Főoldal » Hírek

Hírek

A beszélgetésből kiderül, az egyházmegye élete pezseg, tele vannak tervekkel és működő alkalmakkal. Mindez tervszerűen működik, ahogy Isten is. 

Mind a nőszövetség, mind a presbiteri szövetség elkezdte a munkát, de az ifjúságnak is szerveznek alkalmakat. 

Sokan azt mondják, hogy a vallás és lelkiismereti szabadság dekrétuma a tordai ediktum. Nem az.

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Vajasdi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Magyarországi Református Missziói Iroda konferenciájára január 25-ig lehet jelentkezni a Püspöki Hivatalnál.

Sütő Alpár főszervező elmondta, jótékonysági célra is gyűjtöttek, a két nap alatt 3683 lejt adományzoztak.

Farkas Mózes polgármester úgy tudja, Románia egyetlen olyan településéről van szó, ahol semmilyen vallási tevékenységet szolgáló épület nincs.

Felsőfokú közgazdasági képzettségű, könyvelési, pénzügyi tapasztalattal rendelkező gazdasági igazgatót keres a Protestáns Teológiai Intézet.

Sorozatunk harmadik beszélgetésében Lőrincz Jánossal, a Marosi Református Egyházmegy esperesével beszélgetünk a 2013-as esztendőről.

Az egyházmegyék egy éves tevékenységét bemutató sorozatunk második részében Vincze Minya István esperessel beszélgetünk.

A gombfa a protestáns temetőink legértékesebb, leglátványosabb faragványa. Tévesen nevezik kopjafának is.

Évértékelő beszélgetés az újraalakult Kolozsvári Református Egyházmegye esperesével.