Főoldal » Hírek

Hírek

500 é(r)v, amiért jó reformátusnak lenni tematikával szervezik meg idén 2017. október 10-11. között a lelkészértekezletet.

A kerekdombi gyülekezet meghívás alapján töltötte be a Dobri András lelkipásztor nyugdíjba vonulásával megüresedett állást.

Igehirdetést követően a jelenlevők a mintegy 200 méterre fekvő tóhoz indultak, ahol a lelkipásztorok a tanítványok munkájával ismerkedhettek.

Az Erdélyi Református Egyházkerület ünnepi konferenciát szervez a Reformáció 500 éves évfordulójára.

Ugyanezen a napon, az ünnepség folytatásaként elhelyezték a református óvoda és bölcsőde alapkövét is.

A történetiséget megőrizve jelképesen elhelyeztük wittenbergi vártemplom kapujánál a magyarra fordított tételeket.

Az eseményen a protestáns oktatás évszázadait bemutató előadások, kiállítások, könyvbemutatók gazdagítják a programkínálatot.

A reformáció 500 éves jubileumára emlékezve szükséges és hasznos volt szolgálatunk örömeiről és nehézségeiről beszélgetni. 

Harangavatással egybekötött falutalálkozót tartottak a Magyarigeni Református Egyházközséghez tartozó Boroskrakkón.

Gyerekkorban a könyvekkel való játszadozás is megkedvelteti kicsinyeinkkel a könyveket, a későbbiekben pedig az olvasást.

A négy éve vásárolt temetőben rendbe hozták az első világháborús hősök nyughelyeit, és további térrendezési munkálatokat terveznek.

Az elmúlt négy év alatt felépített hajlék mellett új óvoda, bölcsőde biztosítja a település magyar gyerekeinek gyarapodását.