Főoldal » Médiatár » Képgaléria

Képgaléria

A lelkészszentelő közgyűlés után másnap, július 9-én a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalban folytatódtak a munkálatok. Kántor Csaba püspökhelyettes köszöntője után Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere is köszöntötte a közgyűlést, majd a jelentések hangzottak el.

14 lelkipásztort szenteltek fel Székelyudvarhelyen július 8-án, az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlésén. 

Megújult templomáért adott hálát a tordaszentlászlói református közösség június 28-án, vasárnap. Az ünnepi istentiszteleten részt vettek a magyarlétai és magyarfenesi gyülekezetek tagjai és lelkipásztorai, valamint a Kolozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség Bethlen Gábor Földész Dalárdája és a kárpátaljai Fornos település küldöttsége, lelkipásztoruk, Gergely Szabolcs vezetésével.

Kató Béla püspök: Isten dicsér a kitartásért, hűségért, áldozatokért és fedd, ha kialszik az isteni közösség utáni izzó vágyakozás.

Tizenegy ifjúsági vezető- és presbiterképző végzettjeinek nyújtott át az Erdélyi Református Egyházkerület által akkreditált oklevelet június 27-én Kató Béla püspök és Dávid István egyetemi lelkész. 

Az egymás ügyeinek közös képviselete és a kölcsönös segítésnyújtás, valamint a reformáció 500 éves jubileumának közös ünneplése voltak a Generális Konvent (GK) június 24-25-i plenáris ülésének fő témái.

Zsúfolásig telt templomban ünnepelte vasárnap a Nagyborosnyói Református Egyházközség a templom udvarára állított életfa avatását, amelyre az elmúlt tíz évben keresztelt 67 gyermek neve került fel.

Amikor átnéztem a tavalyi újságcikket, átfutott rajtam: mintha tegnap írtam volna. Valóban olyan volt az ismerős fiatal arcokkal találkozni, mintha az időn felülkerekedtünk volna, mintha semmit sem pergett volna előre.

Hármas ünnepet tartottak június 14-én a Kolozsvár hídelvei református templomban, ugyanis dupla kórustalálkozóra és orgonaszentelésre került sor. 

Zsúfolásig telt a mákófalvi református templom június 14-én, vasárnap, Barabás Berta lelkipásztornő beiktatásán. A délután 3 órától kezdődő istentiszteleten Vincze-Minya István, a Kalotaszegi egyházmegye esperese hirdette az igét.

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be június 7-én új szolgálati helyén Szilágyi Róbert lelkipásztort. A dési református templomban tartott alkalmon Fekete János magyardécsei lelkipásztor, a Dési Református Egyházmegye főjegyzője szolgált az Ez 3,17 alapján.

14 egyházmegyei ifjúsági szövetség képviselői választották meg június 6-án, Kolozsváron az IKE országos vezetőségét.