beiratkozás.

• Azok a felvételizok, akik még nem érettségiztek , azaz a 2005–2006-ös tanévben fejezik be középiskolai tanulmányaikat, szintén beiratkozhatnak felvételire a 2006. március 1. és július 1. közötti időszakban úgy, hogy kitöltik a beiratkozási lapot, de üresen hagyják a középiskolai általános és az érettségi jegy rovatát , és a többi irattal postán elküldik a Dékáni hivatalnak (a felvételi díjrol szóló nyugtát, illetve a másolatokat kivéve). Érettségi után postán vagy személyesen eljuttatják a Dékáni Hivatalba két másolatot és a felvételi díj kifizetését igazoló nyugtát (vagy a mentesség igazolását). Ezzel tulajdonképpen meg is történik a beiratkozás.

• Mindkét esetben a Fakultás Dékáni Hivatala iktatja a beérkezett űrlapokat, az iktatószámról pedig értesíti a felvételizőt.

• Amennyiben a fakultásunkra felvételizni készülő diákok nem élnek a postai beiratkozás lehetőségével, 2006. július 17–21 között már csak személyesen adhatják be a felvételi iratcsomót a Dékáni Hivatalban.

 

Eredményhirdetés

A felvételi eredményeit 2006. július 25-én e-mailen közöljük a felvételizővel, illetve megtekinthető lesz a Kar hirdetőtábláján és a Kar internetes honlapján.

 

Beiratkozás első évre

A sikeresen felvételiző diák 2006. július 25–28 között személyesen hozza el a Dékáni Hivatalba az első évre való beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat tartalmazó iratcsomóját. Ezzel tulajdonképpen elfoglalja a sikeres felvételi vizsgával megszerzett helyét. Amelyik jelölt nem hozza be a szükséges eredeti iratokat a határidő lejárta előtt, elveszíti a helyet.

 

A szükséges okiratok:

• Az érettségi oklevél eredetije (amennyiben költségtérítéses helyre jut be, jó a hiteles másolat is);

• A középiskola tanulmányi eredményeit igazoló anyakönyvi kivonat (foaie matricola) eredetije (amennyiben költségtérítéses helyre jut be, jó a hiteles másolat is);

• A születési bizonyítvány közjegyzőileg hitelesített másolata;

• Orvosi igazolás (tüdő- és vérvizsgálat eredménye), feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas

• Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni)

• Licenc diploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).

• Katonaságról szóló irat (fiúknak).

• Kézzel írt önéletrajz.

• 4 db. 3x4-es fotó.

 

A beiratkozásnak ez a szakasza egyben az első tanulmányi évre történő beiratkozás is.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, ugyanekkor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

Amennyiben lesznek olyan felvételizők, akik nem jelentkeznek a hely elfoglalására, 2006. július 29-én, délután sor kerül a helyek újraelosztására. Az el nem foglalt helyekre behívjuk a felvételi jegy csökkenő sorrendjében soron következő hallgatókat. Azok a jelöltek, akik a helyek újraelosztása után jutnak be, július 31-én iratkozhatnak be első évre.

 

A felvételi díjszabás:

Az előiratkozási díj 30 RON, – amit minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban vagy júliusban iratkozik-e be.

 

A felvételi díjak a következők:

Egy szakra való felvételi esetén 50 RON;

Két vagy több szakra való felvételi esetén 60 RON;

Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:

UBB – Facultatea de Teologie Reformata

RO76TREZ216504601X007224

A nyugta hátára rá kell írni: Taxa de admitere.

 

További információk

A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:

– a Dékáni Hivatalban személyesen vagy telefonon.

– az esperesi hivataloknál

– református kollégiumok titkárságain

 

A felvételi űrlap letölthető innen:

Word formátum: urlap.doc

 

A kitöltési útmutató letölthető innen:

Word formátum: utmutato.doc

 

Figyelem! Mielőtt kitöltené a beiratkozási lapot, olvassa el figyelemmel a kitöltési útmutatót. A Felvételi Iroda nem fogadhat el hiányosan vagy hibásan kitöltött beiratkozási lapokat.

 

A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATA – DECANAT

400174 CLUJ-NAPOCA

STR. HOREA NR. 7. et. III.

Tel\Fax: 0264–590–723

 

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

 

 

Teológiai felvételi - 2006

 

A Protestáns Teológiai Intézet 2006. július 20-22 között képességfelmérő tábort szervez az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerületből való felvételizők számára.

- A tábor helyszíne: a Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, Bocskai tér (Avram Iancu) 13 szám.

- Érkezés július 20-án 15 óráig, távozás július 22-én délután.

- A szállás és az étkezés díja személyenként a két napra összesen 460 ezer lej.

- A résztvevők juttassák el egyházközségi ajánlólevelüket július 14-ig egyházkerületük Püspöki Hivatalába.

- A részvétel kötelező – kivéve azokat a jelentkezőket, akiket a tavalyi előfelvételin alkalmasnak ítéltünk.

- Érdeklődni lehet a 0264-591368-as telefonszámon, vagy a czirmaya@proteo.hu villámposta címen.

 

A Protestáns Teológiai Intézet honlapja: http://proteo.hu/

A 2006-os felvételi tájékoztató letölthető itt: http://www.reformatus.ro/teologia/felv-2006.htm

 

 

Meghívó a cserefalvi ökumenikus nőszövetségi tanfolyamokra

 

FORUMUL  ECUMENIC  AL FEMEILOR  CREŞTINE  DIN  ROMÂNIA

ROMÁNIAI  KERESZTYÉN  NŐK  ÖKUMENIKUS  FÓRUMA

ÖKUMENISCHES  FORUM  CHRISTLICHER  FRAUEN  IN  RUMÄNIEN

 

Soós Noémi

547012 Stejeris 58

Tel/fax: 065-33330

E-mail: csoos@lorinfo.ro

2006.VI.8.

 

MEGHIVÓ

 

Isten kegyelméből ezen a nyáron is megszervezhetjük a cserefalvi ökumenikus nőszövetségi tanfolyamokat.

A Keresztény Felnőttképzés Önismereti szemináriumának első éve ismét indul,

 

Július 24-28 között: ÉN-ÚTON MAGAMHOZ címen

 

A képzés témái: Önismeret, Érzelmek, Kívánságaim, igényeim, Odafigyelés, Kommunikáció, Önértékelés, Mások értékelése.

 

Hazai referenseink végzik a képzést: Boda Katalin és Szőcs Hajnal.

A tanfolyam anyaga, azon kívül, hogy sokat segít önmagunk megismerésében, személyiségünk fejlesztésében, felhasználható az , ifjúsági, presbiteri, nőszövetségi, gyülekezeti, közösségi munkában. Akik a keresztyén felnőttképzés mind a négy tanfolyamát elvégzik, (négyszer egy hét) és vizsgáznak belőle Magyarországon, referensi képesítést igazoló oklevelet kapnak.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

Augusztus 4-9 között: Önismereti szeminárium IV. év:

ÉN-ÚTON A KÖZÖSSÉGHEZ

 

Előadók Stróbl Mária és Huszka Zsuzsa – Budapest

Témái: Női munka, Életformák, A nők jogai, Hatalom, Szolidaritás, Nő a médiában, Következtetések

Erre a szemináriumra, elsősorban a tavalyi harmadéveseket várjuk, de jöhetnek, azok is, akik az első három évet - valamikor - elvégezték.

 

Mindkét tanfolyam alkalmával, a reggeli áhítatok, igemagyarázatok, imaközösség, áldott alkalom lesz a hitben való erősödésre, a közösség építésére.

 

FELIRATKOZÁS:

Július 15-ig kérem bejelenteni a részvételi szándékot telefonon, faxon vagy e-mailen.

 

Telefon, fax: 0265-333300,

Mobil: 0744-843511 vagy: 0745-761943

E-mail: csoos@lorinfo.ro

 

A tanfolyamok megtartásához a Fellowship of the Least Coin és a magyarországi Keresztény Felnőttképző Egyesület részleges támogatást nyújt, ezért a részvételi díj 15 RON, (150.000 Lej) személyenként, a teljes időszakra, amit postán vagy személyesen kérem a címemre eljuttatni.

 

Szeretettel várjuk mindazokat a lányokat, asszonyokat, akik szellemileg feltöltekezni, lelkileg épülni, tanulni, kapcsolatokat teremteni, pihenni akarnak, hogy megújult erővel végezhessék a szolgálatokat közösségükben, Isten dicsőségére.

 

Szeretettel,

Soósné Szebeni Noémi lelkipásztor - a R.K.N.Ö.F. elnöke

 

 

Tekerj rá! - Biciklizés az autonómiáért

 

 

Csatlakozz te is!

 

A biciklitúra résztvevői: minden napra 25 személy. A cél az, hogy egy időben 20 személy folyamatosan biciklin legyen és kerekezzen.

A biciklitúrára jelentkezni lehet a bardoczesamit@yahoo.com címen, valamint a 0264-590718 (MIT-iroda), 0742871575-es telefonszámokon.

Jelentkezési határidő:

akik a teljes útvonalra jelentkeznek: július 10 ;

–akik egy-egy útszakaszra: július 15.

 

Az utóbbiak esetében kérjük pontosan megjelölni, hogy melyik településen csatlakozik a csoporthoz, és meddig kíséri azt.

A teljes útvonalra bejelentkezőknek szállás, étkezés biztosítva a túra teljes szakaszán. Az egy-egy útszakaszra jelentkezőknek a 25 fős keretszámon belül biztosítjuk a szállást, étkezést.

További részletes információkkal a honlapon (www.mit.com.ro) található elérhetőségeken szolgálunk.

 

 

Zenekedvelőknek rockmaraton

Tisztelt társak a sajtóban és zenekedvelésben,

kérem, lehetőségeikhez mérten népszerűsítsék az

 

V. Székelyföldi Rockmaraton

 

rendezvénysorozatot, mely 7 nap múlva kezdődik.

Ugyanakkor ne feledjék: akkreditációs kérelmeiket már csak ma vagy holnap postázhatják.

 

A részletes program és néhány információ a csatolt anyagban: program

 

További tudnivalók a

www.zeneudvar.ro

honlapon, melyről az akkreditációs űrlap is letölthető.

Szabó Attila

 

 

Bátrak látása, látók bátorsága – Ballagás az Apáczaiban

 

Áhitat a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum ballagási ünnepségén, 2006. jún. 17-én.

Alapige:  Nem félt, erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant (Zsid 11,27).

 

Tisztelt ünneplők,

kedves ballagók,

egykori, jelenlegi, jövendőbeli és mindenkori diákok!

 

Állunk a ragyogásban sokan, nagyon sokan, ajándékokkal, százszorszép színes virágcsokrokkal megrakottan, könnyesen mosolyogva, jóságos szívvel. Minden körülmény eszményien adott, kívánni sem lehet szebbet, a borostyán tökéletesen befedi a szemközti magasba nyúló kerítést, rátapad a tűzfalra. Szólani kellene – kell! –, ám nehéz, nem csak a szülői érintettség miatt, egyébként is. Hisz bárki, aki itt most beszélni mer, nem kevesebbre vállalkozik, mint arra, hogy ezekbe a gondosan elkészített és ékesített batyukba a pogácsa mellé valami „mannát” is csomagoljon útravalóul, mennyei eledelt, mely – mint a szeretetről írva van – soha el nem fogy, és amelyből ha valaki eszik, soha többé meg nem éhezik. Nehéz  szólani – és mégis könnyű, hisz oly sokan, akik előttünk jártak, számunkra is közvetítették annak szabályát és titkát: hittem, azért szóltam, hiszünk mi is, azért szólunk.

Az elhangzott Ige jellemzése Mózesről szól, általános értelemben pedig számtalan olyan férfiról és nőről, akik tapasztalatból tudtak Isten és ember közös történetéről e földön; e történetben éltek és tanúságtételük valóságos felhőoszloppá lett az egymást követő nemzedékek számára, mert „erős szívűek voltak, nem féltek, mintha látták volna a láthatatlant.” Aligha kétséges, ha valamire, hát erre van leginkább szüksége – megkerülhetetlen ma a közhely – az „Életbe indulónak”: félelem nélküli, erős szívre, bátorságra, az élethez való bátorságra. Ám itt egy sajátos természetű bátorságról van szó: arról, amelynek forrása a láthatatlan látása. Hogyan lehetséges ez, kérdezzük Nikodémussal, megdöbbenve, vagy éppen cinikusan, hisz olyan fából vaskarika módon hangzik ez az egész. Mintha matek órán így kezdené a tanár: adott egy négyszögű kör... Hisz már a galambősz János apostol is megmondta: Istent soha senki sem látta! Valóban, de arról a Jézusról is tudott, aki így szólt Fülöphöz: aki engem látott, látta az Atyát, és arról, aki a hegyen azt állította, hogy a tiszta szívűek meglátják az Istent. Az emmausi tanítványok miközben ballagtak azon a bizonyos úton, előbb csak néztek, de nem láttak, mert a hozzájuk csatlakozó különös vándorban nem ismerték fel a Feltámadottat. De aztán megnyílt a szemük, és látni kezdték a láthatatlnat. Ebből a sajátos látásból fakad az a sajátos bátorság, mely képes arra, hogy sajátos emberekké tegyen mindanyiunkat.

Mihez kell ma ez a bátorság? Volt idő, amikor egy istentelen diktatúrában nagy bátorságra volt szükség ahhoz, hogy valaki nemet mondjon a szentesített őrültségekre, és ez elég is volt ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel aludjon – még ha priccsen, rácsok mögött is –, és hogy tudja: a jó oldalon áll.  Ma viszont sokkal bonyolultabb, ravaszabb, rafináltabb az az élet-massza, melybe „belépni” igyekeztek. Mi ma a legfontosabb, percenként adott feladat? Megkülönböztetni a valóságot a látszattól, a realitást a virtualitástól, az életet attól a délibábtól, mely életnek hazudja magát – ehhez elengedhetetlen a bátorságos látás. Ha ma értékként kelleti magát az értéktelenség, búzának mutatja magát a pelyva, aranypénznek a csillogó, csilingelő semmi, ha szépségként árulja magát az istenképű ember szentséges személyét tárggyá lefokozó bujaság, ha erőnek hiszi magát az erőszakos csörtetés, ha gazdagságnak a szánalmas nyomor – akkor mindezek meglátására szem kelletik.

Mintha látná a láthatatlant... Tehát mégsem látja? De igen, a mondat pontos értelme ez: mint aki látja a láthatatlant. A mintha itt korántsem azt jelenti, hogy nem volna valóságos az a világ, amelyből a hívő ember táplálkozik, hanem csak azt hivatott hangsúlyozni, hogy ez a látás a Lélek által megérintett szem látása nem pedig a természetes szemeké. Az előbbi szükséges a mintha-világ, a látszat-valóság,  a világot, emberi arcokat és viszonyokat torzító hamisság felismerésére. Az Istennel való közösségből kiszakadt ember elveszti létének célját, értelmét, súlyát, mélységéát, távlatát. Élete: mintha-élet. Szerelme: mintha-szerelem. Munkája: mintha-feladat. Néhány napja ennek az iskolának a színpadán Mrozek Mulatság című darabját mutatták be a diákok. Az egyik szereplő gyötrelmesen, cinikusan, fáradtan, rezignáltan,   segítségért kiáltva, szomorúan, hidegverejtékes rémülettel, nem is tudom hogyan, de azt mondta: minden csak mintha történne, semmi sem teljesen, valóságosan. Ha így van, ha a világ – és benne a szerelem, hűség, munka, érték, a személy egyszerisége és misztériuma – elveszítette valóságosságát, akkor talán nem alaptalanul mondják a fiatalok (Esterházy szép szavát kölcsönözve): pedig mi azt hittük, hogy az élet ünnep, és vár ránk valami. Ünnep vagy nem ünnep? Ezen rágódnak az említett darab szereplői, ünep-e vagy – halotti tor? A hátborzongató, félelmetyes és gyönyörű az, hogy nekünk kell eldöntenünk: ünnepként akarjuk-e megélni, vagy gyászmenetként. – Hogy érzi magát?, kérdezem a mindig derűs, nyolcvanéves mamát. – Az attól függ, hangzik a sommás válasz. – Ugyan mitől?, forszírozom. – Hogy hogy vesszük. – Az ég szerelmére, mondja már meg, hogy   kell venni? – Hálaadással, mondja, és vasal tovább, kedvenc énekeit dúdorászva. Íme, a titok: a hálaadás ünneppé szenteli az életet.

