Főoldal » REFORMÁTUS OKTATÁS » Református Pedagógiai Intézet » Református Pedagógiai Intézet

Református Pedagógiai Intézet

2014. 03. 05.
Megosztás:

Romániai Református Pedagógiai Intézet (RRPI)

 

A Romániai Református Pedagógiai Intézet 1997-ben alakult, az Erdéyi Református Egyházkerület keretében.  2002-től  tevékenysége mindkét egyházkerületre kiterjedővé vált. Mai jogi helyzetéről a Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról szóló 1/2006. sz. jogszabály 165. §. rendelkezik:

 „A Romániai Református Egyház két egyházkerületének közös intézményei:

 1. 1.     Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
 2. 2.     Romániai Református Pedagógiai Intézet
 3. 3.     Romániai Református Egyház Nyugdíjintézete
 4. 4.     Romániai Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség (RORLÉSZ).

Ezek működési szabályzatát mindegyik maga készíti el, és a Zsinat hagyja jóvá.”

 

Az RRPI,  feladatmeghatározása szerint:

 • feltárja, feldolgozza, és ismerteti as magyar református iskolák vallásos, erkölcsi, pedagógiai és kulturális hagyományait;
 • szakszerű segítséget nyújt a református nevelés és képzés folyamatában;
 • pedagógiai és didaktikai tanácsadást folytat a romániai református iskolákban;
 • pedagógiai és didaktikai tanácsadással segíti a református iskolákban tanító tanárok, az állami iskolákban és gyülekezetekben alkalmazott vallástanárok, valamint a lelkész-tanárok munkáját;
 • segíti az egyházi oktatási intézményekben tanító pedagógusok továbbképzését;
 • segíti az intézmények munkáját tantervek, tankönyvek, segédanyagok készítésével és terjesztésével;
 • közreműködik az országos versenyek (vallás tantárgyolimpiász, intézmények közti vetélkedők) követelményrendszerének és tételeinek kidolgozásában;
 • közreműködik az országos állami vizsgarendszerek (érettségi, tanári versenyvizsga, fokozati vizsgák) vallásspecifikus részében;
 • általános feltáró,informáló,  szakmailag véleményező, döntéselőkészítő munkát végez a két Egyházkerület, illetve a Zsinat döntéshozó testületei vagy ügyosztályai számára.

 

Az RRPI működését  - a Zsinat döntése alapján - a Romániai Református Egyház Nevelésügyi Bizottsága felügyeli. Ez a testület határozza meg az RRPI stratégiai, hosszú- és középtávú feladatait, és ellenőrzi azoknak teljesítését.

 

Az RRPI

 

Az RRPI munkatársai:

 

 • Bustya János,  lkp.-tanár, (felekezeti oktatás)

Tel. 0727-382201, email: bustyajanos@yahoo.com

 • Szűcs Éva vallástanár (vallástanítás, tankönyvek)

Tel.  0745-306661, email: szucseva@yahoo.com

 • Zongor Éva irodavezető (titkárság, adminisztráció)

Tel. 0741-033495, email: eva@reformatus.ro