Főoldal » Hírek

Hírek

A könyvbemutatók mellett lesz író-olvasó találkozó, valamint rádiójátékos meseolvasás is.

Ezzel a szlogennel indult az első erdélyi Konfi+ Konferencia Marosvásárhelyen november 7 – 9. között a Bod Péter Diakóniai Központban.

Már nyomdában van a Harangszó adventi lapszáma, amely megújult címlappal jelenik meg.

Válságban a lelkipásztor? – tették fel a kérdést Szovátán a lelkészértekezleten.

A református egyház és az Erdélyi Református Egyházkerület kialakulásáról tartott előadást Nagyszebenben Kató Béla püspök.

Közel 3 hónapi erőfeszÍtés után reformáció havában teljesen megujult a lukailencfalvi templom belseje.

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyébe kebelezett Kommandói Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Káté négyszázötven éves évfordulóját a Protestáns Teológai Intézetnemzetközi értekezlettel ünnepli meg.

Az anyanyelvi iskolaválasztásról indul sorozat a lap címoldalán. Vetési László számos, a szórványban megtapasztalt életpéldával illusztrálja írását.

Az egyház és a tanfelügyelőség közötti találkozó Horváth Anna alpolgármester és Emil Boc polgármester közvetítésével jött létre.

Megjelent a 2014-es Bibliaolvasó kalauz. Megvásárolható az Egyházkerület Iratterjesztésénél és a Biblos könyvesboltban.

Mit szoktunk egymásnak kívánni? Először is egészséget. A 2014-es kalendáriummal a szerkesztő is ezt kívánja az olvasónak.