Ünnep, vagy valami más? És ezt hatalmunkban áll eldönteni? Gyerekjáték a döntés annak, aki tudja, hogy Isten már kegyelmesen döntött felőle.  A keresztre készülő a feltámadás ígéretét hagyta tanítványaira és azt mondta: megláttok majd engem, és örülni fog a szívetek, és senki sem veszi el a ti örömötöket. Ez a látás ma is lehetséges, adott, működőképes a hitben. E hit pedig – az iskola névadójának, Apáczainak a meghatározása szerint – „oly indulat, mellyel az Isten mihozzánk való hűségében megnyugodván, hozzá támaszkodunk, hogy amit nekünk megjelentetett, megnyerjük.” (Magyar encyklopaedia)

Egy kortárs francia gondolkodó mondja: „Az igazság: az Élet. A káprázat: az élet szimulálása. A gonosz mondig ott van, ahol ez a szimulálás.” (Michel Henry) A láthatatlant látó ember erős szívű, bátor ember: képes megkülönböztetni a valóságos életet a csalóka látszttól.  Ezzel a látással és ezzel a bátorsággal ajándékozzon meg titeket, kedves ballagók, és mindannyiunkat az Isten!

Visky S. Béla - 2006-06-21

 

 

Öregek vasárnapja Körtvélyfáján

„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert! És félj a te Istenedtől! Én vagyok az Úr!” (3Mózes 19,32) –hallottuk az Igét ezen a csodálatos vasárnapon, melyet Szász Attila, a Görgényi Református Egyházmegye esperese, a gyülekezet lelkipásztora hirdetett.

Immár második éve annak, hogy Körtvélyfáján öregek vasárnapját tartunk. Erre az alkalomra minden idős asszony- és férfitestvérünket meghívunk, tudván azt, hogy milyen fontos nekik egy szép szó, egy kis odafigyelés és szeretet. Azt is tudjuk, hogy sokan ezt otthon nem kapják meg, mert egyedül élnek, gyermekeik távol vannak, vagy ha közel is vannak, mégis megfeledkeznek az öreg szülőkről, mert túl elfoglaltak, hogy szüleikkel is tudjanak törődni. Ezen a vasárnapon ezt mind pótolni próbáljuk az Ige üzenetével, egy szál virággal, az istentiszteletet követő szeretetvendégséggel, más apró figyelmességgel.

Ahhoz,hogy e vasárnap öröme teljes legyen, ar egyház „Cantate Dominovegyeskara énekszámokkal, a gyülekezeti teremben vidám jelenettel, az IKE-s ifjak szavalatokkal örvendeztették meg a megjelenteket.

Istennek hálát adva köszönjük meg azt, hogy együtt örvendezhettünk ifjak és idősök abban a hitben, hogy jövőre ismét, ha csak egy vasárnapra is, de szeretet árad idős testvéreink felé.

Demeter Mónika

 

 

Asszisztensképzés magyarul

Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Egészségügyi Posztliceális Iskola a 2006/2007-es iskolai évben újabb általános asszisztens osztályt indít a Tanfelügyelőség jóváhagyása alapján. A magyar nyelvű képzés időtartama 3 év, a beiratkozás az iskola titkárságán történik július 10-19 között. Bővebb felvilágosítással a 219296-os és 216997-es telefonon szolgálnak.

 

Felvételi a Marosvásárhelyi Református Egészségügyi Posztliceális Iskolába

Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Egészségügyi Posztliceális Iskola a 2006/2007-es iskolai évre felvételit hirdet a 3 éves általános asszisztensi szakra (28 hely). A beiratkozás az iskola titkárságán történik (Erdő utca 7/B sz.) 2006. július 10-19. között délelőttönként, telefonszám: 219296. A beiratkozáshoz szükséges iratok: eredeti érettségi diploma és egyszerű másolata (vagy igazolás az érettségi eredményről), születési bizonyítvány és hitelesített másolata, eredeti konfirmációi (bérmálási) bizonyítvány és egyszerű másolata, 4 db. 3x4 cm-es fénykép, lelkészi ajánlás, orvosi alkalmassági bizonyítvány. A beiratkozásnál szükséges a személyazonossági, illetve beiratkozási díj fizetendő (30,00 RON). Az évi tandíj 800,00 új lej, ami három részletben fizethető.

Július 20-án 9,00 órakor kerül sor mindenki számára kötelező módon a képességvizsgára, amely egy elbeszélgetésből áll az iskola vezetőségével és a felekezeti oktatóval. Túljelentkezés esetén július 21-én 9,00 órakor írásbeli tesztvizsga lesz biológiából. A tematika az alábbi: a XI-es biológia tankönyvből (Az ember anatómiája és fiziológiája) a következő fejezetek: Az emésztés, A légzés, A vér, A keringési rendszer, Az érrendszer (107-165. oldal).

Túljelentkezés esetén a jelentkezők felvétele a sikeres képességvizsga után az érettségi általános (40%) és az írásbeli teszt (60%) alapján történik. Egyenlő pontszám esetén a XI.-es biológia jegy számít.

Az Erdélyi Református Egyházkerület irányítása alatt álló asszisztensképző intézmény az orvosegyetemi központ nyújtotta magas színvonalú oktatást biztosít, és felekezeti jellegénél fogva a mai kor szellemének megfelelő diakonisszákat képez. Az itthonmaradást hirdeti, fontosnak tartja azt, hogy az erdélyi beteghez ápolója anyanyelvén és szeretettel szóljon.

 

 

Közgyűlés 2006

 

2006 június 21-22-én Sepsiszentgyörgyön tartotta közgyűlését az Erdélyi Református Egyházkerület.

A kétnapos rendezvénysorozat három mozzanatból állt. 21-én, szerdán délelőtt az Igazgatótanács tartotta ülését, délután a sepsiszentgyörgyi vártemplomban 21 ifjú lelkipásztor felszentelésére, 22-én, csütörtökön pedig a Közgyűlés évi ülésére került sor a nemrég felavatott sepsiszentgyörgyi negyedik gyülekezet templomában.

 

Igazgatótanács ülése

 

 

Határozatok:

1. A Választási Szabályrendelet három mondatában pontosított az Igazgatótanács, semmit se változtatva az eredeti paragrafusok tartalmán, csupán pontosított a fogalmazásban.

2. Igazgatótanács elfogadta a „Misztótfalusi” Református Sajtóközpont Statútumát.

3. Igazgatótanács felkéri az EREK Közgyűlését, hogy hagyja jóvá a Presbiteri Szövetség megalakulását, és a szövetség létrehozásával járó részletkérdések kidolgozását bízza az Igazgatótanácsra.

4. Igazgatótanács engedélyezte négy lelkipásztor tanulmányi szabadságkérését.

5. Igazgatótanács nem kíván visszatérni előző határozatára az elsőéves teológiai hallgatók számát illetően, „Igazgatótanács kimondja, hogy 2006-2007-es tanévben 10 fiú és 1 lány hallgatót vesz fel a Protestáns Teológia első évfolyamára.”.

6. A segédlelkészek továbbképzésének kérdésében az Igazgatótanács megerősíti korábbi határozatát, mely a Teológiai Intézet hatáskörébe helyezi a további segédlelkész továbbképzéseket.

7. Igazgatótanács elrendelte a Teológiai Intézet bejáratainak videokamerás biztonsági rendszerrel való felszerelését.

8. Tanügyi kérdések. A kollégiumi lelkészeknek nincs biztosítva minden esetben szolgálati lakás, ezen a helyzeten sürgősen javítani kell. A kollégiumi lelkészek hatáskörét az Igazgatótanács kiterjesztette a posztliceális iskolákra is. Az asszisztensképzőkbe be kell vezetni a vallásoktatást és a lelkigondozást.

9. „Sepsiszentgyörgy IV lelkészválasztási ügy” - Igazgatótanács megbízza az egyházkerület elnökséget, hogy a döntés meghozatalának céljából bízzon meg egy másik egyházmegyét a régi kánon 73.par alapján, illetve a Fegyelmi Szabályzat mintájára a döntés meghozatalához.

10. Továbbiakban az Igazgatótanács elfogadta a különböző ingatlan vásárlásokra és ingatlan elidegenítésekre vonatkozó kéréseket.

 

Lelkészek szentelése

 

Tonk István, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka

 

„Mit kívánhatok nektek? Bölcsességet az Istentől.” – Tonk István az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy felgyorsult, teljesítményorientált világunkban mennyire fontos rátalálni szabadságunkra és megőrizni azt. A felszentelésre váró ifjú lelkipásztorokat arra buzdította, hogy visszatérve a gyülekezetekbe, figyelmet szenteljenek az anyákra, családokra, hisz a magyar identitás alakítását már óvodás korban kell kezdeni.

 

Forró László, Királyhágómelléki Egyházkerület tanácsosa

 

A Királyhágómelléki testvér-egyházkerület üdvözletét, valamint Tőkés László püspök üdvözletét Forró László tanácsos tolmácsolta. Forró szerint „soha nem volt mindegy, hogy ki a püspök”. A két egyházkerület hosszú időn keresztül távoli rokonságban élt egymás mellett. Az elmúlt 6 évben viszont létrejöttek a találkozók, egyeztetések, együtt lehetett gondolkodni, dolgozni és ennek gyümölcse az új Kánon megszületése. A Királyhágómelléki Egyházkerület partner tud és partner kíván lenni ezentúl is az EREK munkájában.

 

 

Forró László beszéde után Kató Béla főjegyző elvégezte a közgyűlési tagok számbavételét. 161 küldöttből 61 hiányzott a közgyűlés első napján, a Kánon értelmében a Közgyűlés „életképes”. Ezt követően bemutatja a felszentelés előtt álló lelkészeket:

 

A felszentelés előtt álló lelkészek

 

Barát István

Bálint Csongor

Bálint Delinke

Bocskai László

Fülöp László

Hankó Nagy Alpár

Kali Barna Szabolcs

Károly Károly

Kovács Szabolcs

László Lehel Bendegúz

Nagy Veress Csaba

Nagy Veress Hajnal

Orbán Tibor

Oroszhegyi Attila

Rákossy Zoltán

Sebestyén Ákos

Szántó Tünde

Székely Csilla Imola

Tordai Árpád

Tőkés Ferenc

Zöld Imre Levente

 

A Sepsi Egyházmegye kórusának fellépése után Dr. Pap Géza püspök ünnepi istentiszteletet tart.

 

 

Igehirdetés után az ősi szokás szerint feltett kérdésekre a felszentelendők válasza: „elhatározzuk, fogadjuk, készen vagyunk”. Ezután Kató Béla főjegyző felkéri az Esperesi Kart a felszentelendők megáldására. Az ünnepi istentisztelet folytatásában Pap Géza püspök kibocsátja az ifjakat az Evangélium prédikálására, valamint a Sákramentumok kiosztására, majd ő is megáldja őket.

 

 

A lelkészszentelést követően a közgyűlés tagja valamint a frissen felszentelt lelkipásztorok és családjaik közös vacsorán vettek részt a Súgás étteremben.

 

Közgyűlés

 

 

Június 22-én, csütörtökön reggel 9 órakor Tonk István főgondnok moderálásával Közgyűlés elkezdte munkáját a Sepsiszentgyörgy negyedik gyülekezetének központjában. A 161 tagból 57 hiányzott, ennek értelmében a Közgyűlés határozatképes.

 

Az előterjesztett napirend egyhangú elfogadása után a Közgyűlés tagjai kisebb kiegészítésekkel, módosításokkal az egyházmegyei és egyházkerületi, valamint a zsinati képviselők választására vonatkozó szabályrendeletet is megszavazták. A Választási Szabályrendelet megtárgyalása során egyetlen említésre méltó módosítás történt:

I. Fejezet 15. szakasz

„Esperesi, főjegyzői, főgondnoki, gondnoki, illetve püspöki, főjegyzői, generális direktori, egyházkerületi főgondnoki tisztségre jelölt személy nem vehet részt a választási bizottságban.”

 

Dr. Pap Géza püspök

 

Dr. Pap Géza püspöki jelentésében az elmúlt hat év eredményeiről számolt be. Ismertette a Zsinat munkáját, melynek eredményeként megszületett a Romániai Református Egyház Alkotmánya, a Romániai Református Egyház Szervezetéről és Kormányzásáról szóló Jogszabály (Kánon) és az új Fegyelmi Szabályzat. Az EREK püspöke jelentésében méltatta a Teológia, a kollégiumok hálózatának, az egyház diakóniai szolgálatának és az egyházi sajtó működését, melyek a mindenkori támadások elől bástyául és menedékül szolgálnak. Végül az egyház anyagi helyzetének ecsetelése után kijelentette „az eredményes harc feltételei: egység, áldozat, hit”.

 

 

Ötvös József generális direktor jelentéséből megtudjuk, hogy az EREK-ben 1989 óta 40.000 a természetes apadás, mégis „a harmadik évezred elején az Erdélyi Református Egyház él és hiteles szolgálatot vállal”.

Egyházunk lelki életét még mindig az igehirdetés erősíti. A lelkészi jelentésekből kiolvasható számok szerint „ünnepes nép” vagyunk. Az elmúlt 6 év alatt 14,42% volt a vasárnapi és 18,08% az ünnepi istentiszteletek látogatottsága.

Ötvös két időszerű indítvánnyal fordult az egyházkerületi közgyűléshez:

Az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése hirdessen pályázatot vallásórás gyermekek és református ifjak számára írt, szerkesztett énekeskönyvre.

A Közgyűlés Tonk István főgondnok, valamint Dr. Pap Géza püspök javaslatára úgy döntött, hogy a Magyarországon már megjelent református ifjúsági énekeskönyvet fogják beszerezni és használni.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése hirdessen pályázatot az Egyházkerület olyan „traktatus” irodalomra, 10-20 oldalas kiadványok megírására, amelyek egyszerűen, de teológiai megalapozottsággal válaszolnak legégetőbb gyülekezeti, lelkipásztori kihívásokra: odaengedhető-e a homoszexuális az úrasztalához, lehet-e keresztszülő a nem konfirmált cigány, aki automatikusan megígéri, hogy „úgy neveli és nevelteti..”? Külön család a negyven éves agglegény, aki soha nem volt megnősülve?

Ezek a tanulmányok választ adhatnának a lelkészi jelentéseken keresztül lelkipásztoroktól, gyülekezeti tagoktól beérkezett kérdésekre.

Utóbbi javaslatot a Közgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta.

A missziói jelentés teljes szövege elérhető itt: http://www.reformatus.ro/hirvivo/misszioi-jelentes-2006.htm

 

Ezt követte az ügyosztályok, majd a különböző bizottságok jelentései, melyeket Közgyűlés a délutáni ülésszakon elfogadott.

Vita tárgyát képezte a Presbiteri szövetség megalakulásának kérdése.

A Közgyűlés hat tartózkodással elvileg jóváhagyja az Egyházkerületi Presbiteri Szövetség megalakulását és megbízza az Igazgatótanácsot a szövetség létrehozásához szükséges lépések megtételével és a működési szabályzat pontos kidolgozásával.

 

A Közgyűlés utolsó mozzanatát képezte néhány gyülekezet átminősítése, illetve két nem gyülekezeti szolgálatot végző lelkipásztor lelkészi jellegének megtartása.

