Főoldal » Hírek

Hírek

Közel 400 nőszövetségi tag gyűlt össze a Marosludason megszervezett közép-erdélyi régiós nőszövetsége konferencián.

Első alkalommal szervezett húsvéti ifjúsági zenefesztivált a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye.

A RORLÉSZ elnökének a következő négy évre Kerekes Józsefet, a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség lelkipásztorát választották.

Lapohos András tanárnak számos írása jelent meg az Üzenetben az elhagyott mezőségi szórványközösségek életéről, kulturális értékeiről.

A híveket folyamatosan tanítani kell, alkalmat kell teremteni számukra a tanulásra a gyülekezeti események szervezésével.

Krisztus feltámadása minden történetnek, az egész emberi történelemnek végső és igaz célja, Krisztus győzelme maga az éltető forrás.

Az élő Krisztussal való találkozás és az erről való bizonyságtétel az igazi feladat a húsvétot ünneplő embernek.

A továbbképzés során a fogalomtisztázások mellett (pletyka, mobbing, pszichoterror) foglalkoznak a jelenségek teológiai-etikai vonatkozásaival is.

Első alkalommal vett részt a Kolozsvári Református Kollégium szakképző részlegének három diákja a Szakma Sztár versenyen.

A hangversenyen Marcel Dupré A kereszt útja op. 29 című orgonaművét hallgathatja meg a kedves közönség.

Találkozni jó! Egymással, önmagunkkal és Azzal, Aki nélkül az előbbi találkozások se igazán jönnek létre.

2017. március 21-22-én a gyalui Gong villában tartotta a Hivatásmegőrző Szolgálat az idei első munkatársi találkozóját.