Főoldal » Hírek

Hírek

Tizenötödik születésnapjának ünnepléseként a hallgatókkal közösen majálisozott az Agnus csapata.

„Isten értékesnek tart, még ha kicsinek is érezzük magunkat.”

A Megtartó ismeret című könyvet a 8. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten ismertették.

Görögországi tanulmányi kiránduláson vettek részt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói.

Énekkari találkozón vett részt a Pálffy Ágnes asszonykórus a szászbereki tavaszköszöntő majálison.

A fogyatékkal élőkkel foglalkozó és őket foglalkoztató központ új kávézót nyitott, koncertsorozatot és kiállítást is szervezett.

Ünnepi istentisztelettel, úrvacsoraosztással, előadással várják a hívőket a dévaiak.

87 éves korában, 2018. május 2-án elhunyt Sebestyén Ádám nyugalmazott református lelkipásztor.

A kis teremben a katolikus és ortodox oltár mellett egy úrasztala is található, magyar nyelvű Bibliával és énekeskönyvvel.

A presbitérium a reformáció 500. jubileumának tiszteletére határozott úgy, hogy maradandót szeretne alkotni.

Az Erdővidéki Református Egyházmegyébe kebelezett Kisbaconi  Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Az intézmény az évek során több száz diáknak volt második otthona a kolozsvári rengetegben.