 

Marton Melánia, Szabó Mihály

 

 

Egység, áldozat és hit nélkül nincs jövő (Az erdélyi református egyházkerület közgyűlése)

Minden stratégia kialakítása a helyzet őszinte felmérésével kezdődik, amelynek alapján meg lehet fogalmazni a feladatokat és a megvalósítás módozatait — szögezte le a tegnapi egyházkerületi közgyűlésen elhangzott püspöki jelentése kezdetén ft. dr. Pap Géza. A sepsiszentgyörgyi IV. egyházközség nemrég felavatott gyülekezeti központjában tartott közgyűlésen az erdélyi egyházkerület százhatvanegy küldöttéből száznégyen voltak jelen, a szakosztályok és egyházi intézmények jelentése, beszámolója mellett többek között szó esett az ingatlanok szerzésének és elidegenítésének megerősítéséről, a választási szabályzat módosításáról.

A Szembenézés az idők jeleivel című felvezetésben ft. dr. Pap Géza hangsúlyozta: ,,Felekezeti és nemzeti értelemben vett kisebbségi sorsunk állandó küzdelem hitünk védelmében, önazonosságunk megőrzéséért, a megígért, de meg nem adott jogokért, a megmaradásért, a puszta létért, miközben minden szinten csatavesztéseket kell elkönyvelnünk. Tagjaink száma vészesen fogyatkozik, s már ma 170 olyan gyülekezetet tartunk számon, amely nem tudja eltartani lelkipásztorát, s egyre növekszik azon vidékek száma, ahol elnémul a harang, nincs kántor, a lelkipásztor is egyre ritkábban jelenik meg, s csak idő kérdése, hogy azt olvassuk valamelyik értesítőben: az utolsó reformátust temette a beszolgáló lelkész.”

A püspök kiemelte: nincs gyermekvállalási kedv, a fiatalok közül egyre többen keresnek munkát külföldön, apad a nagy gyülekezetek lélekszáma is, a reformátusság 10—15 százaléka igényli csak Isten igéjét.

A politika színterén jegyzett kudarcokra utalva az egyházfő elmondta: ,,Az alkotmány biztosítja a felekezeti oktatáshoz való jogot, de nincs felekezeti oktatásról szóló törvény, elismertek a vallásfelekezetek, de még mindig nem született meg a vallásügyi törvény. (…) Papíron biztosított számunkra az oktatás, de ha anyanyelvű iskolát akarunk, akkor magyarellenes kirohanásoknak és megaláztatásoknak vagyunk kitéve. Régi vágyunk az önálló magyar egyetem megvalósulása, de még a magyar karok létrehozása is óriási ellenállásba ütközik. Egyházi ingatlanaink visszaszolgáltatására tizenhat éve várunk, s habár a visszaszolgáltatás bukaresti folyamata némileg felgyorsult, a helyi hatóságok minden határozatot megfellebbeznek a törvényszéken. (…) Azt szeretnék, hogy csendben szívódjunk fel, olvadjunk bele a multikulturális egyvelegbe.”

Ft. dr. Pap Géza szerint az anyaországban sem kedvel mindenki minket, ezt bizonyítja a december 5-i népszavazás kimenetele, valamint a legutóbbi választás és az azt követő intézkedések sora, a nyugati egyházak támogatási kedve is a múlté, nem nézik jó szemmel az identitásunk megőzéséért, kisebbségi jogainkért folytatott harcunkat. Az erdélyi püspök az EU-s csatlakozástól sem vár sok jót, ,,hiszen csak annyi történik, hogy a Szovjetunió politikai vasmarkából egy rövidebb átmenet után átkerülünk az Európai Unió gazdasági érdekszférájába és szorításába. Ebben a gazdasági érdekek által irányított rendszerben pedig sem Istennek, sem egyháznak, sem keresztyén értéknek nincs helye.”

A püspöki jelentés gyakorlati vonatkozású részében elhangzott: a zsinat által elfogadott új egyházalkotmány értelmében tíz év önálló lelkészi szolgálat után választható valaki esperessé és tizenöt év után püspökké legfennebb két egymás utáni hatéves ciklusra; szétválasztják a törvényhozói és kormányzói tisztségeket; pontosabban fogalmazzák meg a fegyelmi szabályzatot. Az elmúlt évben a névtelen feljelentések mellett nyolcvanegy panaszt jegyeztek az egyházkerületnél, ebből tizenegy esetben eljárást indítottak, nyolc döntés ítélettel végződött, a szóbeli intéstől a lelkészi karból történő kizárásig.

A missziói jelentésből kitűnik: az egyház anyagi alapjainak megteremtésében a segélyorientált jelleg megbukóban, egyre inkább alapozni kell a hitbéli erősödésre — mert előbb kell vetni, és csak azután aratni —, a kis gyülekezeteknek a tehetősebbek általi megsegítésére és a visszaszerzett ingatlanok utáni bérjövedelemre.

A kollégiumok hálózata, a teológiai intézet, a diakóniai szolgálat az egyház védelmi bástyáit, menedékeit jelenti — véli a püspök, aki ismertette, hogy oktatási alapot hoztak létre, amely jelenleg évi 7,5 milliárd régi lejes bevétellel számol (iskolai és egyéb ingatlanfelületek bérbeadásából, az egyházközségek bérjövedelmének átutalt tíz százalékából). A visszakapott és bérbe adott ingatlanok utáni teljes évi bevétel 300 000 euró, ami bár nem kevés, az egyházkerület tartalékai szűkösek — fogalmazott az egyházfő.

Végkövetkeztetésként ft. dr. Pap Géza leszögezte: az eredményes harc feltételei az egység, az áldozat és a hit, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul.

Fekete Réka

Háromszék - 2006-06-23

 

 

Legyetek egyházunknak hűséges szolgái (Első lelkészszentelés Sepsiszentgyörgyön)

 

 

Térjetek vissza gyülekezeteitekbe és viseljétek szívetekben a magyar iskolák, a magyar családok ügyét — szólt a tegnapi szentelés előtt a huszonegy fiatal lelkészhez Tonk István főgondnok. Legyetek a mi református anyaszentegyházunknak hűséges szolgái, akik tudjátok, hogy mit kell elkerülni, mit kell követni és miért kell harcolni — hansúlyozta igehirdetésében ft. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a sepsiszentgyörgyi vártemplomban tartott lelkészszentelésen.

Az egyházkerület elöljárói, az erdélyi egyházmegyék esperesei és küldöttei bevonulása után a nagypapi vizsgán túljutott huszonegy fiatal segédlelkész lépett a templomba. A világi és egyházi méltóságok, valamint az ünneplő gyülekezet abból az alkalomból gyűlt össze a vártemplomban, hogy megnyissák a hatéves választási ciklus utolsó kerületi közgyűlését, amelynek fénypontja a lelkészszentelés volt. Tonk István főgondnok útra indító szavait követően Forró László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület és személyesen ft. Tőkés László püspök üzenetét hozta, nem kímélve a jelenlévőket attól, hogy az egyház gondjairól, a gyülekezetek elszegényedéséről, a lelkészek előrelátható munkanélküliségéről beszéljen.

Az ünnepi istentiszteleten ft. Pap Géza Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből választotta az igét, hirdetvén, aki Isten embere akar maradni, az kövesse Jézus Krisztus nyomdokait; kerülje az irigységet, a viszályt, a káromlást, a gyanúsítást, a nyereség utáni vágyat, a pénz hatalmát, de kövesse az igazságot, szeretetet, a békességes tűrést, a hit szeretetét. Az egyházkerület püspöke áldását adta a huszonegy fiatal lelkészre, akik ezt követően fogadalmat tettek, elhangzott a lelkészi eskü és térden állva meghallgatták az egyenként hozzájuk intézett hitbéli útravalót. A felszentelt lelkészeket kibocsátották, a közgyűlést a holnapi munkálatokig felfüggesztették. Az ünnepi együttlét a Himnusz eléneklésével ért véget.

Fekete Réka

Háromszék - 2006-06-22

 

 

Pályázathirdetés - FOGARAS

 

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IGAZGATÓTANÁCSA – KOLOZSVÁR

 

1133/2006.I.

 

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak

Székhelyén

 

A Brassói Református Egyházmegyébe kebelezett F O G A R A S I Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére, az alábbiak szerint:

- a Fogarasi Református Egyházközség minősített egyházközség

- lélekszám: 742

- lelkészi lakás: 4 szoba, konyha, fürdőszoba, iroda, 2 kamra, pince, garázs, melléképületek

- van elemi magyar nyelvű oktatás

- az egyházközség a lelkipásztor felesége számára kántori állást biztosít

- az egyházközség tulajdonát képezi két jelentős bérjövedelmű ingatlan

- lelkipásztor javadalmazása a 4. kategóriának megfelelően

- van szolgálati autó, ennek a karbantartását, adóit az egyházközség magára vállalta

 

Pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni:

Oficiul Protopopial Reformat

500019 – Brasov

Str. Balcescu, nr. 11/5.

Jud. Brasov

 

Pályázati határidő: 2006. július 23.

 

Kolozsvár, 2006. június 23.

 

Dr. Pap Géza s.k.

p ü s p ö k

 

Gyenge János s.k.

előadótanácsos

 

Könyvespolc

 

 

Pár hét szünet után örömmel hozhatom a szíves Hírvivő olvasók tudomására, hogy Iratterjesztésünk, több mint száz kiadvánnyal gazdagodott. Ezekről a kiadványokról folyamatosan fogunk közölni rövid ismertetőket. Addig is annyit, hogy ezek között vannak komoly teológiai munkák, katekétikai anyagok, és vallásos irodalom is. A szerzők közül egy párat eml0tek: Gyökössy Endre, Hézser Gábor, Ravasz László, Rudolf Bultman, stb.

Azt is örömmel jelenthetem, hogy újból kapható Dr. Kozma Zsoltnak Jézus Krisztus példázatai című könyve 25 lejes áron.

 

S.sz

Cím

eladási ár

1

365 bibliai történet 41-60

6,50

2

365 bibliai történet 61-80

6,50

3

365 bibliai történet 81-100

6,50

4

365 bibliai történet 245-264

6,50

5

365 bibliai történet 265-284

6,50

6

365 bibliai történet 285-304

6,50

7

365 bibliai történet 305-324

6,50

8

Jertek énekeljünk kemény

17,00

9

Jertek énekeljünk puha

12,50

10

És köntösömre

18,50

11

Füle Lajos: Futás

9,50

12

Gyerekek a Miatyánkról

15,00

13

Titkoskönyv

16,00

14

Vadak

7,50

15

Keresztyén házasság

9,00

16

Ketten hármasban

9,00

17

Illik, nem illik

10,00

18

A pásztori pszihológia

15,50

19

Drog és vallás

9,50

20

Magunkról, magunknak

25,00

21

Miért? Hézser

10,00

22

Keresztyén tanítások, Szikszai

18,00

23

Ölelésben

15,00

24

Egyetemes Egyháztörténelem

21,00

25

Egyháztörténelem I.

24,50

26

Egyháztörténelem II.

24,50

27

Csizma az asztalon

16,00

28

Kálvin élete és teológiája

15,50

29

Emlékezéseim

21,00

30

Őrállók, Papp Vilmos

14,00

31

365 lehetőség

2,50

32

Dicséretek (kottás)- metodista énekeskönyv

32,00

33

Zeng az ének 2-baptista

6,00

34

Harmincöt orgonakorál

7,50

35

Variációk genfi zsoltárdallamokra

5,50

36

A gyermek erkölcsi fejlődése

12,00

37

A katekézis kommunikációs problémái

12,00

38

A református ovódai nevelés

9,00

39

A serdülőkorúak elérése és tanítása

8,50

40

Amit a Biblia tanit

4,00

41

Bibliodráma: Gyakorlat és elmélet

18,00

42

Fiatalokból felnőtt keresztények

8,50

43

Gyermekbarát tanitás

17,00

44

Hogyan tanitsunk hittant?

19,50

45

Hogyan tartsunk gyermek-bibliaórát?

8,50

46

Hogyan vezessek vasárnapi iskolát?

7,00

47

Istennel az osztályteremben

14,00

48

Katechetikai szöveggyüjtemény

8,50

49

Keresztyén erkölcsi nevelés

15,50

50

Mely igen jó az Úristent dicsérni!

5,50

51

Ötletgazdag tanítási módszerek

18,00

52

Pedagógiai felfedezések a Bibliában

5,50

53

Reformpedagógiák és a vallásoktatás

8,00

54

Tanítás a lelki fejlődés érdekében

18,50

55

Tanítsátok meg ezeket I.

11,00

56

Tanítsátok meg ezeket II.

11,00

57

Van-e keresztyén pedagógia?

3,50

58

Választ keres a da Vinci-kód

2,50

59

A szent

24,50

60

A zsidó Jézus

34,50

61

Az Ósz. Teológiája I.

34,50

62

Az Úsz. Teológiája

54,00

63

Bevezetés a keresztyén teológiába

48,50

64

Jézus és a judaizmus világa

14,00

65

Kálvin

25,00

66

Kiáltó szó a pusztában

14,00

67

Okkultizmus, boszorkányság és a kulturális divatok

30,00

68

Rendszeres teológia

55,00

69

A qumráni közösség

34,50

70

A reformáció

34,50

71

A zsidó kultúra lexikona

55,50

72

Amit Isten összekötött

34,50

73

Vallási hiedelmek I.

34,50

74

Vallási hiedelmek II.

34,50

75

Vallási hiedelmek III.

34,50

76

A farizeusok és a szadduceusok

16,00

77

A keresztyén vallás rendszere két kötet

62,50

78

A szabadság útjelzői

9,50

79

Az egyetemes papság

6,00

80

Az egyház a 21. században

19,50

81

Az egyház és a szekta

11,00

82

Az új reformáció

24,00

83

Az Úsz. Története

8,00

84

Bevezetés az Ósz.

25,00

85

Bevezetés az Úsz.

17,00

86

Elkoptatott szavak

9,50

87

Hitvallásaink

7,00

88

Izráel története

21,00

89

János evangéliuma

26,00

90

Kálvin teológiája

12,50

91

Kis Dogmatika

5,00

92

Magyar református önismereti olvasókönyv

21,00

93

Mesterségek a Bibliában

7,00

94

Pásztorálpszihológiai szempontok

22,00

95

A galatákhoz írt levél

8,00

96

Krónikák I, II.

11,00

97

Az Úsz. Írásmagyarázat

12,00

98

A Lukács ev. és az Apcsel

19,00

99

Amikor erősen fújt a Lélek

31,00

100

Az eljövendő világ erejével - Jn leveleinek magyarázata

35,00

101

János evangéliuma

26,00

102

Kézfogás a magasból füzetek

3,00

 

A fent jelzetteken kívül 6 kiadvánnyal gazdagodott Egyházkerületünk.

 

 

Adorjáni Nagy Aranka - Párbeszéd

 

 

Elsőként említeném Adorjáni Nagy Aranka: Párbeszéd című verseskötetét, melyről Egyed Emese így ír: „Tűnődni csak az tud, aki az értékek iránti közömbösségét az első vonzalom sejtelmes érzésével, aztán az első megtanult szóval végleg elvesztette!... A figyelésversei ezek, képek, történetek, békességkeresés ... , szabadon áradó, közvetlen hangú mondatok honában járunk. Örökös közelség. Lélekversek hívő világa.”

 

 

Páter Ernőné Erősdy Ida – Fények és árnyak

 

 

A következő könyv: Páter Ernőné Erősdy Ida: Fények és árnyak című dokumentumregénye. Egy hosszú és gazdag életről való elszámolást vehet kézbe az Olvasó. Nehéz időket átélt személy vallomása. Noha egyre több az ilyen jellegű munka, mégis érdeklődésre tart számot. Az átélt szenvedés és a megszenvedett tapasztalat teszi egyedivé ezt a művet.

 

 

Krisztye István – Kós Károly koszorúi

 

 

Krisztye István: Kós Károly koszorúi cimű könyve a következő a sorban. Fényképekkel és Kós Károly grafikákkal illusztrált könyv. A szerző ebben a forrásmunkában Kós Károly hiteles, hús vér emberi alakját rajzolja meg. Betekintést kapunk a grafikai, szerkesztői munkásságába, hű képet kapunk politikai hitéről, egyházi szolgálatáról, valamint rövid felsorolását tervezői, építői munkásságának.

