Főoldal » Hírek

Hírek

Elhangzott többek között az is, hogy a presbiter nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem, hogy valamit tegyen.

A nap egyik különlegessége az volt, hogy igazi juhokat is lehetett látni és simogatni a rögtönzött kis karámban.

Huszonöt megkeresztelt kisgyermek neve került fel a gyülekezet három éve állított életfájára.

Az évforduló alkalmával a szervezet új célt tűzött ki maga elé: hamarosan családközpontú női terápiás otthont indítanak.

Valahányszor kétségeim támadtak, kinyitottam a Bibliát, és megkaptam a feleletet. Az igékkel válaszol Isten. 

A 2003-ban alakult intézetet egésznapos programmal, istentisztelettel, hangversennyel ünnepelték.

A nemzeti összetartozás napján kért áldást az épülő templomra az ausztráliai Brisbane magyar közössége.

A parókiához egy kibővült imaház, lelkipásztori hivatal, ifjúsági terem, diakóniai rendelő, vendégszobák is csatlakoznak.

A két nyelven zajló rendezvényen számos jeles kutató, román és magyar szakemberek egyaránt tartottak előadást.

A konferencia célja nem csak helyzetfelmérés volt, hanem konkrét lépéseket is sürgetett.

Egy év sem telt el az alapkő letétele óta, máris készen várja a diákokat és pedagógusokat az új épületszárny.

A konferenciára idén 31 előadó jelentkezett számos kutatással, a kora újkortól a jelenkorig terjedő előadásokkal.