Főoldal » Hírek » Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

2016. 11. 10.
Megosztás:

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet

 

14.00 - Regisztráció

15.00 - 15.30 Köszöntések

Igei köszönő - Ft. Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Dr. Kállay Dezső rektor - Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Dr. Soós Anna rektorhelyettes - BBTE, Kolozsvár

Dr. Vik János dékán - BBTE, Római-Katolikus Teológia Kar

Dr. Lukács Olga dékán- BBTE, Református Tanárképző Kar

15.30 - 15.40 A BBTE Zenepedagógia Kamarakórusa-vezényel: Dr. Windhager-Geréd Erzsébet karnagy

15.40 - 17.00 Előadások

15.40 - Dr. Szabadi István, Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár,

Debrecen: Erdély vonzásában - adalékok a koraújkori Partium református egyháztörténetéhez

16.00 - Dr. Lévai Attila, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar:

Cseh-magyar református történeti kapcsolatok a 18. században

16.20 - Dr. Tanító Péter, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológia: Husz János tanítása a reformáció tükrében

16.40 - Drd. Czinke Zsolt, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológia Kar: A II. Helvét Hitvallás felvidéki magyarítója 17.00 - 17.30 Kávészünet

17.30 - 18.40 Előadások

17.30 - Dr. Pálfi József, rektor, Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad:

Gr. Teleki Sámuel és Várad második reformációja

17.50 Dr. Visky Béla, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár:

Szabad-e hazudni Luther Márton szerint?

18.10 - Dr. Nagy Alpár-Csaba, BBTE, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár:

Saul az endori boszorkánynál - egy ószövetségi történet újraértelmezése

19.00 - 19.40 orgonajáték - Farkas utcai Református Templom Művészek: Dr. Miklós Noémi és Dr. Sámson Melinda

20.00 Vacsora a Protestáns Teológiai Intézetben

 

NOVEMBER 18., PÉNTEK

 

9.00 - 9.15 Áhitat - Protestáns Teológiai Intézet díszterme

9.15- 9.25. Illés Zsolt teológus zongorajátéka

9.30 - 11.10 Előadások - Protestáns Teológiai Intézet díszterme

9.30 - 9.50 - Drd. Pőcze István evangélikus lelkész, SJE-RTK Szenvedés és kereszt Luther teológiai gondolkodásában

9.50 - 10.10 - Dr. Váradi-Kusztos Györgyi adjunktus - Nagykörös,

KRE-TFK Hittanoktató és Kántorképző Intézet:

írás a falon - a protestáns hagyomány Bánffy Miklós prózájában

10.10 - 10.30 – Dr. Váradi Ferenc főiskolai docens, Nagykörös KRE-TFK Pedagógiai Intézet, intézetvezető-helyettes:

Szemben a hagyománnyal? - a kortárs dicsőítő énekirodalom poétikai megközelítése

10.30 - 10.50 Bognárné Dr. Kocsis Judit, Pápai Református Teológia -

A reformáció értékeinek őrzője és közvetítője a pedagógiában: Karácsony Sándor

10.50 - 11.10 Ft. Korom Imre, rektor, Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Gyulafehérvár: Latinitás és katolicizmus, avagy a szakrális nyelv fontossága az Egyház életében

11.10 - 11.30 Kávészünet

11.20 - 11.50 Zenés húszperc: Majó Zoltán művész és meghívottainak - Dr. Miklós Noémi, Dr. Sámson Melinda tanárok, Klemenz Gréta diák előadása

11.50 - 13.30 Előadások- Protestáns Teológiai Intézet díszterme

11.50 - 12.10 - Dr. Nagy Károly Zsolt főiskolai adjunktus, tudományos munkatárs,

MTA BTK Néprajztudományi Intézet - SRTA: Az örökség - és az örökösök

12.10 - 12.30 - Dr. Buzogány Dezső egyetemi tanár, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Félreértett Reformáció

12.30 - 12.50 - Dr. Püsök Sarolta adjunktus, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Hagyományőrzés és újítás összjátéka az erdélyi református egyházban az 1989-es változásokat követően

12.50 - 13.10 - Dr. Lukács Olga docens, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár:

Re - formáció avagy Qua vadis ökumenizmus?

13.10 - 13.30 - Dr. Somfalvi Edit, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár:

Imre Lajos - Kolozskarától a kolozsvári katedráig 7 3.30-15.00 Ebédszünet Protestáns Teológiai Intézet étkezdéje i 5.00-i 6.30 Előadások Protestáns Teológiai Intézet díszterme

15.00 - 15.20 - Drd. Kurta József, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár: Gönczy Lajos öröksége

15.20 - 15.40 - Dr. Somogyi Alfréd docens, Komárom, SJE-RTK:

Patay Károly, egy elfeledett felvidéki egyházkormányzó

15.40 - 16.00 - Drd. Csík György, Komárom, SJE-RTK:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálata

16.00 - 16.20 - Dr. Gorbai Gabriella adjunktus, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Reformáció és gyermekkép

16.20 - 16.40 - Dr. Péter István adjunktus, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Magyar református közösségek a Kárpátoktól keletre a 19. században

Kiértékelés