 

 

Ősz Sándor Előd - A Szászvárosi Református Kollégium diáksága 1669-1848

 

 

Ősz Sándor Előd: A Szászvárosi Református Kollégium diáksága 1669-1848 című könyve az Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek sorozatában a 16. kötet. Tonk Sándor emlékének szentelt munka, melyben a Kollégium története mellett, a rektorok, igazgatók, tanárok névsorát, a beiratkozási jegyzékeket olvashatjuk. Emellett a Kollégium törvényei és különféle iratok is helyet kapnak a kötetben.

 

 

Alma Mater

 

 

Alma Mater címe az Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek sorozatában a 17. kötetnek, amely Dr. Buzogány Dezső és Ősz Sándor Előd szerkesztésében jelent meg. Az Erdély Református Egyház Kollégiumainak a két világháború közötti életéről gyűjtöttek adatot.

 

 

Igehirdető repertórium 1990-2000

 

 

Igehirdető Repertórium 1990-2000, amelyet Szász Eszter állított össze és Jeni Tamás szerkesztette és gondozta. A tíz évet felölelő repertórium szakszerű feldolgozással, ünnepkörök és igehelyek szerinti csoportosítással, valamint névmutatóval segíti a tájékozódást.

 

 

A fenti könyvek mindegyike, megvásárolható és megrendelhető, Egyházkerületünk Iratterjesztésénél, és Egyházkerületünk Biblos könyvesboltjában is.

 

Veres Miklós iratterjesztő

Tel. 0264-592453, 114 mellék

Cím: 400079 Cluj Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 51-53

e-mail: iratterjesztes@reformatus.ro

       veresmiklos@reformatus.ro

 

Tallózó

 

 

Két falunap

BÚZÁSBESENYŐ Vasárnap, július 16-án tíz órára várják a meghívottakat a Dósa Dániel nevét viselő iskolában. Fél tizenegytől ünnepi szentmise, istentisztelet, fél tizenkettőkor a Pro Búzásbesenyő elismerések átadása a római katolikus templomban, majd ünnepi műsor a Rátoni János Művelődési Otthonban. Fél kettőkor az új tornaterem alapkőletétele, majd sportdélután. Este könnyűzenei koncert, fellép az Autostop MS, Dancs Annamari. Este tűzijátékkal, szabadtéri mulatsággal zárul a falunap Búzásbesenyőn. (Szervezők: a faluközösség, az iskola és az önkormányzat.)

DÁNYÁN. A Bonyha községhez tartozó kis falu július 22-23-án várja haza más tájakra sodródott gyermekeit. Szombaton délben a kultúrházban gyülekeznek, falumentő alapítvány életre hívásáról döntenek. 17 órakor hálaadó istentisztelet, majd közös vacsora az elszármazottak részére. Este a szászcsávási cigányzenekar muzsikál. Vasárnap 12 órakor záró istentisztelet, ebéd, utazás. (Szervezők: a református gyülekezet, Takács Albert dányáni lelkész, tel.: 0265/454-023; Komáromi István nagyernyei lelkész, tel.: 0265/335-104.)

b. d.

Népújság – 2006-07-07

 

 

Kézdimárkosfalvi falunapok

Barabás Miklós szülőfalujában e hét végén második alkalommal szerveznek falunapokat. Az ünnepélyes megnyitóra szombaton 16 órakor kerül sor: a Barabás Miklós téren Tusa Levente szentkatolnai polgármester és Tamás Endre Ottó református lelkipásztor köszönti a falu népét.

A polgármester és a lelkipásztor köszöntője után az alsócsernátoni és zabolai Gyöngyharmat néptáncegyüttes, a kézdimartonfalvi színjátszó csoport és Barabás Ferenc humorista lép színpadra. 19 órától ugyancsak a Barabás Miklós téren hordóemelő-, kocsi- és kötélhúzó-, valamint szkander- és sörivóversenyre kerül sor. Az első nap Dancs Annamari-koncerttel és éjszakába nyúló utcabállal ér véget. Vasárnap Tamás Endre Ottó tart 10 órától ünnepi istentiszteletet a református templomban, 11 órától a Kézdivásárhelyi Tanulók Klubjának fúvószenekara és mazsorettcsoportja lép fel, 13 órától túróspuliszka-főző versenyt, 14 órától pedig a sportpályán minifoci-bajnokságot, kerékpárversenyt, kakasütést és különféle ügyességi versenyeket szerveznek. Ezzel párhuzamosan a csernátoni Csiporkázó Játszóház Egyesület a művelődési otthon nagytermében néphagyományokat őrző játszóházat tart kisiskolásoknak.

Iochom István

Háromszék – 2006-07-07

 

 

Huszonhatodik Régizene Fesztivál

Székelyudvarhelyen sűrűsödnek a kulturális programok. Itt van mindjárt a címben is jelzett fesztivál, mely július 9-től kezdődik és tart egészen július 16-áig. A megyére kiterjedő rendezvény udvarhelyi nyitánya a templomokba hívja az érdeklődőket. A csíkszeredai polgármesteri hivatal, a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Thália Alapítvány szervezte régizene fesztivál beépül az Artera Ünnepi Játékok elnevezésű rendezvényének programjába.

Vasárnap, július 9-én 11 órától a belvárosi református templomban Bourdonaria, azaz a magyarországi Bourdon együttes műsorát hallgathatják, 11.30-tól orgonahangversenyt ad a Bukarestből érkező Marcel Costea a Szent Miklós-plébániatemplomban, majd 17 órától a polgármesteri hivatalban Ancient Dancemusic címen a Bourdon együttes előadását láthatják. Ezután rövid díszbeszédek következnek, majd a koncert után fogadásra kerül sor (A részletes program az Ünnepi Játékoknál található). Hétfőn 17 órától a Művelődési ház kistermében a Canlar együttes műsorát tekinthetik meg, majd este orgonahangversenyre látogathatnak a plébániatemplomba. Kedden, az erdélyi zene estjén Keresztúron Barta Tibor orgonakoncertje hallható a római katolikus templomban 20 órától. Szerdán, avagy a japán zene estéjén 17 órától ajánlanak kikapcsolódást a szervezők, július 13-án a német zene napján 17 órától hegedű- és hárfakoncertet ad két bukaresti művész. Szombaton, július 15-én a zene, a tánc és a vers estjén a Művelődési Ház egy színházi előadással várja nézőit, Parajdon pedig 18 órától a Sóbányában középkori énekes-hangszeres előadás tekinthető meg. Vasárnap, július 16-án, a zárónapon az Ensemble Santenay koncertezik 19 órától a Művelődési Házban. Hargita megye tanácsa, a román kormány etnikumközi kapcsolatok hivatala támogatja a rendezvényt.

(bb)

Udvarhelyi Híradó – 2006-07-06

 

 

Kérdőre vonták Hantzékat

Tegnap mintegy negyven perces ügyrendi vitával kezdődött a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Etikai Bizottságának ülése, amelyen a Bolyai Kezdeményező Bizottság tagjait hallgatták ki. A vád szerint Hantz Péter, Bodó Barna és Kovács Lehel hamis információkat terjesztettek az egyetemről, és lejáratták az intézményt.

Mivel az Etikai Bizottságnak mindössze hat tagja jelent meg a tárgyaláson, a BKB-tagok először is tudni szerették volna, hogy döntőképes-e a testület, hogy milyen szavazatszám szükséges a döntéshez, egyszersmind látni óhajtották azt az okmányt, amellyel a szenátus a tagokat kinevezte. A testület előkerítette az okiratokat és a vonatkozó szabályzati cikkelyeket, ebből pedig kiderült, hogy a bizottság legitim és döntőképes ugyan, de csak akkor hozhat határozatot, ha a jelenlevő tagok egyhangúan szavaznak.

Az ülésre a sajtó képviselőit nem engedték be, annak lefolyásáról a BKB szóvivője, Hantz Péter a következőket nyilatkozta: a testület azt kívánta tudni, mikor, és hogyan félemlítették meg a magyar tanárokat? Hantz elmondta, hogy tudomása szerint a fizika kar dékánjára nyomást gyakoroltak, megpróbálták rávenni, hogy szakmailag lehetetlenítse el a BKB-szóvivőt. A bizottság kérdésére megnevezett egy személyt, aki az ezzel kapcsolatos párbeszédnek tanúja volt. A második kérdés az volt, hogy honnan veszik azt az információt, miszerint a jogi karon mindössze egy magyar oktató van? A BKB-tagok erre felmutatták az egyetem saját kiadású tájékoztató füzetecskéjét, ahol ez az információ szerepelt. Végül, arra voltak kíváncsiak, hogyan és miért szólították fel a szenátus magyar tagjait az ülések bojkottálására?

Hantzék pontosítottak: ők csupán arra kérték a magyar tanárokat, vegyék fontolóra a szenátus üléseinek bojkottálását, figyelembe véve, hogy a testület úgyis minden magyar javaslatot elutasít, tehát véleményük szerint, jelenlétük a szenátusban puszta formaság. Felmerültek kisebb, fegyelmi jellegű kérdések is, az Etikai Bizottság tagjai Hantz Péter utazásaira voltak kíváncsiak. Az adjunktus kifejtette: mindössze két alkalommal távozott el hosszabb időre, és mindkét alkalommal tájékoztatta erről feletteseit.

Az Etikai Bizottság határozatainak csupán konzultatív jellege van, tehát még ha el is marasztalják a BKB tagjait, annak csak akkor lesz következménye, ha a szenátus és az egyetem rektora is ennek megfelelően dönt.

E.-R. F.

Szabadság - 2006-07-06

 

 

Közös sors, közös hit…

Kovács András karnagyot a Vártemplom Psalmus kórusának vajdasági turnéjáról faggatjuk.

– Öt élménydús, mozgalmas nap után tért haza hétfő hajnalban a Vártemplom Psalmus kórusa. Olyan országban – Szerbiában – jártunk, ahol ritkán vendégeskedik zenei együttes. A turné ötlete akkor fogalmazódott meg, amikor az év elején Kasza József, Szabadka volt polgármestere, a vajdasági magyarság prominens képviselője Vásárhelyen járt. Részt vett a vártemplomi istentiszteleten, meghallgatta a kórust, majd elbeszélgetett a presbiterekkel. Hazatérve konzultált a szabadkai reformátusokkal, s nemsokára érkezett is a meghívólevél Réti Kata aláírásával, aki erdélyi származású szabadkai lelkész.

– Kérem, meséljen az eseményről.

– Június 28-án, szerda este érkeztünk Szabadkára. Csütörtökön, miután délelőtt megismerkedtünk a Vajdaság e központjával, megnéztük a mi Városházánk testvérét, a méreteiben nagyobb és talán szebb szecessziós épületet, délután egy távoli szórványgyülekezethez látogattunk a Vajdaság peremén lévő faluba, Maradékra. A kis lélekszámú gyülekezet nagy szeretettel várt bennünket. A lelkészcsalád, Gyenge Károly és Tilda bemutatta a református közösséget, és elárulták, hogy a kolozsvári teológián ismerték meg egymást. A szép kicsi templomban kórusunk bemutatta műsorát, majd Henter György lelkészünk a Vártemplomot és a vásárhelyi reformátusok hitéle-tét. A pompás vacsora elfogyasztása és hosszú beszélgetések után utaztunk vissza Szabadkára.

Péntek reggel Kasza József látogatott meg bennünket szálláshelyünkön. E megható, örömteli látogatás alkalmával könnybe lábadtak a szemek, mikor kórusunk az Ároni áldás eléneklésével köszöntötte. Délelőtt az aracsi pusztatemplomhoz vittek el bennünket vendéglátóink. Hihetetlennek tűnt, de mégis valóság, hogy a puszta közepén, szántóföldekkel körülvéve pompázik a romos állapotában is lenyűgöző, közel ezeréves Árpád-kori templom. Talán a hajdani mocsárnak, mely körülvette a templomot, köszönhető, hogy nem hordták szét köveit, valamint annak, hogy mai napig csak földút vezet oda. Az időjárás kegyes volt hozzánk, nem esett, így meg tudtuk közelíteni autóbuszunkkal a főúttól több kilométerre álló templomot. Megható volt a műsor, melyet a közeli Torda település iskolás gyermekei mutattak be műemlékükről, Vajna János tanár úr előadását követően, akinek köszönhetően az utóbbi években megkezdték a romos templom konzerválását, őrzését. Az emlékezetes kirándulás után a tordai polgármester várt bennünket szeretettel és finom ebéddel, közben megismerkedtünk a helység életével, problémáival.

Délután Magyarittabén Márton Károly esperes úr gyülekezete és templomuk kórusa köszöntött bennünket. Nagy sikerű hangversenyünk után a vacsoránál alkalmunk volt elbeszélgetni, megismerni a korszerű gazdálkodással foglalkozó vendéglátóink életét. A helybeli és a vendégkórus tagjai hangulatos, vidám közös énekléssel zárták az együttlétet.

A szombati napunk volt a legmozgalmasabb, hiszen reggel már Palicson voltunk. Ez a Szabadka szomszédságában levő fürdőhely tavával a vízi sportok paradicsoma, a város kedvelt kirándulóhelye. A Monarchia idején élte virágkorát, tudtuk meg a minket lelkesen kalauzoló Ricz Péter történész szabadkai főmuzeológustól. A mostaniak próbálják visszaadni több-kevesebb sikerrel régi fényét, jellegét. Szovátát, Borszéket juttatta eszünkbe.

Palicsról Bácsfeketehegyre utaztunk. A művelődési otthonban, terített asztal mellett, Pál Károly polgármester ismertette a helység történetét, gondjait és megvalósításait, majd Bordás Győző, az újvidéki Forum Kiadó igazgatója mutatta be a Vajdaság irodalmi életét, és megemlékezett a közeli Verbászon született Molter Károlyról. Ezután a Vinum Lódi hangulatos borpince vendégei voltunk, ahol a rokonszenves háziasszony igazi borbemutatót és - kóstolót rögtönzött számunkra.

Az impozáns református templomban Csete-Szemesi István püspök úr és hívei köszöntöttek, az éneklés utáni beszélgetés során pedig megnyíltak a lelkek is.

Estefelé Bajsára utaztunk, ahol az evangélikus templomban énekeltünk. Itt Dolinszky Árpád szuperintendáns fogadott, lelkész felesége mutatta be templomát, gyülekezetét. Szavai nyomán éreztük, hogy minket valóban összeköt a hasonló sors, a közös hit és a szeretet. Megtapasztalhattuk ezúttal is a vajdasági magyar vendégszeretetet.

Kórusunk vasárnap a szabadkai református templomban istentiszteleten szolgált. Henter György tiszteletes igehirdetésében szép szavakkal fogalmazta meg azokat a gondolatokat, érzéseket, melyek mindannyiunk lelkében éltek ezekben a napokban. Csodálhattuk öt napon át vajdasági testvéreink elszánt, makacs, de reményteli harcát a megmaradásért, magyarságuk és hitük megőrzéséért. A háború, a sorozatos ki- és betelepítések kálváriáját átélők bizakodnak a jövőben. Úgy éreztük, együttlétünk, szolgálatunk megerősítette hitében a vajdaságit, de az erdélyit is.

Szeretném kiemelni kedves új barátunk, Dencs Tünde nevét, aki Kasza József munkatársaként a szervezés dandárját végezte hozzáértéssel, szeretettel, kedves közvetlenséggel. Felkészültségének, tájékozottságának köszönhetően betekinthettünk és megérthettük a soknemzetiségű – soknyelvű ország múltját, jelenét és talán a jövőt is.

b.d.

