Hosszúmacskási Református Egyház

1451-ben Zenthmiklosmacskása néven szerepel, majd 1724-ben változtatják meg a nevét Hosszú Macskásra. A Macskási család birtoka. 1888-ig anyaegyház. Ekkor Igazgató Tanácsi határozattal Magyarmacskáshoz csatolják. Késõbb lesz Fejérd leányegyháza. Mikor azt Kajántó leányegyházává nevezték ki, automatikusan jött vele ez a gyülekezet is.
Öt magyar van a faluban. Kettõ unitárius, akik ott vettek házat maguknak és gazdálkodnak. A magyar ajkúak állandó jelleggel nem laknak a faluban. Nyáron kiköltöznek, és télen visszamennek a városban, a gyermekeikhez. Kolozsvárra fizetnek egyház fenntartó járulékot.
Református temploma nincs a településnek. Az istentiszteleteket egy családi háznál tartjuk, amelyiknek a kertjében egy kis harangláb van. A harangot az ottani lakosok öntették saját költségükre valamikor a múlt század közepén. Sátoros ünnepek harmadnapján délután van az istentisztelet, illetve augusztusban, újkenyérre és reformáció alkalmával. Novembertõl húsvétig nincs istentisztelet, mert ebben az idõben az ott lakók egy része visszaköltözik Kolozsvárra, az út pedig annyira rossz, hogy egy kis havazás alkalmával járhatatlanná válik. Ebben a kis közösségben, ahol csak ötön vannak, mégis sokszor tízen vagy annál többen is megjelennek az istentiszteleten. A reformátusok ortodox szomszédai vagy a Kolozsváron levõ családtagok is eljönnek, és együtt ünnepelik meg az ünnepeket.
Az istentiszteletekre a kajántói presbiterek is elkísérik a lelkipásztort.

Lelkipásztor: Móra László Tibor

Cím:
Parohia Reformata Chinteni
3425 Chinteni nr. 67. jud. Cluj.

Tel: 0040 - (0)264 - 271625.

E-mail: mlt@personal.ro