Népújság - 2006-07-06

 

 

Kézművestábor Csittszentivánon

A mozgalom 2002-ben Bandi Dezső látogatásával kezdődött, aki Csittszentivánon is megszervezte a faragókört. A gyerekek irányítását, a kör vezetését Székely Lajos testnevelés szakos tanár vállalta fel, s végzi azóta is elismerésre méltó alázattal, ügyszeretettel és olyan eredménnyel, ami faluszerte látható. A famegmunkálást hivatásul választó tanítványok mellett évről évre újabb nemzedékek tagjainak lelkébe lopja be sajátos népi motívumaink és azok megörökítésének, a fa alakításának szeretetét. Ennek a munkának szerves részét képezik az évente megrendezett kézművestáborok, amelyek során a helybeliek mellett a környéken vagy távolabb élő kis- és nagyobb diákokkal ismertetik meg e szép foglalatosság és egyéb kézművesmesterségek titkait.

A hétfőn megnyílt táborban közel 100 gyerek vesz részt. A helybelieken kívül Ákosfalváról, Mezőbergenyéből, Mezőpanitból és Szentiván testvértelepüléséről, Németkériből érkezett 12 diák, akiket két pedagógus kísért el. A faragászatra meghívott vendégek Bandi Dezső volt tanítványai a már említett falvakból. A csittszentivániak vendégszeretetét bizonyítja, hogy önzetlenül 20 gyermek elszállásolására és ellátására vállalkoztak az idén is. A tábor megszervezését anyagilag a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal biztosította. Az iskola és az református egyház jó együttműködését tükrözi, hogy biztosították a faragáshoz szükséges anyagot, s a megnyitón Balogh Károly lelkész a 90. zsoltárból vett idézettel kívánt eredményes munkát a táborozóknak.

A faragókör mellett, amelyet Székely Lajos és Magdás Károly marosvásárhelyi egyetemi hallgató irányít, a festészet, grafika iránt érdeklődőkkel a bergenyei Ősz Zoltán tanár, illetve a Némerkériből érkezett Sárosi Mária rajz-földrajz szakos tanárnő foglalkozik. Bogozásra Kónya Hamar Katalin, gyöngyfűzésre Szabó Magda tanítja az érdeklődőket, akik a szálfűzéssel, a nemezeléssel és a bútorfestéssel is megismerkedhetnek.

A gyerekek bevallása szerint, akik közül egyesek már az elmúlt években is a tábor vendégei voltak, a kellemes időtöltés, a szép minták kifaragása mellett a jó társaság vonzotta őket Csittszentivánra. Váradi János, a Pakstól néhány kilométerre levő testvérfalu iskolájának vezetője elmondta, hogy első látogatásuk annak a programnak a szerves része, amely során szeretnék elérni, hogy a város közelsége ellenére megtartsák a diákokat. Ez szolgálja az informatika, a művészeti oktatás fejlesztése, az erdei iskola valamint a délutáni program mellett az idei táborozás is, aminek célja a cserekapcsolatok fejlesztése. Egyébként a sporttanár igazgató vezetésével, aki mestere a cselgáncsnak, délutánonként bemutatókat tartanak. A tábor szombaton a fiatalok munkáiból készült kiállítással zárul.

(bodolai)

Népújság - 2006-07-06

 

 

Ne legyen a szórvány - szórvány!

A baróti új református templom felszentelése előtti napon a Zathureczky Gyula énekkar által szervezett hagyományos kórustalálkozó zárószavaként Krizbai Imre tiszteletes érdekes gondolatot fogalmazott meg. Kérése az volt, hogy azokra a magyarokra, akik Erdély olyan részén laknak, hol nemzettársaink száma igencsak alacsony, ne mondjuk azt, hogy szórványságiak — utalt az eseményre meghívott fogarasi—kőhalmi összevont kórusra. Véleménye szerint a saját életterében dolgozó és alkotó államalapító nemzet tagjait nem lehet olyan megnezvezéssel illetni, amely sértő lehet számukra, és sorsukból, életükből se ,,csináljunk öntörvényű politikát”, mert ezáltal csak gyökereik körül lazítjuk a talajt, és ritkítjuk soraikat. Ha a kis lélekszámú közösségeket kívánjuk megnevezni, akkor elég, ha szűkebb szülőföldjüknek megfelelően barcasági, mezőségi vagy éppen moldvai magyarságot mondunk.

Krizbai tiszteletes szavai igencsak elgondolkodtatóak. Nagyon könnyen megtörténhetett, hogy vendégeinek valamelyike tette szóvá a számára bántó kifejezés használatát, s ha ez így van, akkor az egyben a kis közösségek valamilyen fajta segélykiáltását is jelentheti. Sőt, akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a használt feltételes módot el lehet hagyni, helyét pedig a kijelentő veheti át — az ehhez hasonló gondolatok nem egyik percről a másikra fogannak meg, merülnek fel, hanem több év vagy akár évtized alatt —, ami azt jelenti, hogy már ismét lekéstünk valamiről. Hogy valójában miről is, azt még pontosan megfogalmazni nem, csak körvonalazni lehet, de tény: a székelyföldi közösségszervezőknek nagyobb szerepet kell vállalniuk abban, hogy az erdélyi tömbmagyarságtól távolabb szakadtak is nemzetünk részének érezzék magukat. Hogy miként? Egyik leghatásosabb módja, ha saját kistérségünk egyházi, ifjúsági, kulturális és közéleti rendezvényeire elvárjuk, s szerepet is biztosítunk nekik a minket is éltető vérkeringésben.

Na, és ne szórványozzuk le, hanem tekintsük egyenlő jogú nemzettársainknak.

Hecser László

Háromszék - 2006-07-06

 

 

Rendhagyó autonómia-kerekasztal a II. EMI-táborban

 

 

Az erdélyi magyarság eljutott arra a szintre, hogy semmi újdonság nincs abban, ha valaki autonómia-kerekasztalt szervez, hiszen sokan szerepeltetik rendezvényeiken témaként az önrendelkezést, ki ilyen, ki olyan céllal. A kijelentés első felének alapján az EMI-tábor autonómia-kerekasztala is egy az egyre sokasodó fórumok közül, mégis összehasonlíthatatlanul másnak ígérkezik: a különbség a hozzáállásban és a megközelítésben rejlik.

Tavaly, az I. EMI-táborban először hangzott el az erdélyi nagy nyilvánosság és kárpát-medencei sajtó előtt Eva Maria Barki bécsi nemzetközi jogász szájából, hogy a nemzetközi jog értelmében Trianon semmisnek tekinthető, ezért jogunkban áll annak el nem ismerése és felülvizsgálatának igénylése. Ennek értelmében a táborlakók (összesen mintegy ezer fiatal) egyetértettek abban, hogy az autonómia a legkevesebb, amit egy, az általa megígért közösségi jogokat nyolcvanhat éven át megtagadó elnyomó hatalomtól követelni lehet. Ily módon az autonómiát nem az „érdekképviseleti” szemszögből elérhetetlen maximumként, hanem egy lehetséges megoldásként közelítették meg erdélyi jövőnk szempontjából az előadók és a résztevők.

Szintén egyedi megközelítés, hogy az EMI nem azért szervez autonómia-kerekasztalt, mert tisztában van azzal, hogy a résztvevők szívesen hallgatják az erről szóló fejtegetéseket és örömmel veszik az ezzel kapcsolatos nagy ígéreteket, mint egyik nagy erdélyi rendezvényen, és nem is azért, hogy kiüresítse a fogalmat, és megszabaduljon egy újabb támadási felülettől, mint egy másik, a nemzeti oldal legitimálása révén szintén növekvőfélben lévő másik erdélyi rendezvényen. Az EMI ugyanis, mint nemzeti elkötelezettségű ifjúsági szervezet, maga is tevékenyen részt kíván venni mind az önrendelkezését vívott harcunkban, mind pedig az annak kivívása utáni építkezésben. A szervezet vezetői már hangot adtak a nemzeti oldal széthúzása és egyes részeinek bizonyos fokú inkompetenciája miatti elégedetlenségüknek, összehangolt cselekvésre szólítva fel az autonomista oldalt; így a kerekasztal legfőbb célja a konkrét cselekvési lehetőségek felvázolása az őszinte helyzetelemzést követően, majd egyeztetés a különböző szervezetek képviselői között.

El kell ugyanis dönteni végre, hogyan lépünk fel egységesen és lehetőleg eredményesen önrendelkezésünk kivívása érdekében, ahelyett, hogy saját rendezvényeinken azzal töltenénk az időt, hogy a lézengő résztvevők között egymást és az éppen nem szervező közéleti szereplőket keresgéljük szemünkkel. Ezen kívül - vagy ennek részeként - tisztáznunk kell az RMDSZ gyanús közeledését a nemzeti oldal felé (lásd közös autonómia-fórum Csíksomlyón, majd kerekasztal az ellen-Tusványoson), ahogy szigorúan fel kell mérnünk azt is, mit várhatunk a többi idegentől és idegenszívűtől Brüsszeltől Budapestig, anélkül, hogy tovább ringatnánk magunkat EU-s ajánlósdi vagy kormányváltó illúziókban.

Keserűen higgadtan hozzásegít a válaszadáshoz az ötvenéves 1956 Amerika-várásának felidézése, melyre bőven lesz lehetőségünk, hiszen a tábor központi témakörét az egyelőre utolsó nagy szabadságharcunk képezi. Nem véletlenül, hiszen az 56-os forradalom és szabadságharc igen hasonló helyzetben robbant ki: a kíméletlenül elnyomó idegen megszállók ellen kelt fel az amúgy türelmes és béketűrő magyar, hogy kivívja az önrendelkezést. Mert idegen emberek idegen törvény alapján elnyomták és jogfosztottá tették őket a saját hazájukban. Minderről nem más, mint a halálraítélt szabadságharcos, Wittner Mária és Rácz Sándor, '56-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke tart majd előadást. De róluk majd később…

A II. EMI-tábor autonómia-kerekasztalának résztvevői: Ferencz Csaba (SZNT), Gazda Zoltán (MPSZ),  Kónya Hamar Sándor (RMDSZ-es európai parlamenti megfigyelő), Sógor Csaba (RMDSZ), Szilágyi Zsolt (EMNT-MPE), Toró T. Tibor (RMDSZ-EMNT).

Időpont: augusztus 12, szombat, 18,00 óra (terv szerint).

További információk a www.emitabor.hu honlapon.

B.Zs.

Erdély Ma - http://erdely.ma/autonomia.php?id=18348 - 2006-07-06

 

 

II. EMI – tábor - „Aki magyar, velünk tart!"

 

 

Programtervezet

 

Időpont: 2006. augusztus 9-14.

Helyszín: 4-es motel, Gyergyószentmiklós


Szerda - augusztus 9.

 

12.00    Érkezés, elszállásolás

13.00    Jurta felállítása   Tölgyesi Béla -

14.00    Íjásztalálkozó (íjászbemutató)

15.00  előadás: Grózer Csaba, íjkészítő 

Honlapja: http://www.grozerarchery.com/magyar/index.htm

Egyéb választható programok: labdarúgás, röplabda, kirándulás

 

19.00    A tábor ünnepélyes megnyítója

beszédet mond:   Hajdó István katolikus esperes,

                                   Pap József Gyergyószentmiklós polgármestere,

                                   Bagoly Zsolt az Erdélyi Magyar Ifjak alelnöke,

                          az Egyesült Magyar  Ifjúság nevében(??) 

21.00 Kővirág koncert


Csütörtök - augusztus 10.

 

9.30      Lovasíjász-bemutató - Csabafiak Hagyományörző Egyesület

10.30    Magyar nemzeti jelképeink

            előadó: Borsos Géza - SZNT

11.30 Hagyomány és modernizáció - vidéki jövőképek a Kárpát-medencében

            előadó: Szitnyai Jenő

12:30 Festett kazettás mennyezetű templomok Erdélyben

            előadó: Kincses Kálmán, református lelkész

15.30    A békás-szorosi betörés 1916-ban

           előadó: Raffay Ernő történész

17.00    „Merjünk magyarok lenni!" - a délvidéki magyarság mindennapjai

           előadó:  Maurer Oszkár, az EMI elnöke Délvidékről

18.00    az '56-os Szoboszlay-ügy

            előadó: Vekov Károly történész

                        Ervin atya

21.00 Harmat néptánccsoport előadása - Fehérlófia

21.30 Role koncert

23.00 Táncház

Kissátor:

19.30 Délvidéki és felvidéki borok kóstolója

Meghívott borászok:   Maurer Oszkár (Szabadka) és

                                          Bott Frigyes (Révkomárom)

 


Péntek - augusztus 11.

 

9.30      Nagycsaládosok Erdélyben

            előadó: Csíki Sándor, Pro Familia Egyesület elnöke

10.30    1956 Erdélyben - az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetségének (EMISZ) tevékenysége

            előadó: Lay Imre (Brassó) - EMISZ titkár

11.30    Mosolydiplomácia és szomszédságpolitika Magyarország és Románia között a   70-es és a 80-as években

            előadó: Vincze Gábor történész

14.00    Wass Albert - Erdélyben is hontalanul

            előadó: Bartha József  holtmarosi lelkipásztor, a Czegei Wass Alapítvány elnöke,

15.00   EMI kerekasztal

16.00    Dél-Tirol küzdelme az önrendelkezésért

            Előadó:   Eva Maria Barki

17.30    Az önálló állami magyar egyetem

            Meghívottak:  Bodó Barna, Hantz Péter és Kovács Lehel

a Bolyai Kezdeményező Bizottságtól (BKB)

21.00    Transylmania koncert

22.30    Ismerős Arcok koncert

 

Kissátor: 19.00 Borkóstoló - Tiffán Zsolt Villányból

              Nemezelés, kiállítás - Török Éva Cecilia

                   könyvbemutató: Kis Portik Irén: Barát Jóska


Szombat - augusztus 12.

 

9.30      Rovásírásunk

            előadók:    Friedrich Klára, Szakács Gábor (Forrai Sándor Rovásíró Kör)

10.30    Csángó sors Moldvában és a Gyimesekben

                előadók:   Duma András és Berszán Lajos

12.00    Honvédő harcok Erdélyben 1940 és 1944 között

            előadók:  Illésfalvi Péter,

                                   Szabó Péter és

                                   Számvéber Norbert hadtörténészek

15.00    Szabadságharc és nemzeti ellenállás Magyarországon 1956-ban

           előadó: Rácz Sándor, az '56-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke

16.30    Magyar élet a Felvidéken

            előadó: Duray Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja ügyvezető alelnöke

18.00    Lesz-e erdélyi magyar önrendelkezés az EU-ban?

            Meghívottak: Toró T. Tibor (RMDSZ-EMNT)

                                         Szilágyi Zsolt (EMNT-MPSZ)

                                         Sógor Csaba (RMDSZ)

                                         Gazda Zoltán (MPSZ)

                                         Kónya Hamar Sándor (RMDSZ -Europarlamenti megfigyelő)

                                         Ferencz Csaba (SZNT)

 

22.00 Romantikus Erőszak koncert (előtte Bese Botond dudaműsora)

 

Kis sátor 19.30 Borkóstoló - Vincze Béla (Eger), a 2005-ös Év Borásza Magyarországon

 


Vasárnap - augusztus 13.

 

9.00      Ökumenikus istentisztelet,

                                Böjte Csaba atya

10.00    Magyar őstörténet

            előadó: Kiszely István történész, antropológus

11.00  Ne bántsd a magyart!

         előadó: Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi ügyvezetője

12.00    Ez a mi Európánk? - Kiút a globalizációs zsákutcából

             előadó: Csath Magdolna közgazdász

14.30  1956 Magyarországon

            előadó:   Wittner Mária, halálraítélt szabadságharcos

16.00    Kárpát-medencei nemzetpolitikai kerekasztal

            Vendégek:  Duray Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja ügyvezető alelnöke

                               Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő (Lakitelek)

                             Mikola István, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke

                             Nt. Gergely István, csíksomlyói esperes-plébános

17.30    „Jó boroknak szép hazája, Erdély"

           előadó: Csávossy György költő, borász

18.30    Összmagyar sajtókerekasztal:

            Meghívottak: Ágoston Balázs, (Demokrata)

                                          Csép Sándor (alakulóban lévő Erdélyi TV)

                               György Attila (Székelyföld)

                                          Makkay József (Erdélyi Napló),

                                          Kovács Csaba (Erdely.Ma)

            Moderátor:    Borbély Zsolt Attila

 

21.00 Misztrál koncert

22.00 Kárpátia koncert

 

Kissátor: 20.00 Erdélyi borkóstoló (Csávossy György, Balla Géza)

 


Hétfő - augusztus 14.

Kirándulás a Gyimesekbe


További biztos programok:

Radics Géza: Magyar őstörténet + 1956 igaz története

Könyvbemutatók: Duray Miklós, György Attila

Képkiállitás - Pál Lóri

II. Világháborús relikviák kiállítása  - Benkő József

Világjárók sátra (magyarok a nagyvilágban) - Pápai Szabolcs

Egész napos gyereksátor

Lovaglás (csütörtökön)

 

 

 

A legnépesebb kántor- tanítói évfolyam végzett

A napokban a 16. évet zárták a marosvásárhelyi Kántor- Tanítóképző Főiskolán, amely a legtöbb végzettet bocsátotta útra a 2005–2006-os tanév végén. A nappali tagozaton végzett 20 hallgató fele tanító és kántor, a másik fele tanító-hitoktató képesítést szerzett. Újdonságnak számít az iskola történetében, hogy 28 levelező tagozaton végzett fiatal is oklevelet kapott, olyanok, akik 5-10 éve tanítanak, általában félreeső vidéki településeken (mint például Bedében, Szövérden, Székelycsókán, Énlakán, Marosjárában, Kisillyén és más, Kovászna meg Hargita megyei falvakban), illetve hátrányos helyzetű tanulókból álló osztályokban.

A végzősök Nagykőrösön vették át a diplomát, az ünnepségen Bölcskei Gusztáv református püspök hirdetett igét. A harmadévesek közül a tanító-kántor csoport tagjai a napokban tették le a kántori vizsgát az Erdélyi Református Egyházkerület kántorképesítő bizottsága előtt, illetve a katolikus vallásúak a katolikus érsekség által kinevezett bizottság, az unitárius diákok pedig Kolozsvárott – tájékoztatott Barabás László igazgató, aki szerint az iskola öt református, három katolikus és egy unitárius kántort bocsátott útra.

Bár eredeti tervük, hogy a református egyház tulajdonába visszakerült volt leányiskola épületét felújítsák, nem járt sikerrel, a vártemplomi gyülekezet régi parókiaépületének átalakítása érdekében már megkezdődött a gyűjtőmunka. Ebben a hollandiai testvériskola nyújtott segítséget. Májusban 15 tagú küldöttség járt a goudai tanítóképző főiskolán, ahol a tapasztalatcsere mellett a két képző diákjai jótékonysági koncertet adtak Hollandia legnagyobb református templomában. Június végén a nagykőrösi református templomban tartottak koncertet, amelyen Laczkó Mária énekművész és dr. Dávid István, erdélyi származású orgonaművész, főiskolai tanár emelte a főiskola végzős diákjai által bemutatott műsor színvonalát. A jótékonysági hangversenyek itthon is folytatódnak, s az igazgató véleménye szerint a támogatások megalapozták az építkezést, aminek már a tavasszal szeretnének hozzákezdeni.

Az iskola az ősszel tart felvételit a következő tanévre, az erről szóló tájékoztatót az intézmény székhelyén már kifüggesztették. Az érdeklődő diákoknak felkészítőt tartanak. A jövő tanévben is két osztályt indítanak, a nappali tagozat tanító-kántor szakán ingyenes a képzés, a levelező tagozat fenntartásával a továbbiakban is a kis településeken, szórványvidéken oktató fiatalokon szeretnének segíteni, hogy megszerezzék a képesítést. Az okleveleket, amelyeket a nagykőrösi tanítóképző bocsát ki, egységesen honosíttatják az RMDSZ Oktatási Főosztályának a támogatásával.

(b. gy.)

Népújság - 2006-07-05

 

 

Még mindig szól Bodor Péter orgonája

A kibédi reformátusok 1846 tavaszán szerződést kötöttek Bodor Péter ezermesterrel, a híres zenélő kút készítőjével, hogy építene nekik egy olyan orgonát, mely hasonlatos az osztrák birodalomban fellelhetőkhöz. 1847 húsvétjára elkészült a hangszer; maga a készítője is így nyilatkozott róla: kolosszális pompájú. Hivatalos átadása 1847. augusztus 2-án volt. A református parókián máig megőrzött átadási jegyzőkönyvbe Bodor Péter ezt írta: "Nem haszonkeresésből építettem meg a kibédi orgonát, hanem meg akartam mutatni, hogy a magyar ember is tud, s más nemzet is tanulhat tőle." Olyannyira tudott, hogy az orgona 159 év után is gyönyörű hangjával szolgál az istentiszteleteken.

Új Magyar Szó - 2006-07-03

 

 

A szentannaiak nem adták fel

Idestova 674 évvel ezelőtt említették a pápai tizedjegyzékben először hivatalosan Nyárádszentanna nevét. Ezután már gyakrabban felbukkan, legközelebb akkor, amikor a marosszentannai, vesztesből győztesre váltott csata (1442) emlékére Hunyadi János templomokat kezd építtetni. Minden bizonnyal egy itt már korábban álló istenházát újítottak fel akkor. A templom pedig élte a maga életét a történelem viharai, török-, tatár-, labancdúlások közepette. A protestantizmus Erdélyben való elterjedésével a reformátusok kapták meg, s azóta is az övék.

Palára épült, s ez köztudottan nem jó fundamentum. Ezért történhetett meg, hogy a jobb sarka mintegy 70 centit süllyedt, elferdült a templomhajó, s furcsa "kanyart vettek" a mennyezeti fakazetták, megrepedtek a falak. A 18. században vasabronccsal övezték fel, hogy megpróbálják összefogni az építményt. Ez is csak ideig-óráig jelentett megoldást, elkerülhetetlenné vált a műemlék épület restaurálása.

Gecző András lelkésztől tudjuk, még előde, Szász Béla szolgálata alatt elkészültek a dokumentumok a templom restaurálására. Ám közben kiderült - annyi pénzre lenne szükség, amennyivel a gyülekezet és az önkormányzat soha nem fog rendelkezni. Mégis belevágtak. 2000-ben az egyházkerület támogatásával elkészült a mennyezeti kazetták, kazettás mellvédek és a szószékkorona restaurálási terve. Ugyanabban az évben elkészült az épület megerősítési terve is.

2003-ban pedig önerőből hozzákezdtek az állagmegóváshoz. Felülről fedték be a kazettás mennyezetet, segítséget kaptak a nyárádszeredai önkormányzattól, az egyházkerülettől, gyűjtést szerveztek, támogatókat kerestek, s évről évre haladt a munka. A megyei tanács elnöke, Lokodi Edit érdeklődni kezdett a templom sorsa iránt, összehozta a lelkészt pályázatkészítőkkel.

Az elmúlt két évben megyei és helyi tanácsi támogatásként bejött a szükséges összeg... 2,5 százaléka. Adott még a kultuszminisztérium is háromszor annyit, de az egész alig tette ki a szükséges összeg 10 százalékát. S akkor kiderült, állami alapokból sikerül elvégezni a megerősítési munkálatot. Született ugyanis egy miniszteri rendelet, mely ezt lehetővé teszi. Eddig önerőből a belső felújítást ejtették meg, eltüntették a belső repedések nyomait, felújították a berendezéseket.

A következő szűk egy hónapban a munka oroszlánrészét, a külső megerősítést is elvégzik. Legalábbis a lelkész ezt reméli. Július 23-án ugyanis Szentannai Napok lesznek, ekkor kellene újraszentelni a templomot. Az ünnepségre már meghívták az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét és Borbély László minisztert is.

B. Z.

Új Magyar Szó - 2006-07-03

 

 

Romtemplom és Szabolcska-emlékek

A marosfelfalui romtemplom egyedülálló a maga nemében, hisz aligha van még Erdélyben olyan Árpád-kori építmény, melyen ne változtattak, módosítottak volna az évszázadok folyamán. Ez viszont úgy maradt meg, ahogyan a 12. században megépítették, bizonyára a II. Géza által behozott flamandok és vallonok, akik soha nem telepedtek magaslatra. A templom (illetve annak romja) a Maros árterületén van, ennek ellenére soha nem érte árvíz. Még a híres 1970-es sem. Szemmel alig érzékelhető halmon áll, ez biztosítja a védettségét.

Amikor az 1900-as évek elején az új református templomot építették - addig szolgált ez az Árpád-kori -, lebontották a haranglábat. A bontás közben emberi csontokra bukkantak. Az 1658-as tatárjáráskor ide menekült csaknem az egész falu, a templomban gyilkolták le őket. Ma a tömegsír helyén kopjafa áll.

Talán kevesen tudják, hogy ebben a (ma már rom)templomban szolgált 1892-98 között Szabolcska Mihály.

Itt nősült először, s másodszor is. Amikor első házasságát néhány hónapos együttlét után felbontottnak nyilvánította az egyház (a feleség összeférhetetlenséggel vádolta Szabolcskát, ő meg az anyós összeférhetetlenségét hozta fel indokul), feleségül vette a helybeli Korondi Etelkát. Egyik gyermeküket Gárdonyi Géza keresztelte. Gárdonyi többször is ellátogatott Felfaluba. Megtörtént, hogy Szabolcskát sem otthon, sem a parókián nem találta, erre aztán az irodaajtóra írt üzenetet a pap-költőnek. Amikor az hazatért, ugyancsak az ajtón hagyott üzenetet a komájának.

A közhiedelemmel ellentétben Szabolcska szerény volt, bár abban az időben divatos költőként ünnepelték. Megtörtént, hogy egy Petőfi-ünnepségen az egyik szónok folyvást Szabolcskát magasztalta. Mire a lelkész-költő imigyen dorgálta meg: "Ismerik a mondást, miszerint az oroszlán is egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska. Beszéljenek, kérem, az oroszlánról..."

Bakó Zoltán

Új Magyar Szó - 2006-07-03

 

 

Orgonahangverseny nyári esteken

Idén immár harmadik alkalommal rendezi meg a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia a Nyár esti orgonahangversenyek sorozatát. "A 2004-ben indított kezdeményezéssel a filharmónia elsősorban a marosvásárhelyi zenekedvelő közönségnek meg a városba látogató turistáknak kíván minőségi klasszikus zenével örömet szerezni, hiszen tapasztalat szerint a nyár zenei rendezvények szempontjából is uborkaszezonnak számít" - nyilatkozta lapunknak Vasile Cazan, a Filharmónia igazgatója. A kéthetente, csütörtökönként sorra kerülő koncertekre a belépés ingyenes, a sorozaton ezúttal is Molnár Tündének, a vásárhelyi filharmonikusok kiváló orgonaművészének előadásában szólalnak meg a kora barokk, barokk, romantikus, valamint a huszadik századi orgonazene reprezentatív alkotásai.

"Az idei hangversenyek sajátossága, hogy ezúttal nem a Kultúrpalota 1913-ban épült hangszerén fogok játszani, mely Kelet-Európa egyik legszebb romantikus hangzású orgonája, hanem sorra koncertezem Marosvásárhely unitárius, katolikus, minorita, református templomait" - számolt be az ÚMSZ-nek az idei hangversenyek újításáról a művésznő. Elmondta, hogy régen dédelgetett álma egy ilyen templomi koncertsorozat megszervezése, amire most a Kultúrpalota nagytermének hamarosan elkezdődő felújítása kínált lehetőséget.

"Ezért az idei hangversenyek programját úgy állítottam össze, hogy a megszólaló orgonák hangszíneit a legelőnyösebb válogatásban mutathassam meg, bekapcsolva ezáltal a hangszereket a város zenei életének lüktetésébe. Így az a tarkabarka nyári virágcsokor, melyet mindenkinek a kedvére szeretnék összeállítani, nemcsak az elhangzó művek sokszínűségéből áll össze, hanem a megszólaló orgonák különböző hangszíneiből is" - fejtette ki a művésznő. Műsorán a Bach-, Liszt-, Buxtehude-, Pachelbel-, Diruta-, Scheidt-, Lübeck-, Couperin-, Brahms-, Franck-, Alain-művek mellett a romániai Terényi Ede darabjai is szerepelnek, és ősbemutatóként tervbe vette egy marosvásárhelyi zeneszerző, Makkai Gyöngyvér most íródó darabját is.

A sorozat legközelebbi hangversenye július 6-án lesz, a Gecse utcai református templomban

Bögözi Attila

Új Magyar Szó - 2006-07-03

 

 

Érettségi Találkozók - A diákévek megszépítő messzesége

 

"Én véndiák, szívem fölemelem

s így üdvözlöm a mindig újakat

Föl-föl fiúk, csak semmi félelem..."

 

Ez a mottó állt az első érettségi találkozójuk meghívóján. Szilaj ábrándok, eget ostromló remények, világmegváltó álmok égtek akkor még lelkükben, s az egymást bátorító felhívás, hogy: "föl-föl fiúk, csak semmi félelem", az életnek szólt. Legyőzni a kihívásokat, angol telivér vágtájának iramában venni az akadályokat, semmitől meg nem hátrálni.

 

 

Harcra szólító buzdítás volt, megküzdeni, akár a lehetetlennel is, mert egy bolyais diák büszkesége nem engedi meg a beletörődést a gyors kudarcokba. A Bolyaiak semmiből új világot teremtő szellemisége olyan örökség, ami egy életen keresztül táplálja azt a szent tüzet, melyből a mindig többre, jobbra törekvő alkotóerő egy életen át táplálkozik.

Ezekkel a gondolatokkal gyűl a kis csapat, a Bolyaiak szobra előtti téren, miközben pazar júniusi napfény szikrázik felettünk, épp olyan, mint hatvan évvel ezelőtt, amikor először csendült fel ajkukon a dal, hogy "ballag már a vén diák..."

"Van még az életben olyan pillanat, amikor ernyesztő nyugalom áraszt el bennünket, s a csodák perceit számláljuk" - mondja az egyik nyolcvanas éveiben járó véndiák. Érettségi találkozóra érkeznek a kosztümös, nyakkendős, kissé izgatott öregurak, akik ma is leplezetlen kíváncsisággal nézegetik egymást, keresik, kutatják a másikon a régi, hatvan év előtti vonásokat.

A találkozó résztvevői nem egyszerre érkeznek a Bolyai Farkas Líceum elé. Gálfalvi Artur, mint rendesen, most is késik. "Biztos elfelejtett borotválkozni, s legendás pedantériája most sem engedi, hogy borostás arccal álljon egykori diáktársai elé" - szánja tréfának a megjegyzést Koncz János, aki mindig is az osztály "főfennforgója" volt, most is ő a találkozó főszervezője. Végül csak megérkezik Artúr úr, fejedelmi tartással száll ki egy taxiból, s elsőként a Kolozsvárról érkezett Gyárfás Lászlót üdvözli. Magos Dénessel meg Telegdi Istvánnal még össze-össze fut Marosvásárhelyen, igaz, mostanában egyre ritkábban, de abban közrejátszik az is, hogy korukban az ember már nem szaladgál oly gyakran az utcán.

S ahogy öten így együtt vannak, kezdődhet is a találkozó, hiszen az iskolacsengő hívó szavára a többiek már nem jöhetnek el. "Gondviselő Mennyei Atyánk! Hatvanéves érettségi találkozónk alkalmából fogadd végtelen szeretetedbe elhunyt osztálytársainkat, és add meg nekik az örök boldogságot" - rebben alig hallhatóan az összegyűltek ajkán a hangtalan ima, mert a régi bajtársak immár szavak nélkül is megértik egymást.

"Bár a gyermek- és kamaszkor álma mind távolabbra kerül, mégis valamennyien szeretünk emlékezni, múltbeli ábrándokat kergetni. Még mindig úgy örülünk egymásnak, mint gimnazista korunkban, ám minél inkább távolodunk a gimnáziumi évek megszépítő messzeségébe, annál szívósabban ragaszkodunk az emlékekhez" - mondja Telegdi István, s ezzel mindnyájan egyetértenek.

"Különös, hogy az osztálytalálkozókon mennyire gyorsan képesek vagyunk visszarepülni az időben. Minden osztálynak volt egy hierarchiája, amely néhány perc alatt beállt a régi logika szerint. Az akkori hangadók, a vonzási centrumok, a régi erővonalak újra kialakultak. Varázslatos érzés néhány perc alatt évtizedeket fiatalodni" - idézi az utolsó találkozók élményét Magos Dénes.

Bent az osztályteremben a meghatottságtól nehezen találnak utat a véndiákok ajkán a szavak.

Az üdvözlőbeszédet a tanári testület részéről a mostani aligazgatónő meg a református kollégium igazgatója mondja el. Konzcék osztályának tanáraiból már egy sincs az élők sorában. Rájuk is kegyelettel emlékeznek, főként Nagy Ernő osztályfőnökükre, aki, ha hallaná azt a sok szép szót, mellyel egykori diákjai hatvan év után is oly sűrűn illetik, megint csak azt mondaná: fiúk, csak semmi túlzás.

Pedig hát az ő korukban már nincs miért túlozni. - Mi történt velünk az utóbbi hatvan évben? - kérdez vissza Koncz János, amikor az életútról faggatom a véndiákokat. A felelet pedig nagyon egyszerű: - Megöregedtünk. Ennyi. Korábban elfogadtam az idő múlását, tudtam, hogy elmúltam ötven, hatvan, hetven.

Eddig a találkozóig nem is érdekelt a korom. De most, hogy láttam a többieket is, döbbentem rá: mennyire eljárt felettünk az idő. Az együtt töltött néhány óra alatt ismét átéljük ifjúságukat, az iskolai éveket és az azt követő fél évszázadot. Utána pedig csendben elballagunk, miközben azon tűnődünk, vajon melyikünk nem éri meg a következő találkozót.

Most is elhangzik az első találkozó mottója, de ma már mennyire más értelemmel: az életben derekasan helyt állt kis csapat készül vele az élet utolsó nagy szigorlatára. "Föl-föl fiúk, csak semmi félelem!"

Bögözi Attila

Új Magyar Szó - 2006-07-03

 

 

Hamarosan megműtik Imolát

Várhatóan július 19-én műtik meg a miskolci kórházban a leukémiában szenvedő hatéves baróti Bocz-Zoltán Imolát. Édesapjától, Bocz-Zoltán Szabolcstól tegnap megtudtuk, Imola jelenleg Miskolcon tartózkodik szüleivel, ahol a műtéthez szükséges előkészítő kezelést végzik, hiszen sikerült donort találni, és a helyi kórházban vállalják az életmentő csontvelő-átültetést.

Imola tovább vívja harcát betegségével, édesapja szerint az előkezelés nehézségei ellenére a kislány jelenleg jól van. Mivel a család anyagi helyzete nem tette lehetővé a költséges életmentő beavatkozást, a szülők a köz segítségét kérték. Imola megmentéséért nagyon sokan összefogtak az utóbbi hónapokban.

Az életmentő műtétre az Új Magyar Szó, az Erdélyi Riport és a Bukaresti Református Egyház az olvasók támogatásával összegyűjtött 126 millió 700 ezer lejes pénzadományát június elsején, a Bocz család Miskolcra utazása előtt nyújtottuk át Bocz-Zoltán Szabolcsnak. Az azóta összegyűlt újabb 20 millió lejt a fiatal apuka elcsukló hangon köszönte meg az adakozóknak.

Új Magyar Szó - 2006-07-03

 

 

Nyári hangversenyek ideje

Idén először rendeznek vasárnap esténként hangversenyt a Farkas utcai református templomban. Az első ilyen jellegű rendezvényre július 2-án került sor. Pöllnitz Boróka kivételes zenei tehetségű fuvolaművész, aki tehetségét, muzikalitását és nem utolsósorban hangszertechnikai ismereteit pódiumművészként tudná a legjobban kamatoztatni. (Minden bizonnyal jót tesz egy pályakezdőnek a zenekari játék is, de ilyen zenei adottságokkal kár lenne „eltemetkeznie" a zenekari árokba, legyen az bármilyen rangos intézményé.)

Teljesítménye tökéletes, stílusismerete bámulatra méltó – akár barokk, klasszikus, avagy kortárs művet játszik. Cristina Mureşan zongorakísérete is felsőfokon méltatható.

Nagy-Hintós Diana

Szabadság - 2006-07-04

 

 

Nyáresti orgonahangverseny

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek a nyáresti orgonahangversenyek. Molnár Tünde közreműködésével július 6-án, csütörtökön este 7 órától a Gecse utcai református templomban D. Buxtehude, J. Pachelbel, J. S. Bach műveit hallgathatják meg az érdeklődők.

Népújság - 2006-07-04

 

 

Cságó és mezőségi gyerekeket nyaraltattak

Péntek volt a nagy nap Erdőcsinádon, ahol a helybeli református egyház által patronált Ifjúsági Központban a Bákó megyei Frumószáról érkezett csángó és jobbára nagycsaládokban élő mezőségi gyerekek nyaraltak. A búcsúesten a Habakuk Ifjúsági Bábjátszó Egyesület adta elő a Grimm testvérek meséjét, a Békakirályt, ezt követően a táborozó gyerekek énekeltek és mondtak verset, többek között Lakatos Demeter csángó költő alkotását is, majd az Öves zenekar szórakoztatta a lelkes közönséget, akiknek Mihály József készítette a bográcsgulyást. A frumószai gyerekek meghívását és utaztatását a Czellecz Jenő vezette Csángó Szövetség biztosította, 20-an Erdőcsinádon, a többiek pedig Régenben táboroztak. A mezőségi gyerekek Bándról, Madarasról, a Madarasi-Feketéről, Kövesdről érkeztek. Délelőttönként gyermekevangelizáción vettek részt Lukácsy Szilamér református lelkésszel, az anyanyelvi felkészítőt Simon György magyar szakos tanár tartotta. A kézműves-foglalkozások keretében Both Gyulával bútorfestést, Fazakas Ildikó irányításával gyöngyfűzést, Bartha Júlia vezetésével bábozni és palából "szobrászkodni" tanultak. Az ének- és versoktatás s a kirándulások sem hiányoztak a tábor programjából, az eredményeket pedig az ifjúsági ház emeleti termében rögtönzött kiállítás tükrözte. Kérdésünkre a csángó lányok elmondták, hogy tavaly Régenben töltöttek felejthetetlen napokat, majd nagy átéléssel énekelték el a hosszú Mária-éneket. Ma már nemcsak otthon beszélik, az iskolában is tanulnak írni-olvasni magyarul, s az órák előtt vagy után tartott foglalkozáson megtelnek a padok. Hogy jól érezték magukat, azt bizonyítja, hogy jövőre újra el szeretnének jönni a megyénkben szervezett táborok egyikébe.

Népújság - 2006-07-04

 

 

Új napilap Csíkszeredában

Július végén új magyar nyelvű napilap jelenik meg Csíkszeredában Csíki Hírplap címmel. A napilap pártállástól független, közérdekű és információs hírlap kíván lenni. A Csíki Hírlap hasonló című elődje 95 esztendővel ezelőtt, 1911-ben hetilapként jelent meg. Az egykori lap a független Magyarországért szállt síkra, a közjó szolgálatára, illetve az igazság kimondásának céljával jelent meg, függetlenül mindenféle politikai párttól és irányvonaltól. Főszerkesztője Pál Gábor nyugalmazott gimnáziumigazgató, felelős szerkesztője dr. Gál József ügyvéd volt, és mindössze három évig, 1914-ig jelent meg. A két világháború között Csíkszeredában több hetilap is tért hódított, de 1944-ben valamennyi megszűnt. Azóta gyakorlatilag a Csíki medencének nem volt saját regionális lapja, így az új Csíki Hírlap hiánypótló a piacon. Létrehozója egy székelyföldi magyar befektetőcsoport. Amint Kovács Attila felelős szerkesztőtől megtudtuk, az új szerkesztőség 14 főből áll. Valamennyien fiatalok, de többnyire ismert nevek a csíki olvasók számára: Balázs Ildikó, Daczó Dénes, Dobos László, Székely Judith és mások. A lap napi 12 oldalon jelenik meg. Szerkesztői olvasmányos, rugalmas, közéleti újságot, gyors és megbízható információkat szeretnének a csíki olvasók asztalára tenni július 31-től. .

 

 

A népzene és régi zene nagymestere

Beszélgetés Kobzos Kiss Tamás Magyar Örökség-díjas lantművésszel

Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, Szenci Molnár Albert énekelt verseinek előadója, régi korok zenéjének megszólaltatója Kobzos Kiss Tamás. Lantjával járja az országot, Erdélyt vagy épp a nagyvilágot, s egy letűnt kor lírai humanizmusával hódítja meg XXI. századi hallgatóságát. Az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója hisz az énekelt történelem máig ható erejében…

A XX. század vége felé a számítógép, a televízió, a modern technika világában hogyan lesz valaki a régi zene szerelmese?

– Vissza kell ugornunk a gyökerekhez. Családomban az irodalom szeretete mindennapos volt. Szüleim magyart tanítottak. Apám, Kiss Tamás költő, Debrecenben élt. Kezdetben inkább a természettudományok iránt érdeklődtem, ezért vegyészszakon végeztem.

Ez engem is meglepett. Hisz a vegyészpálya távol áll a lírai versektől, énekektől.

– Serdülő fiúként menekültem mindenfajta erőszak elől. Kerestem magamnak az utakat. Közben zenélgettem, s a zongora után megtaláltam egyik igazi hangszeremet, a gitárt. Majd jöttek Tolcsvayék, az Illés együttes, akik a divat ellenére magyarul énekeltek. Ez a pozitív hatás sokunkat elindított egy úton, melyre azelőtt nem gondoltunk. Ez után megjelent egy népzenei lemez 1964-ben, s ekkor feltárult előttem egy új világ.

Később személyesen találkoztam egy csángó asszonnyal, Simon Ferenc Józsefnével – fényképe ott látható a falon –, s az ottani zene alapélménnyé lett. Azután több év telt el, míg megtanultunk játszani ezeken a hangszereken, majd eljutottunk Erdélybe, huszonhárom éves koromban először. Idén április 24-én kiállítás nyílt Szigetmonostoron, ahová nemrég költöztem. Feleségem ott református lelkész, s a gyülekezet hívei rábeszéltek, állítsuk ki a régi erdélyi fotóimat. Nagy élményt jelentett ez nekem is, mert újra felidéztem a széki és a gyimesi szép napokat.

– Hogyan jutott el először Erdélybe 1973-ban, még a diktatúra korában?

– Egyik Szegeden élő, de Nagyváradon született barátom már többször járt arrafelé. Jól ismerte Kallós Zoltánt, én is általa ismerkedhettem meg vele. Később Kallós Zoltánt meghívtuk Debrecenbe, nagy tisztelője vagyok mindmáig. Sokan elsősorban neki köszönhetjük, hogy megtaláltuk az igazi utat! Néhány hete köszönthettük 80. születésnapján. De megemlíthetem Domokos Pál Péter bácsi nevét, akivel egy évig véletlenül laktam egy házban. Határtalan türelmük, szeretetük, bizalmuk sokat jelentett számunkra.

– Életútján a népzene és a régi zene szeretete és mívelése ötvöződik…

– Valóban így van. 1975-ben találkoztam L. Kecskés Andrással, s ez nagy ugrást jelentett, bekerültem a bűvkörébe, s csapatában tíz évig hihetetlenül szép dolgokat míveltünk együtt. A Zene a reneszánsz kori Erdélyben című hanglemezt közösen készítettük 1979-ben. Akkor ez a stílusú zene még nem volt természetes.

– Honnan gyűjtötték a reneszánsz kori dalokat?

– Ez izgalmas feladat, ma is folyik a gyűjtőmunka könyvtárakban, levéltárakban, hihetetlen nagy anyag maradt ránk. Problémát inkább az jelent, érdekel-e ez igazán valakit?

– Biztosan sokakat érdekel… Az interneten bukkantam egy adatra, mintegy 800 fellépése lehetett idáig?

– Nem én írtam le ezt a számot, de lehet, hogy még alá is becsülték. Hihetetlenül sokat szerepeltem.

– Ezek szerint nagy az érdeklődés!

– Elsősorban a 70-es, 80-as években szerepeltünk rendszeresen. Sok külföldi koncertem is volt akkoriban. Felléptünk Angliában, Finnországban, az Egyesült Államokban, Törökországban, Kínában és Japánban, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

– Igazgatói szobájának falán látható Balassi Bálint arcképe. Természetesen az ő verseit is énekli…

– Valóban. Ezt a képet Ferencz Éváéktól kaptam. Két évvel ezelőtt a Balassi évforduló alkalmával sok helyen jártam az országban és énekeltem Balassi verseit.

– Ezek a szép, régi magyar dalok, históriás énekek mit nyújthatnak a mai fiataloknak?

– Ezek az üzenetek újra és újra aktuálisak. Például Tinódi Lantos Sebestyén buzdítása a magyar összefogásra, egységre aktuálisabb, mint valaha. Illetve ugyanolyan aktuális, mint annak idején. A 70-es, 80-as években politizálni is csak kultúrával lehetett. Ez nem volt természetes állapot, de diktatúrában éltünk, próbálgattuk megtalálni, hol húzódnak a határok.

Legmerészebb vállalkozásunk Szabados György 1956-ról írt műveinek előadása volt 1985 tavaszán. Érdekes módon ezt a Rádió rendelte meg, és azért adhattuk elő, mert egyfajta kódolással írta meg a szöveget. A magánhangzókat kicserélte, s ennek következtében ősmagyar, keleti stílusban énekeltük el a forradalom történetét, vigyázva arra, nehogy kihalljanak valamit a szövegből. A 13 nap történetét adtuk elő históriás ének formájában. Históriás ének az emlékezet előtti időből – állt az alcímben.

– E Szabados-mű újbóli előadása épp aktuális lehetne a szabadságharc 50. évfordulóján!

– Igen, szeretnénk feleleveníteni. Épp a napokban készítettek Szabados Györggyel interjút a Magyar Nemzetben, és megemlítette ezt a felvételt, mely megjelent lemezen, de abban az időben nem nagyon terjesztették. Ezért reménykedünk, hátha újra megjelenik a lemez, s ami már biztos: koncerten mutatjuk be a zeneművet Debrecenben, a dzsesszfesztiválon.

Szabados Györggyel való barátságom által rátaláltam a kortárs zenére, ezért nagyon hálás vagyok neki… Igyekeztem mindig a végtelenségig tágítani az énekmondás világát, amennyire csak lehet, kelettől nyugatig, és időben. A szándék mindig ugyanaz: ébresszük rá az embereket arra, hogy mi a küldetésük, mi az ember feladata itt a földön. Össze kell kötnünk az eget a földdel.

– És a régi korokat a mával… Tamás milyen hangszereken játszik?

– Fő hangszereim a lantféleségek: a lant, a koboz, a török lant és a tekerőlant.

– Szobájában milyen hangszereket látunk?

– Ezek ajándékhangszerek innen-onnan. Buda Feri barátom hozta Kirgíziából azt a hangszert, egy kínai barátomtól kaptam a kínai hegedűt. Másik magyar barátom hozta Újguriából azt a hosszú nyakú hangszert, míg egy német barátomtól kaptam a török „ékszert”.

– Említette Buda Ferenc nevét. Ha jól tudom, tőle kapta a Kobzos előnevet.

– Valóban így van. A híres Népzenei Találkozók egyikén kaptam az előnevemet. A legemlékezetesebb 1977-es eseményen részt vett Csoóri Sándor, Nagy László, Fodor András költők és még sokan mások. Buda Ferenc az est műsorközvetítőjeként engem Kobzos Kiss Tamásként szólított a színpadra. Hozzátartozik a történethez, hogy Buda Ferenc apám tanítványa volt Debrecenben. Később pedig az ő fia, Buda Ádám énekmondó lett az én tanítványom. Magam nem gondoltam rá, hogy felvegyem ezt az előnevet, de a drága emlékezetű Font Sarolta, a kecskeméti Művelődési Ház egykori munkatársa nekem sok tanyasi koncertet szervezett – ő kezdte használni először a Kobzos Kiss Tamás nevet. Aztán ez valahogy elterjedt.

– Felvette közben hivatalosan is a Kobzos előnevet?

– Nem, nem vitt rá a lélek. De a síromra biztosan ráírják majd.

– Nehéz ma régi zenei énekesnek lenni?

– Nem könnyű. Nyolc és fél évig voltam szabadúszó, 1977 és 1986 között, s akkor hívott meg Béres János, az Óbudai Népzenei Iskola alapítója, hogy tanítsam koboz hangszeren a fiatalokat. Nehezen barátkoztam meg a gondolattal, de nem bántam meg. 1991 óta igazgatója vagyok az intézménynek.

– Akik itt szereznek diplomát, hogyan haladhatnak tovább a pályán?

– Reményeink szerint jövőre megindul a népzeneszak a Zeneakadémián, s ezáltal középfokon tanulhatnak tovább a diákjaink. Felsőfokon egyelőre csak Nyíregyházán képezhetik tovább magukat az érdeklődők.

– Milyen hangszeren tanulhatnak itt a diákok?

– Gyakorlatilag minden magyar népi hangszeren. Két kiváló pedagógus tanítja a népdaléneklést: Budai Ilona és Fábián Éva. A Jánosi együttes tagjai közül ketten tanítanak vonós hangszereket, három hegedűtanárunk van, és tanulhatnak citerán, dudán, furulyán és tekerőn.

– Visszatérve az erdélyi élményekhez, hányszor járt Székelyföldön?

– Sokszor. Erdélyi gyökereim Kolozsvárhoz és Nagyváradhoz kötnek. Dédszüleim anyai ágon erdélyi gyökerűek. A Mezei család Váradon élt, festő ükapámat Szinyei Merse Pál tanította festészetre, majd ő küldte fejlődés céljából Münchenbe. A másik ág részben a kolozsvári Jancsó családhoz, részben a Mátéffy családhoz kötődik. Ma már kis házunk van Gyimesfelsőlokon, évente három-négy hetet igyekszünk ott tölteni.

– Hogy áll az erdélyi fellépésekkel?

– Tavaly részt vettem a Sziklára Épített Ház Alapítvány által szervezett fesztiválon, továbbá rendszeresen megfordulok a csíkszeredai Régi Zenei Fesztiválon. Idén is készülök a találkozóra.

– Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában jelent meg első önálló kazettája Énekelt történelem címmel. Szenci Molnár Albert énekelt verseiből készítette a Mindennémű háborúság ellen című cd-jét. A Musica Historica együttessel közösen jelent meg a Protestáns énekmondók kazetta. 1986 és 1996 között a szigetmonostori református gyülekezet kántoraként tevékenykedett. Hogyan fordult a protestantizmus felé, hisz a 70-es, 80-as években még kemény ateizmusban éltünk?

– Régi református család vagyunk, némi unitárius beütéssel. Erdélyben ez mindennapos. Apám egyébként kisújszállási, kunsági lelkészként, teológusként kezdte a pályáját, csak később jelentkezett a bölcsészszakra. A protestáns szellemiség áttört a falon, nálunk a családban legalábbis mindenképp.

– Milyen tervek, feladatok várnak önre?

– Holnap indulok Isztambulba, egy Bartók-koncertre és lemezfelvételre, május 5-én Tinódi-konferencia lesz, azon előadást tartok, utána fellépek egy osztrák barátommal a Szépművészeti Múzeumban, Zsigmond király korának zenéjéből mutatunk be ízelítőt. Majd következik a kolozsvári koncert a Bánffy-palotában május 19-én.

– Néhány hete ön a Magyar Örökség-díj birtokosa. Oklevelében a következő olvasható: „Kobzos Kiss Tamás históriás énekhagyományt továbbörökítő tevékenysége magyar örökség.” Ön hogy éli meg ezt a missziós szolgálatot?

– Régi csángó mondás jut eszembe: „Ne vejszenek el a régiek!” Ne vesszen el a régi korok zenéje! De talán ennél is fontosabb, hogy segítsem az embereket abban, hogy védekezni tudjanak a rettenetes szorítás ellen, mely szétzilálja a családokat, gyengíti a Hazához való tartozást. Az emberek egyre kevesebbet olvasnak. A vers és a zene összekapcsolásával az énekmondás hatékonyabb út lehet.

Szívesen énekelek gyermekeknek, ők nyitottabbak, mint a felnőttek. A pedagógusoknak azt üzenem: ne mulasszák el megadni a gyermekeknek az impulzusokat! Mindig a meglévő lehetőségeket használják ki!

Tanítványaim közül sokaknak nem kell semmiféle más zene. Nem azért, mert mi megtiltjuk, hanem egyszerűen, ha rászoknak a jóra, már nem kell a rossz! Apám mondta mindig: szívesen olvasna krimit is, ha jutna rá ideje! Türelemmel és alázattal kell nevelni az embereket, másképp nem megy!

– Azt hiszem, egyedülálló missziót teljesít.

– Sokszor nagy a csábítás: keverjünk hozzá még valamit, hogy az emberek jobban szeressék, és akkor hátha eladhatóbb lesz. De ezekben a trükkökben nem hiszek. Ebből nem lesz semmi, csak még a jó is elromlik.

– Csak tiszta forrásból – a népzene és régi zene ősforrásából érdemes meríteni…

– Bartók Bélánál világosabban senki nem fogalmazta meg, hová kell nyúlnunk, ha a zene tiszta forrását keressük. Egész élete azt példázza, hogyan kell szeretni a Hazát és a magyar kultúrát. Történelmünk tele van példaképekkel, csak jobban kellene ismernünk őket…

Frigyesy Ágnes

Erdélyi Napló - 2006-07-03

 

 

Református templomot avatnak Baróton

 

 

Sok küzdelemmel érkeztek el a baróti reformátusok a jeles naphoz, amikor végre istenházát, a saját templomukat avathatják: tizenkét évnyi munka, s még azelőtt pár évszázados viaskodás a mindenkori, mindenféle nehézségekkel. Vasárnap ft. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdeti a felszentelő igét helybelieknek és vendégeknek, mindazoknak, akik kivették részüket a templomépítésben.

Első templomukat a baróti reformátusok 1783-ban kapták, egy hatvan férőhelyes istenházát építtetett Cserei József és Rak­sányi Anna az akkor még csupán hatvan lelket számláló helybeli református közösségnek. A 20. század elejére számbelileg gyarapodott reformátusság Kós Károlyt kéri fel kétszáz férőhelyes templom megtervezésére, ennek kivitelezése azonban a gazdasági válság miatt elmarad. A közben beszerzett építőanyagból 1933-ban református kultúrotthont építenek, az épületet 1947-ben istentisztelet tartására alakítják át, azóta ez a hajlékuk a református híveknek. Egy évtized múlva tornyot építenek Debreczeni László tervei alapján, aztán 1994-ben elkezdik az igazi templom építését, Kós Károly terveit Levien de Putter holland műépítész alakította át az immár kétezer fősre duzzadt gyülekezet igényeinek megfelelően. Tizenkét esztendőnek kellett eltelnie, hogy a torony másik oldalán elkészülhessen a négyszázötven férőhelyes új templom, melynek alapkövét 1994. május 28-án Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület akkori püspöke szentelte meg. A tucatnyi küzdelmes esztendő során a templomépítést számtalan magyar, holland, német és svájci támogató segítette, a templomszentelésre — mely kettős ünnepség, hiszen erre az alkalomra időzítették a hagyományos baróti egyházi zenei találkozót is — mindannyiukat meghívták, akárcsak a gyülekezet testvérfelekezeteinek lelkészeit.

(vop)

Háromszék - 2006-07-01

 

 

Isten új hajléka

 

 

Különös érzés belépni Barót új református templomába. A mai kor ízlése és a hagyomány úgy fonódik, úgy egészíti ki egymást, hogy mindegyik jól kitapintható legyen, de azért ne kerekedjen a másik fölé. Lépcső helyett fokozatosan emelkedő út vezet fel a padok felé, a mennyezeten Erdély fejedelmeinek címerei, a templomépítéshez hozzájárulók nevei kazettákra festve, lábunk viszont modern padlócsempét koptat. A padokat rézsutosan helyezték el, s az építőknek talán igazuk is van: a helyek könnyen megközelíthetőek, a szószéken levőt mindenki jól láthatja, s a tág térnek köszönhetően az igék is minden bizonnyal célbe érnek. Tizenkét esztendeig építették, de érdemes volt várni rá, párját ritkító, igazi műremek született Erdővidéken.

Nagy Károly erdővidéki esperes örömét fejezte ki, hogy alig egy év alatt Erdővidéken immár a második templomot szentelik fel. Bár a munkát a gonoszság néhányszor megprobálta megtörni, de végül is győzőtt az igazság és a hit, s Isten dicséretére elkészült a templom. Haszna akkora lesz, mint amekkora a kihasználtsága, azaz Isten és ember közötti közvetítői szerepe — mondotta az esperes.

Erdély egyházkerületének püspöke, Pap Géza ünnepi igehirdetésében a Salamon király által épített templom történetén keresztül vont párhuzamot. ,,A közösség megélésének érdekében Isten kiválasztott egy embert, kinek vállára rótta a nagy feladat elvégzését. Akkor is és most is olyan embert választott, akinek erős a hite és szereti nemzetét. Sokszor csüggedtek, de aki hisz, annak ereje megújul.” Pap Géza megdicsérte a garast garasra tevő, kitartó gyülekezetet, de mint mondotta ,,Istennek tervét a lélek építése folytán továbbra is folytatni kell.”

Krizbai Imre lelkész az új hajlék tizenkét esztendőn keresztül folyó építését összefogaló ismertetőjében egy 1990-ben keltezett püspöki körlevélre emlékezett, melyben a templomépítésen gondolkodó gyülekezeteket arra kérték fel, hogy az erdélyi építészet szellemében, különösképpen a Kós Károly-féle hagyományokat figyelembe véve dolgozzanak. Ennek hatására egy eredeti Kós Károly-tervből inspirálódva készült el a Livien De Putter által készített, még Makovecz Imre által is kiemelkedőnek tartott terv. Livien De Putter örömét fejezte ki, hogy sikerült e kulturális felelősségválla­lással járó feladatot elvégeznie, és hogy ez idő alatt olyan embereket ismerhetett meg, akiktől szakmailag sokat tanulhatott — utalt a terveket felülvizsgáló Makoveczre.

A baróti templom építését kurátori minőségében sokat segítő Németh Zsolt parlamenti képviselő helyett a Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke, Szabó Tibor szólalt fel az anyaországiak részéről. Szabó ideérkezése közben felmerült gondolatait osztotta meg. Mint mondotta, a szászvidéken keresztül utazván bezárt, elhagyatott templomokra figyelt fel, majd Apácától a rossz úton azon morfondírozott, hogy mi biztatót mondhatna. Barótra érvén, s látván az ünneplőbe öltözött, hittel teli embereket, minden kétsége eloszlott: tudta, hogy ide nem hozni kell a biztató szavakat, hanem innen oda vinni, ahol egyre fogy a nemzetmegtartó pillér, az Istenbe vetett bizalom.

Felszólalt még Barót város polgármestere, Nagy István, a baróti református egyházkerület gondnoka, Nagy Lajos, Hayde Tibor magyarországi műépítész, Anton Dr˙ver és Anton van de Velda holland- és Erwin Vogel svájci támogatók. Az ünnepi műsor keretében bemutatták a templom építéséről szóló kis dokumentumfilmet, fellépett a Zathureczki és a Thusisi Evang kórus, verset mondott Torday Ferenc szavalóművész, Barabás Réka, Fábián Anetta és Nagy József.

Hecser László

Háromszék - 2006-07-03

 

 

Az öreg skóla keresztelője (Ikafalvi művelődési napok)

 

 

Szombattól az ikafalvi iskola egykori kántortanítójának, Szabó Lajosnak a nevét viseli. A nem mindennapos eseményre az első alkalommal megszervezett művelődési napok keretében került sor. A kedvezőtlen időjárás miatt az iskolakeresztelőt a tornateremben tartották meg, ahol Nagyoláh Ilona tanítónő és Bölöni Dávid csernátoni polgármester mondott ünnepi beszédet.

A tanítónő a neves iskolamester életét és munkásságát, valamint a nagy múltú iskola történetét ismertette. Az iskolakeresztelőn Szabó Lajos (1863—1920) leszármazottjai, népes családjának tagjai is jelen voltak. Az összevont elemi iskola tanulói verssel és énekszóval köszöntötték a meghívottakat, a kis falu apraját-nagyját. Az iskola falán elhelyezett, Szabó Lajost ábrázoló domborművet — Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrász alkotását — Nagyoláh Ilona és dr. Krizbai Adorján, Szabó Lajos unokája leplezte le, majd koszorúzás következett. Az új iskolazászló és dombormű előtt nt. Sánta Imre lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez, Szabó Lajos életét követendő példaként állítva falusfelei elé. Szombaton a csernátoni Csiporkázó Játszóház Egyesület szervezésében játszóházat tartottak, megnyílt a Szász Barna testnevelő tanár művészfotóit bemutató kiállítás és a gyermekrajztárlat az iskolában, bemutatták Mátis Izabella hitoktató Ikafalva című falumonográfiáját — a könyvet Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutató ismertette —, a sepsiszentgyörgyi KépVidék Alkotócsoport ikafalvi alkotótáborában készült fényképeit bemutató tárlatot a művelődési otthon tanácstermében nyitották meg, majd fellépett a csernátoni néptáncegyüttes és a csernátoni furulyás diákok csoportja, valamint az illyefalvi színjátszó csoport.

Tegnap délután falutalálkozót tartottak, mely ünnepi istentisztelettel kezdődött. Isten igéjét nt. Deák László lécfalvi lelkipásztor hirdette. Fellépett a kézdivásárhelyi református egyházközség dalárdája és az Üzenet együttes. Az istentiszteletet követően a temetőkertben megkoszorúzták Ikafalva hősi halottainak emlékművét.

E kis falu a múlt hét végén jelesre vizsgázott, hiszen a református egyházközséggel, a csernátoni önkormányzattal és más intézményekkel karöltve színvonalas rendezvények egész sorát hozva tető alá, beszédes példát mutatott arról, hogy összefogással egy kis településen is lehet minden igényt kielégítő falunapokat szervezni.

Kép és szöveg: Iochom István

Háromszék - 2006-07-03

 

 

Istentisztelet, kórusművek, színdarab a börtönben

Tegnap a marosvásárhelyi börtönben is megünnepelték a börtönök napját, erre minden évben Szent Péter és Pál napja ad alkalmat.

A börtön udvarán körülbelül 150 rab, az ablakokban ugyanannyi lehetett részese a tegnapi ökumenikus istentiszteletnek. Idén ortodox kollégája mellett Lőrincz István, a marosvásárhelyi Ludasi utcai református lelkész hirdetett igét. Péter és Pál példázatát felelevenítve szólt a rabokhoz, hangsúlyozva, hogy mindketten a mélységből indultak, emberileg reménytelen helyzetben voltak, és mégis sikerült felülkerekedniük, megtérniük. Őket követve lehet reménysugár mindenki életében – mondta a lelkész.

Szőllősi Géza börtönigazgató azt az újonnan életbe lépett, európai normákhoz igazított jogszabályt ismertette, melynek értelmében a rabok zárt, félzárt és szabad rendszerben tölthetik le büntetésüket, viselkedésük függvényében.

A börtönünnepség keretében kórusművek hangzottak el felnőtt rabok és kiskorú fogva tartottak előadásában. A börtönlelkész és a társadalmi beilleszkedést elősegítő osztály irányításával a rabok színdarabbal is készültek, előadásuk Szent Péter és Pál életéről szólt.

(m.s.)

Népújság - 2006-07-01